Skip to main content

Framtidsfokus ”Övervakningssamhället” – hot eller löfte?

Evenemang

06
DEC
Kulturhuset Studio 3
  -
Hannah Zackrisson hannah.zackrisson@framtidsstudier.se Tel: 08-4021231 Mobil: 0736-945013 Fax: 08-245014 På senare tid har en rad kontrollåtgärder föreslagits och delvis införts. Buggning och datalagring är ett par exempel. Vanligen motiveras dessa kontrollåtgärder av nya hot i form av organiserad brottslighet och terrorism. Men är den tilltagande övervakningen och registreringen av medborgarna förenlig med rättssamhället? Måste vi vänja oss vid att vara övervakade? Och vilka nya hot står vi egentligen inför? Hur görs avvägningen mellan kontrollåtgärder och personlig integritet? Kan den ökade kontrollen och övervakningen i sig vara ett hot, eller är det snarare så att kritikerna av nya och moderna kontrollmedel målar upp osanna skräckbilder av ett framtida övervakningssamhälle? Moderator: Carl Tham, Styrelseordförande Institutet för Framtidsstudier PROGRAM: 13.30 – 14.45 •Utgångspunkter för reformarbetet med nya tvångsmedel Dan Eliasson, jurist och f.d.statssekreterare •Hur långt ut på det sluttande planet? Ola Larsmo, journalist och författare •Övervakningssamhället – baserat på tro eller vetande? Janne Flyghed, professor i kriminologi •”Övervakningssamhället” ur ett åklagarperspektiv Tomas Lindstrand, chef åklagarkammaren för säkerhetsmål •Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet i ett advokatperspektiv Anne Ramberg, generalsekreterare advokatsamfundet Kaffepaus 14.45 - 15.00 15.00 – 16.00 •Diskussion Moderator: Carl Tham Panel: Beatrice Ask, Justitieminister, Thomas Bodström, Ordf. justitieutskottet , Dan Eliasson, Janne Flyghed, Ola Larsmo, Tomas Lindstrand, Anne Ramberg Tid: Onsdagen den 6 december 2006 kl. 13.30 – 16.00 Plats: Kulturhuset Studio 3, Stockholm Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44 senast torsdag 30 november. Se även vår hemsida: www.framtidsstudier.se Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat. MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAMMET, SE VÅR HEMSIDA www.framtidsstudier.se Tel: +46 8 402 12 00 Fax: +46 8 24 50 14 E-mail: info@framtidsstudier.se Box 591, SE-101 31 Stockholm Drottninggatan 33, 4 tr. www.framtidsstudier.se Organisationsnummer: 802013-3198 Referenslänk: http://www.framtidsstudier.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy