Skip to main content

IKEA vill få världen att leka för barns rättigheter

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 08:00 CET

Lek är en grundläggande rättighet för alla barn. Det är därför IKEA koncernen och IKEA Foundation nu tillsammans med sex ledande organisationer sätter leken i centrum i en ny kampanj för välgörande ändamål. Kampanjen ”Lek för alla barns rätt” startar den 20 november i samband med Internationella barndagen.

Kampanjen kommer att stödja barns utveckling och inlärning, jämlikt deltagande, idrott och förstås lek. För varje barnbok och leksak som säljs mellan den 20 november och den 23 december, skänker IKEA Foundation 1 euro till utvalda projekt i några av världens mest utsatta områden, för att stödja barns rätt till lek och utveckling. IKEA Foundations samarbetspartner i den här kampanjen är Rädda Barnen, UNICEF, War Child, Handicap International Federation, Room to Read och Special Olympics. De program som stödjs av kampanjen fokuserar på barn med funktionshinder, konflikten i Syrien och fattigdom.

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har varje barn rätt till lek. Detta är tyvärr inte verklighet för alla barn idag. Miljontals barn befinner sig på flykt vilket gör att de riskerar att utsättas för diskriminering, våld, övergrepp och exploatering. Detta framgår av den rapport om lek som publiceras av IKEA Foundation i dag (finns bifogad). Här ser man också att barn med funktionshinder oftare än andra exkluderas från lek och inlärningsaktiviteter.

- Många barn runt om i världen saknar trygga platser att leka på. Krig och katastrofer tvingar fler barn än någonsin tidigare att fly sina hem och ge sig ut på svåra och farliga resor. Många går miste om möjligheten att leka på grund av fattigdom. Barnen är de som drabbas hårdast i en krissituation, och vi strävar efter att upprätthålla och öka medvetenheten om deras rättigheter, säger Per Heggenes, VD, IKEA Foundation.

På IKEA varuhus runt om i världen har barn bjudits in till att delta i en teckningstävling. De tio vinnande bidragen har nu förverkligats till ett riktiga mjukdjur som säljs i begränsad upplaga under kampanjperioden. Den tillfälliga kollektionen går under namnet SAGOSKATT - designad av barn, för barn.

Alla uppmuntras också att medverka i kampanjen genom att spela webbspelet HOPP, som låter spelaren skapa platser för lek i en virtuell värld. HOPP kan spelas via IKEA.se/HOPP från och med måndag.

- Lek är superviktigt. Inte bara för barn, utan även för vuxna! Lek sätter fart på vår kreativitet och hjälper oss att utvecklas. I samarbete med IKEA Foundation har ”Lek för alla barns rätt” potential att förändra livet för tusentals barn runt om i världen, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige.

”Lek för alla barns rätt” bygger på framgångarna från tidigare IKEA kampanjer för välgörande ändamål, vilka sedan 2003 har samlat in 118,8 miljoner euro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om IKEA Foundation

IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation) är den filantropiska grenen inom INGKA Foundation som äger IKEA koncernen. Vi jobbar för att förbättra möjligheterna för barn och unga i några av världens fattigaste områden. Det gör vi genom att stödja långsiktiga program som kan åstadkomma omfattande och hållbara förändringar. IKEA Foundation har valt starka, strategiska samarbetspartner som jobbar på innovativa sätt för att uppnå storskaliga resultat när det gäller fyra grundläggande behov i ett barns liv: en plats att kalla sitt hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en hållbar familjeinkomst. I utsatta områden hjälper vi också till att förebygga och hantera klimatförändringar.

Så här säger IKEA Foundations samarbetspartners

Rädda Barnen – i Bangladesh och Etiopien

Främjar skydd, utbildning och lek för barn som migrerar och flyr från våldsamma och fattiga förhållanden, i jakt på trygghet, utbildning och försörjning.

- Barn som migrerar är särskilt utsatta för diskriminering, våld och övergrepp – erfarenheter som de från början flydde ifrån. Därför är Rädda Barnens program inriktat på att åstadkomma hållbara förändringar i barns liv och ge möjligheter till en bättre framtid. Med stöd av IKEA Foundation och IKEA medarbetare och kunder kan vi uppfylla barns rätt till skydd, utbildning och lek, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige och ordförande i Global Lead Agency för IKEA Foundation-samarbetet.

