Skip to main content

​Svenska hushåll klarar inte MSBs rekommendation vid kris

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 09:40 CET

Enligt MSB bör alla svenska hushåll klara av 72 timmar utan el, vatten eller värme. Men mer än vart tredje svenskt hushåll skulle enligt egen utsago inte klara den av myndigheten utsatta tidsgränsen, även om man hade tillgång till vatten. Det visar en ny undersökning från If.

Denna vinter har stormar och snökaos avlöst varandra på flera håll i landet. Det blev kaos på vägarna. Matleveranser kom inte fram till skolorna. Människor uppmanades att stanna hemma. Det gäller att vara förberedd på att man kan drabbas av långvarigt elavbrott eller liknande. Än kan det dröja länge innan vintern är över.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB rekommenderar att alla hushåll bör kunna klara sig i 72 timmar utan el, vatten eller värme.

Försäkringsbolaget If har frågat nära 3 500 svenskar hur länge de beräknar att de skulle klara sig i hemmet under vintern om det skulle bli strömavbrott eller om de blev isolerade på grund av storm, översvämning, snöoväder eller liknande, förutsatt att vattentillförseln fungerar.

Resultatet visar att mer än vart tredje hushåll inte skulle klara den av MSB rekommenderade gränsen. Knappt var femte svensk (19 procent) tror att de skulle klara sig i 24 timmar eller mindre. En tredjedel (36 procent) skulle klara sig upp till två dygn.

Nära nio av tio personer i undersökningen uppger att de har användbara saker som stearinljus och konserver hemma, att använda vid strömavbrott eller om man skulle bli isolerad en tid.

– Vi är vana vid att det mesta fungerar, men stormar, snökaos och liknande allt vanligare klimatrelaterade händelser kan påverka samhället i flera dygn. Det är viktigt att vara förberedd. Om elen slås ut tar exempelvis mobilbatteriet slut väldigt snabbt. Då kan det vara bra att ha en vevladdare till mobilen, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Tio procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de skulle klara sig i två-tre veckor isolerad och utan el. Nio procent tror att de skulle klara sig i en månad eller längre.

– Tro inte att det aldrig kan hända något som gör att du måste klara dig själv en tid. Ha ljus och tändstickor hemma, skaffa ett hemmaapotek, mat med lång hållbarhet och gärna några flaskor vatten, säger Caroline Uliana.

I maj 2017 anordnar MSB Krisberedskapsveckan, då man kommer att informera om vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Här kan du få information

Ring 113 13. Det är samhällets informationsnummer vid stora olyckor och kriser.

Hur länge beräknar du att du skulle klara dig i hemmet under vintern om det skulle bli strömavbrott och du blev isolerad pga storm, översvämning, snö eller liknande, under förutsättning att vattentillförseln fungerar?
Bas 3 493
1-2 timmar 1%
3- 6 timmar 4%
7- 12 timmar 6%
13-24 timmar 8%
24-48 timmar 17%
3-5 dagar 19%
Upp till 1 vecka 15%
Upp till 2 veckor 8%
3 veckor 2%
1 månad 2%
Över 1 månad 7%
Vet ej 11%

Total Kön
Kvinna Man
A B
Har du någon typ av utrustning hemma just för att kunna klara dig en längre tid om det skulle bli strömavbrott och du blev isolerad pga storm, översvämning, snö eller liknande? (Flera svar möjliga)

Bas

3 493 1 715 1 778
Värmeljus och liknande 77% 80% 74%
B
Konserver och annan mat med lång hållbarhet 54% 54% 54%
Vattenflaskor 41% 41% 42%
Gasol 19% 15% 22%
A
Tändstickor 73% 74% 72%
Elgenerator 7% 5% 8%
A
Annat 18% 15% 22%
A
Nej, jag bunkrar inget särskilt 14% 13% 14%

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22 november - 6 december 2016 har sammanlagt 3 493 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy