Skip to main content

Framtidsfokus: Hög tid för detta århundrades stora skattereform!

Evenemang

09
NOV
Sergels torg 3 (fd Lava), Kulturhuset, Stockholm
  -

I takt med att finansieringsbehovet stiger tycks det bli allt svårare att ta ut skatt. Givet alla åtaganden som de politiska partierna utlovar våra äldre – om pensioner, sjukvård och äldreomsorg – innebär den åldrande befolkningen en mycket stark press på de offentliga finanserna. Vi vet också att människors förväntningar på bättre service och vård ökar med tiden. Samtidigt har globaliseringen av ekonomin lett till att våra skattebaser blivit alltmer rörliga och därmed svåra att effektivt beskatta.

Denna utveckling väcker en rad viktiga frågor: Vilken roll skall de lagstadgade trygghetssystemen spela för hur vi försäkrar olika risker över livscykeln? Vid sidan av statens och kommunernas åtaganden betyder kollektivavtalen, företagen, försäkringsbolagen, frivilligsektorn och familjen mycket för att hantera risker för individen. Hur kan vi sträva efter ett för individ och samhälle hållbart samspel mellan dessa olika sfärer?

Ännu viktigare i sammanhanget är frågan hur offentliga och privata åtaganden samspelar med människors ekonomiska livscykel; hur vi arbetar, sparar, investerar och konsumerar under olika skeden. Den exakta utformningen av systemen avgör om de blir hållbara ekonomiskt, men också socialt och politiskt.

Med avstamp i aktuell forskning om skatter bjuder Institutet för Framtidsstudier in till ett Framtidsfokus om nästa stora skattereform.

PROGRAM

Datum: Tisdag den 9 november 2010
Tid: 13.00-16.00
Plats: Sergels Torg 3 (fd Lava), Kulturhuset, Stockholm

Moderator: Cecilia Garme

13.00 Institutet för Framtidsstudier hälsar välkomna

13.15-14.20 Kortföreläsningar och frågestund
Åsa-Pia Järliden Bergström, utredningssekreterare, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)
Joakim Palme, VD, Institutet för Framtidsstudier
Lena Unemo, projektledare, Långtidsutredningen
Jovan Zamac, forskare, Institutet för Framtidsstudier

14.20-14.50 Kaffe

14.50-16.00 Panelsamtal
Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare
Peter Santesson, forskare, Ratio
Sandro Scocco, programchef, Global Utmaning
Lena Westerlund, chefsekonom, Landsorganisationen i Sverige (LO)

Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs då antalet platser är begränsade. Anmälan görs till: fokus@framtidsstudier.se senast onsdag den 3 november.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera