Skip to main content

Framtidsfokus: Sverige i framtiden

Evenemang

08
NOV
Studion, Kulturhuset, med ingång Sergels Torg 3.
  -

Välkommen till ett Framtidsfokus där vi summerar resultaten från de tre senaste årens forskningsprogram under rubriken Sverige i framtiden.

Bakgrunden är att Sverige står inför viktiga vägval. De handlar om hur vi för framtiden kan organisera vårt samhälle och om hur vi kan förhålla oss till vår omvärld på sätt som främjar vår och andras välfärd, också på lång sikt: Det som brukar kallas en hållbar utveckling.

Forskningsprogrammet har tagit sin utgångspunkt i grundläggande frågor för det svenska samhället: Hur kommer medborgare och samhälle påverkas av en ökad globalisering och europeisering? Hur kan ett välfärdssamhälle finansieras på lång sikt? Vad innebär det sociala utanförskapet och vad blir dess konsekvenser för människor deltagande i samhället?

Den här eftermiddagen belyser Sveriges framtid ur olika perspektiv. Med utgångspunkt i de samarbeten som Institutets forskare varit involverade i börjar vi eftermiddagen med att sätta utvecklingen i tre typer av internationella sammanhang: globalt, europeiskt och nordiskt. Efter kaffepausen tar vi avstamp i de större projekt som bedrivits de senaste åren. Det handlar om välfärdsstatens finansiering när befolkningen åldras, och om det sociala utanförskapets utveckling och våra möjligheter motverka det. Det handlar också om våra möjligheter att lägga en fast grund för kunskapen om framtiden.

De här frågorna och många fler granskas av Institutets forskare och vi hoppas skapa ett tankeväckande underlag för en bred diskussion om hot och möjligheter i samhällsutvecklingen:

Program Moderator Joakim Palme

13.00 Institutets ordförande hälsar välkommen:
Bengt Westerberg
13.10 Sveriges plats på världskartan: Befolkning och tillväxt i historia och framtid
Bo Malmberg, Thomas Lindh och Hans Rosling
13.40 Sverige, EU och världen
Bo Malmberg och Renate Minas
14.05 Nordens som lycksalighetens halvö eller förlorat paradis?
Ingrid Söderlind, Johan Fritzell och Urban Lundberg

14.30 KAFFE

14.50 Välfärdsstatens finansiering:
Jan Amcoff, Peter Johansson och Marta Szebehely
15.20 Det sociala utanförskapet och vårt politiska deltagande:
Olof Bäckman, Anna Gavanas och Per Strömblad
15.50 Panel: Framtidsstudier om framtidsstudier
Susanne Alm, Thorbjörn Lundqvist och Erik Westholm
16.20 Avslutning: Har Sverige sin mest lysande framtid bakom sig?

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera