Skip to main content

Är det vad du vet eller vem du känner som avgör dina livschanser? Välkommen till ett seminarium om sociala nätverk

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 17:01 CEST

Den forskning som studerar betydelsen av våra relationer utvecklas snabbt och kan idag hjälpa oss att förstå bland annat hur smitta sprids, hur brott kan förebyggas och hur vi väljer bostad och arbete. Institutet för Framtidsstudier bjuder nu in till ett seminarium om hur sociala nätverk påverkar våra möjligheter på arbetsmarknaden, vår hälsa, och vår tillgång till makt. Seminariet avslutas med en diskussion om hur kunskaperna kan påverka utformningen av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

Tid: Torsdag den 25 oktober, kl. 13–16, inkl. mingelpaus
Plats: Studio 3 i Kulturhuset (plan 3), Stockholm
Antalet platser är begränsat, anmälan sker på www.iffs.se.

Program:
Peter Hedström VD, Institutet för Framtidsstudier inleder

Konsten att känna rätt person – de sociala kontakternas värde på arbetsmarknaden
Lena Hensvik, fil. dr. IFAU, Uppsala universitet

Socialt kapital, utbildning och arbete
Alireza Behtoui, docent, REMESO, Linköpings universitet

Könsskillnader i sociala nätverk bland makthavare och beslutsfattare
Gergei Farkas, fil. dr., Stockholms universitet

Hälsokonsekvenser av sociala relationer och socialt kapital
Mikael Rostila, docent, Center for Health Equity Studies, Stockholms universitet

Paneldebatt som leds av moderator och docent Lena Schröder.
Carina Myrvang, projektledare, Etablering Stockholm, arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Zelano, samordnare migration, FORES Forum för reformer och Entreprenörskap
Ryszard Szulkin, professor sociologi, Institutet för Framtidsstudier
Lena Hensvik, fil. dr. IFAU, Uppsala universitet
Gergei Farkas, sociolog, Stockholms universitet

I samband med seminariet delas tidskriften Framtider ut vars nya nummer helt ägnas nätverksforskningen. Framtider finns i pdf-version på www.iffs.se

För mer information
Erika Karlsson, informatör, Institutet för Framtidsstudier,
Tel: 08-402 12 36 eller erika.karlsson@iffs.se 

Seminariet arrangeras i samverkan med Temagruppen för Integration i Arbetslivet.

Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy