Skip to main content

En miljon svenskar har drabbats av en bluffaktura

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 10:49 CEST

Vardagsbrotten fortsätter att öka i Sverige. Samtidigt klaras allt färre brott upp och endast var tionde vardagsbrott får idag påföljder. Det visar Ifs kartläggning av ny statistik från Brå. Den största ökningen av antalet anmälda brott finns bland bedrägerierna. Största kategorin är bluffakturor, som drabbat över en miljon svenskar.

Över 430 000 personer drabbades av ett vardagsbrott som inbrott, stöld eller misshandel under första halvåret 2016. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik är bedrägeri den brottskategori som ökar mest.

En ny undersökning från försäkringsbolaget If med drygt 3 700 svarande visat att det vanligaste sätten att utsättas för ett bedrägeribrott är att få bluffakturor. 15 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de någon gång drabbats av en sådan. Det innebär att nära 1,1 miljoner vuxna i Sverige någon gång drabbats av denna typ av bedrägeri. Nästan lika många har varit med om att man aldrig fått levererat något man köpt och betalat för på nätet.

Att man trott på och öppnat bluffmejl är en annan typ av bedrägerier som drabbar många. ID-kapning, falska lägenhetskontrakt och att man köpt saker som visat sig vara stulna finns också på listan över de vanligaste bedrägerierna, se nedan.

Topp fem vanligaste bedrägerierna: Andel svenskar som någon gång drabbats (flera svar möjliga)

  1. Bluffaktura 15%
  2. Inte fått levererat något du köpt och betalt för på nätet 14%
  3. Trott på/klickat på ett bluffmejl 11%
  4. Skimning av mitt kort eller konto 8%
  5. Inte fått något du köpt av fysisk person 4%

Källa: If

– Allt går inte att skydda sig mot. Men till skillnad från många andra vardagsbrott så finns det mycket privatpersoner själva kan tänka på för att minska risken att drabbas av bedrägerier. Var försiktig med hur du lämnar ut ditt personnummer och kontokortsnummer, och var väldigt försiktig med att göra affärer över telefon eller internet, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If

Allt färre vardagsbrott klaras upp

Hundratusentals svenskar drabbas av vardagsbrott varje år och antalet anmälningar fortsätter att öka. Samtidigt visar den senaste brottsstatistiken från Brå att färre brott klarades upp under första halvåret 2016 än under samma period ifjol. Bland bedrägeribrotten, där antalet anmälningar ökar mest, är uppklarningen sämst.

– Situationen för vardagsbrott har gått från illa till ännu värre, med fler anmälda och färre uppklarade vardagsbrott, säger Anders Lindstrand.

Ifs sammanställning av Brås statistik visar att andelen uppklarade brott är sämre eller oförändrad inom i princip samtliga vardagsbrottskategorier.

– Människor behöver känna polisens närvaro igen, och se att utvecklingen vänder. Det är viktigt att polisen håller jämn takt med utvecklingen och att brotten utreds. Bedragare ska inte känna att de kan komma undan med den här typen av brott, säger Anders Lindstrand.

* Begreppet personuppklarat innebär att en person har bundits till brottet och att det har väckts åtal, meddelats åtalsunderlåtelse eller utfärdats strafföreläggande.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-27 april 2016 har sammanlagt 3 739 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Brottstyp Anmälda brott halvår 2015 Personuppklarade brott halvår 2015 Andel personuppklarade 2015 Anmälda brott halvår 2016 Personuppklarade brott halvår 2016 Andel personuppklarade 2016
Skadegörelse
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 96 228 2 089 2% 106 073 1 885 2%
Genom brand 3 039 37 1% 3 398 50 1%
På motorfordon (ej genom brand) 17 420 418 2% 17 575 383 2%
Klotter mot kollektivtrafik 21 103 83 0% 16 482 71 0%
Övrigt klotter 26 023 211 1% 31 870 173 1%
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 7 645 235 3% 20 173 228 1%
Annan skadegörelse (ej klotter) 20 998 1 105 5% 16 575 980 6%

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy