Skip to main content

Framtidsfokus: Vem bestämmer? Om makt och delaktighet i mångfaldens Sverige

Evenemang

23
NOV
Folkets hus i Rinkeby
  -

I den demokratiska välfärdsstaten ska inte bakgrund eller ursprung avgöra medborgarnas tillträde till politikens arenor eller hur väl man lyckas på arbetsmarknaden. Men visionen om delaktighet i samhället utmanas av bristande jämlikhet, intolerans och segregation. Hur kan makten över de egna livsvillkoren stärkas trots ojämlikhet? Vilken roll spelar tillgången till information och nätverk i samhället? I vilken grad har olika samhällsgrupper i praktiken tillgång till demokratin?

Datum: Den 23 november 2011
Tid: Kl. 13-16
Plats: Folkets hus i Rinkeby

Kortföreläsningar:
Fredrik Hertzberg Tema Integration i arbetslivet, samt Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Gunnar Myrberg Institutet för Framtidsstudier
Viktor Vesterberg Tema Integration i arbetslivet, Linköpings universitet
Soheyla Yazdanpanah Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet

Panelsamtal:
Adam Cwejman (FP) ordförande Liberala ungdomsförbundet
Gustav Fridolin (MP) språkrör
Gudrun Schyman (F!) styrelseledamot och tidigare talesperson

Ytterligare medverkande tillkommer i panelen.

Moderator: Per Strömblad, Institutet för Framtidsstudier

Anmälan via e-post till fokus@framtidsstudier.se senast fredag den 18 november. Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Seminariet arrangeras i samarbetet med Europeiska socialfondens temagrupper, Tema Integration i arbetslivet och Tema Likabehandling. Seminariet är det andra i serien Förorternas framtid. På www.framtidsstudier.se finns information om program och datum för hela seminarieserien.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera