Skip to main content

Frukostseminarium: Jakten på framgångsrik arbetslivsintegrering – en utvärdering av projekt som ska leda till arbete

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 10:51 CET

Hur går det egentligen för de utrikesfödda, ungdomar och långtidsarbetslösa som ska få hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden genom projekt finansierade av Europeiska Socialfonden? Och hur väl står sig projektresultaten i jämförelse med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet? Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultat av en utvärdering där utrikesföddas chanser till jobb är i fokus.

Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Under programperioden 2007–2013 har fonden finansierat hundratals svenska projekt som ska göra det lättare för marginaliserade grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. Socialfondsmedlen ska även främja och sprida innovativ verksamhet, och ska därmed bidra till att utveckla svensk arbetsmarknadspolitik.

Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) som drivs av Institutet för Framtidsstudier släpper nu en rapport som visar sannolikheten att få jobb för deltagare i ESF:s projekt i jämförelse med deltagarna i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Tid:   Torsdag den 21 februari, kl. 08.00–09.15 med frukost från kl. 07.30
Plats:   Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

Deltar på seminariet gör forskarna Ryszard Szulkin och Lena Nekby samt Åsa Olli Segendorf från Finansdepartementet, Marianne Öberg Håkansson från Svenska ESF-rådet och Malin Blomgren från Arbetsförmedlingens enhet för EU-fondssamordning. Moderator är Per Wirtén.

Seminariet är fullsatt. Kontakta oss för anmälan.

Erika Karlsson, informatör, Institutet för Framtidsstudier,
Tel: 08-402 12 36 eller erika.karlsson@iffs.se 


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy