Skip to main content

100 år kvar till en jämställd arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:20 CEST

Johanna Kumlin har studerat förändringar i fördelningen av kvinnor och män över arbetsplatser, organisationer och yrken i Sverige under perioden 1990-2003. Studien visar att fördelningen av kvinnor och män över arbetsplatser och organisationer är ojämn och totalt sett oförändrad under denna trettonårsperiod. För yrken visar undersökningen att könsintegreringen har ökat något under 1990-talet men sedan millennieskiftet har utvecklingen stannat av.


- Den svenska arbetsmarknaden fortsätter i detta nya millennium att vara tydligt uppdelad efter vad som är kvinnors respektive mäns arbetsmarknad, säger Johanna Kumlin.


- Fortsätter det i den här takten kommer det att ta över 100 år innan det är en jämn fördelning av kvinnor och män över yrkena, säger Johanna Kumlin


Lågkonjunkturen i början av 1990-talet kan vara en möjlig förklaring till att det flertalet åtgärder som syftade till att könsintegrera kvinnor och män i arbetslivet inte har realiserats.


- Resultaten visar med tydlighet att de politiska målen att könsintegrera den svenska arbetsmarknaden inte har realiserats och det kan vara en central bakomliggande faktor till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män inte har minskat under senaste decennierna, säger Johanna Kumlin

Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy