Skip to main content

Förskönande alkoholbudskap breder ut sig i media

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 07:45 CET

Drygt sex av tio svenskar tycker att reklam för öl, vin och sprit har ökat de två senaste åren. De vanligaste reklamplatserna är tidningar och tv. De yngre, mellan 16 och 29 år, ser i större utsträckning än andra alkoholreklam utomhus och i sociala medier som Facebook och YouTube. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av IQ.

En majoritet har uppmärksammat alkoholreklam i tidningar och tv den senaste månaden. E-post är den reklamkanal som når personer över 45 år, medan signifikant fler unga nås av alkoholreklam i sociala medier som Facebook och Youtube.

Två av tre svenskar tycker att reklam för alkohol är förskönande. Var tredje tycker att reklamen är smart. Majoriteten tycker att reklam för öl, vin och sprit uppmanar till bruk av alkohol. Det gäller särskilt de yngre, personer mellan 16 och 29 år.

– Detta är oroande eftersom det finns starka bevis för att alkoholreklam får unga att dricka mer, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Reklam påverkar och ökar
Sju av tio är tveksamma till eller anser absolut inte att reklam påverkar deras val av alkoholhaltiga drycker. Men hela åtta av tio anser att andra kanske eller absolut påverkas av reklam i deras val av öl, vin och sprit.

Investeringarna i alkoholreklam har nästan fördubblats på två år och är 2010 uppe i drygt 667 miljoner kronor, enligt Sifo. TV dominerar och får drygt hälften av reklaminvesteringarna. Internet och oadresserad direktreklam är nya kanaler för alkoholreklamen.

– Det är klart att reklam påverkar. Annars skulle inte investeringarna nästan fördubblats på två år. Undersökningen visar också att fler mellan 16 och 29 år tycker att alkoholreklam är underhållande, varm och empatisk, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Femton procent tycker att alkoholreklamen vanligtvis vänder sig till personer under 25 år – trots att det är olagligt.

Forskning visar att den period i livet då man dricker mest alkohol är i åldern 18-25 år. Det är också då man utvecklar sina alkoholvanor som man har med sig senare i livet.

Ökar även i matprogram
Över hälften av svenskarna tycker också att exponeringen av öl, vin och sprit har ökat i matprogram. Många ser även en ökning i dokusåpor, tv-serier och filmer de två senaste åren. Tre av tio tycker att bilden av öl, vin och sprit i tv-program är underhållande. Och bland de yngre är det ännu fler, fyra av tio, som tycker det. Samtidigt svarar över hälften att alkohol i tv-program framställs på ett förskönande sätt. Och var femte tror att om det dricks mycket alkohol i tv-program och filmer så ökar även drickandet hemma.

Fakta
IQ:s undersökning, som genomfördes av Novus 25 – 31 oktober 2011, omfattar 1 616 webbaserade intervjuer. De tillfrågade är ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år eller äldre. Mer information om undersökningen: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

Faktablad om reklaminvesteringar: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

Forskare har i en studie tittat på hur ungdomar påverkas av att utsättas för alkoholreklam. Rapportens övergripande slutsats är att det finns starka bevis för ett samband mellan exponering för alkoholreklam och att unga som inte dricker börjar dricka, och ökad konsumtion hos dem som redan dricker. The impact of marketing communication on the volume and patterns of consumption of alcoholic beverages, especially by young people har gjorts av the Science Group på uppdrag av European Alcohol and Health Forum inom EU.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, IQ, 070-227 70 35

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.

Bifogade filer

PDF-dokument