Skip to main content

Inlandsbanan testar förnyelsebart bränsle

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 14:31 CEST

Inlandsbanan AB har beviljats EU-medel till förstudie att driva lok på förnyelsebart bränsle.

Inlandsbanan vill ta sitt ansvar för att möjliggöra att Sverige når de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i egna transportupplägg. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Idag finns inga färdiga tester på den motortyp som dessa lok har varför möjligheten att byta fossil diesel till förnyelsebar RME måste utredas.

Minskar växthusgasutsläpp med över 60 %

Genom denna förstudie, som genomförs under den varma tiden av året 2015, kommer tester att utföras för att se om det överhuvudtaget är möjligt att byta till RME. Visar det sig att det är tekniskt möjligt kommer genomförandeprojektet innefatta omställning av samtliga av Inlandsbanans fordon för att drivas med förnybart bränsle. Detta skulle ge en omedelbar och kraftfull klimatvinst genom minskade utsläpp av växthusgaser. Genom att köra på 100 % RME – ett biobränsle som framställs av raps, minskar i dagsläget växthusgasutsläppen med över 60 %, sett ur ett livscykelperspektiv.

Omställningen förväntas attrahera marknaden genom att många företag ser transporter med lägre miljöpåverkan som en självklarhet för att kunna stå upp till sina internt satta miljömål. Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan, dels för sin egen attraktionskraft, men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Otto Nilsson, VD, 063 – 19 31 01, otto.nilsson@inlandsbanan.se

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB (IBAB) samt dotterbolagen Inlandsbanan Turism AB (ITAB) och Inlandståget AB (ITÅG). IBAB ägs av 15 kommuner längs banan. ITAB ägs förutom av IBAB även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro. ITÅG ägs till 100 % av IBAB. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.