UNICEF – i Kina, Indien, Indonesien och Kenya

När yngre barn får trygghet, näring och stimulans, har de den bästa förutsättningen att utvecklas, utbilda sig och därmed kunna försörja sig och bidra till samhället när de når vuxen ålder.

- Tack vare kampanjen "Lek för alla barns rätt" kan vi nå ännu fler barn genom våra program för barns tidiga utveckling, som kan bidra med en berikande miljö för barns optimala utveckling, säger Pia Rebello Britto, UNICEF Chef för barns tidiga utveckling och lärande.

War Child – i Jordanien och Libanon

Jobbar för att barn i Jordanien och Libanon, som påverkats av konflikten i Syrien, ska få en säker miljö där de kan leka, lära och utvecklas.

- Krig är ingen lek. Alla barn ska ha rätt att leka med andra barn i en säker miljö. Tack vare IKEA Foundation och kampanjen "Lek för alla barns rätt" kan 18 000 utsatta och syriska barn i Jordanien och Libanon leka, återta sin barndom och skapa en framtid efter åratal av våld, säger Tjipke Bergsma, styrelseordförande War Child Sverige och VD för War Child Holland.

Handicap International Federation – i Pakistan, Thailand och Bangladesh

Tillhandahåller utvecklingsmöjligheter för yngre barn med funktionshinder samt andra utsatta barn i flyktingmiljöer.

- Barn i flyktingläger har svåra upplevelser bakom sig. De har flytt från krig och våld, och möts av fattigdom och svåra hälsoförhållanden. Leken är ett viktigt verktyg för att barnen ska kunna vara barn och ha möjlighet att bearbeta dessa upplevelser. Därför vill vi skapa inkluderande gemensamma platser där utsatta barn kan känna sig trygga och utvecklas genom lek, säger Cheryl Shin-Hua Yeam, regional teknisk koordinator vid Handicap International.

Room to Read – i Bangladesh och Indonesien

Skapar förändring i barns liv genom god utbildning. Organisationens arbete omfattar lärarutbildning, undervisningsmaterial och utveckling av barnens läs- och skrivkunnighet.

- Room to Read vill förmedla läsglädje och lusten att lära till tiotusentals barn i statliga skolor i Bangladesh och Indonesien, säger Erin Ganju, VD och en av grundarna bakom Room to Read.

- Vårt innovativa, datadrivna och kostnadseffektiva program för läs- och skrivkunnighet kommer att leda till förändring i hundratals samhällen genom inrättandet av bibliotek, utbildning av lärare samt stöd till lokala författare och illustratörer för att publicera lokalt relevanta och engagerande barnböcker.

Special Olympics – i Bangladesh, Indien, Pakistan och Thailand

Arbetar med hjälp av idrott och lek för inkludering och utveckling av barn med utvecklingsstörning.

- Det är chockerande och nedslående att se att de flesta barn med utvecklingsstörning har liten eller ingen tillgång till viktiga hjälpinsatser och utbildningsmöjligheter, något som ofta befäster dessa barns och deras familjers situation i en spiral av fattigdom och social isolering, vilket i sin tur förhindrar deras utveckling. Special Olympics program för unga idrottare präglas av idrottsutövning och lek, och är utformat för att främja inkludering samt motorisk, social och kognitiv utveckling. Programmet erbjuder barn med utvecklingsstörning möjlighet till inlärning och lek i en trygg miljö. Tack vare våra samarbete med IKEA Foundation kan vi utöka vårt program för unga idrottare och nå ut till fler barn, påverka fler familjer och jobba vidare mot de fördomar som finns om barn med utvecklingsstörning, säger Mary Davis, VD för Special Olympics.

Om IKEA i Sverige

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen hade 37,4 miljoner besök och hemsidan 77 miljoner besök under verksamhetsåret 2015. I Sverige finns ca 13 550 IKEA medarbetare, varav ca 6500 inom varuhusorganisationen. www.IKEA.se.