Skip to main content

Kvinnornas ställning stärks tydligt – en megatrend vi riskerar att missa

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 06:00 CEST

Det som förr brukade kallas kvinnoemancipation är en mer än sekellång megatrend av minst samma styrka och med lika stora konsekvenser som t ex urbaniseringen.


Skriften beskriver de processer som i förlängningen leder till Amazonia - den framtida värld där kvinnor styr. Boken lyfter de trender som tillsammans leder vår värld till minskat förtryck av kvinnor.


- Jag vill peka på en långvarig, stark och global trend att kvinnors positioner sett över världen stärks – något vi kan kalla en megatrend – som leder till en oväntad framtid bara i den meningen att varken kvinnor eller män verkar se den, menar Arne Jernelöv.


Utbildningssystemen är kanske det tydligaste området där kvinnor gjort frammarsch och Sverige är inte det enda land där kvinnor presterar bättre resultat än män på alla nivåer. Kvinnors intåg på arbetsmarknaden är också global och växande.


Även där vi i dag ser extrema former av kvinnoförtryck kan det i längden ge kvinnor en starkare ställning menar Jernelöv. Ett exempel är att stora delar av världen väljer bort flickebarn redan som foster. Sociala mönster styr agerandet men konsekvensen blir att fördelningen i befolkningen blir sned och leder till att många män saknar kvinnor att gifta sig med vilket skapar behov av nya regler för hemgift eller förändringar gällande ansvaret för det gifta parets föräldrar till att även gälla kvinnans föräldrar. Det skapar en efterfrågan på kvinnor och det betyder, enligt Jernelöv, att kvinnors värde ökar.

- Långtidseffekten av att välja bort flickebarn blir i praktiken att det påskyndar kvinnoemancipationen och stärker kvinnors ställning, säger Arne Jernelöv


Skriften Amazonia går att ladda ner i sin helhet från www.framtidsstudier.se


För mer information kontakta:
Frågor/intervjuer: författaren Arne Jernelöv, arne.jernelov@gmail.com, tfn 0043-1-9718736

Recensionsexemplar och övriga frågor:
Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se
Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera