Skip to main content

Biodiesel med oktanol från svensk skog testkörs på Inlandsbanan

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:06 CEST

Inlandsbanan AB är med och verifierar vässat biobränsle

Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris™ Vintra, vilket ger ett vässat biobränsle som dessutom breddar basen av råvaror till biobränsletillverkning. Bränslet är tillverkat av rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk skogsråvara.

Detta nya bränsle har Inlandsbanan blivit erbjuden att vara med och verifiera. Projektet innebär att ett T44 lok ska testköras under åtta veckor på det nya bränslet med 2 % oktanol inblandat. Till hösten kommer nästa steg då blandningen kommer att ligga mellan 9-30 % oktanol.

Projektet drivs av Perstorp BioProducts och Energifabriken AB tillsammans med utvalda transportörer som är föregångare inom förnybara drivmedel: Ernst Express, Helgenäs Transporter och Inlandsbanan.

”I den första fullskaletesten är 10 % av råvarorna skogsbaserade.Bränslet klarar dagens biodieselstandard och kan därmed användas i en vanlig biodieselanpassad dieselmotor, säger Lars Lind, VD på Perstorp BioProducts.

RME - Minskar växthusgasutsläpp med över 60 %

Inlandsbanan vill ta sitt ansvar för att möjliggöra att Sverige når de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i egna transportupplägg. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Tidigare förstudier har gjorts under 2015 med att ställa om ett av Inlandsbanans lok till 100 % RME. Resultaten av dessa tester har varit endast positiva och detta är alltså en utveckling av projektet.

Genom att köra på 100 % RME – ett biobränsle som framställs av raps, minskar i dagsläget växthusgasutsläppen med över 60 %, sett ur ett livscykelperspektiv.

Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan, dels för sin egen attraktionskraft, men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Eva Widegren, Kvalitetschef, 063 – 19 32 95, eva.widegren@inlandsbanan.se

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 15 kommuner längs banan. Destination Inlandsbanan ägs förutom av moderbolaget även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro.
Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy