Skip to main content

Itrim-studie visar bl a: snabb viktminskning en nyckel till varaktighet

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2012 23:59 CEST

Hela åtta av tio som startar Itrims viktminskningsprogram fullföljer programmets första år, enligt en forskningsstudie som presenteras på European Congress on Obesity (ECO) i Lyon. Studien visar även att de deltagare som valde att inledningsvis gå ner snabbt i vikt, genom sk VLCD (very low calorie diet) hade lägst dropout, 18%, och bäst viktminskningsresultat i snitt, -14 kg, efter ett år. Detta är den första registerlänkade analysen på Itrims viktminskningsresultat som presenterats för omvärlden.

Abstraktet som presenteras i Lyon omfattar 8361 kunder från Itrim-center i hela Sverige och är en del i en större studie där forskare undersökt Itrim-programmets effektivitet med fokus dels på dropout och dels på viktminskningsresultat.

Bakgrund:

Ända sedan starten år 2003 har Itrim samlat sina kunders viktminskningsresultat, midjemått, motionsfrekvens och andra relevanta variabler i en hälsodatabas. Allt i syfte att utveckla och utvärdera programmet för att kunna erbjuda effektiv och varaktigt viktminskning. Under 2010 fick forskare från Karolinska Institutet tillstånd att länka Itrims databas med Socialstyrelsens nationella kvalitetsregister. I Lyon presenteras den första registerlänkade analysen av Itrims resultat.

Itrim arbetar med varaktig viktminskning genom gruppträffar och individuella motivationssamtal och programmet sträcker sig därför över minst ett år. Det finns tre olika matsedlar för att gå ner i vikt inom Itrims program: Snabbt (VLCD, 500 kcal i 6-10 veckor), Varierat (en kombination av måltidsersättning och vanlig mat, 1200-1500 kcal i upp till tre månader) samt Handfast-minus (vanlig mat, men begränsade portionsstorlekar).

Itrims viktminskningsprogram sträcker sig över två år och består av tre faser: Viktminskningsfasen – en inledande period med tydligt fokus på viktminskning och på att bryta gamla vanor. Förbättringsfasen – resten av första året ligger fokus på att arbeta in nya, förbättrade vanor. Balansfasen – andra året, som ökar sannolikheten för att de nya vanorna blir bestående. Efter avslutat Balansår erbjuder Itrim ett uppföljningsprogram med regelbundna hälsouppföljningar. Itrim har ett nära samarbete med ett externt medicinskt expertråd i syfte att ständigt utveckla och utvärdera programmet.

Studien som presenteras i Lyon visar bland annat att:

  • Den genomsnittliga viktminskningen efter ett år var -14 kg inom VLCD-gruppen och -9 kg för Varierat-gruppen. Kunder som åt enligt matsedeln Handfast-minus ingick ej i studien.
  • Endast 21% avbryter programmet i förtid
  • En sk multivariabel analys visade att de som gick ner i vikt med den långsammare metoden (Varierat: kombination av måltidsersättning och vanlig mat 1200-1500 kcal/dag i upp till tre månader) hade 50% högre dropout efter ett år jämfört med de som gick ner snabbt i vikt med VLCD (500 kcal/dag i 6-10 veckor), oberoende av faktorer såsom ålder, kön, BMI, läkemedel och sjukdomar.
  • Högst dropout hade personer med lägre ålder (under 40 år) och lägre BMI. Lägst dropout hade personer över 60 år.

Dr Erik Hemmingsson kommenterar studien:

  • "VLCD ger en snabb inledande viktminskning och är sannolikt en betydande anledning till Itrim-programmets goda resultat. Man skulle kunna tro att en långsam viktminskning är att föredra framför en snabb, men det är faktiskt generellt sett tvärtom. Snabb inledande viktminskning ger en större viktminskning på lång sikt och motivation till att genomföra krävande och långsiktiga viktminskningsprogram. För de flesta är det dock inte själva viktminskningen som är det svåraste, utan att hålla den nya lägre vikten. Därför är ett långsiktigt engagemang i programmet så viktig", säger Erik Hemmingsson
  • "Andelen som avslutade programmet i förtid var klart lägre än vi hade förväntat oss, och står sig mycket bra i sammanhanget. I studier gjorda på behandling av övervikt genom läkemedel t ex har dropout-nivåerna legat på mellan 34-39%. I rutinmässig sjukvård är dropout-nivåerna ofta ännu högre. Det är av stort intresse att veta mer om vad som utmärker de individer som väljer att hoppa av ett viktminskningsprogram i förtid, eftersom de som genomför hela programmet lyckas bättre på lång sikt", säger Erik Hemmingsson.
  • "Itrims databas är föredömligt stor och berikad med registerdata vilket medger väldigt intressanta analyser. Resultatet från studien bekräftar mycket av det som SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering) tidigare påtalat i den sk SBU-rapporten (2002), nämligen att bäst långsiktig viktminskning får de som motionerar regelbundet, har snabb viktminskning i början samt deltar regelbundet i ett långsiktigt stödprogram", säger Erik Hemmingsson.

Studien som presenteras i Lyon är den femte som gjort på Itrims resultat. Den är genomförd av Med dr Erik Hemmingsson (Karolinska Institutet), doktoranderna Kari Johansson och Jonas Eriksson (båda vid Karolinska Institutet), Docent Martin Neovius (Karolinska Institutet), Docent Johan Sundström, (Uppsala Universitet) och Professor Claude Marcus (Karolinska Institutet).

Ta del av abstraktet och den engelska pressreleasen här.

För ytterligare kommentarer kontakta Med Dr Erik Hemmingsson, Karolinska Institutet, mobil: 0736334398, erik.hemmingsson@ki.se eller Sofia Heurlin, informationsansvarig Itrim, mobil: 0707263301, sofia.heurlin@itrim.se

Itrim Sverige AB, grundat 2003, erbjuder varaktig viktminskning genom gruppträffar och induviduella motivationssamtal. Itrim är ett sk Gasellföretag och utsågs i april 2012 till "Årets franchisekedja i Sverige" av Svensk Franchise.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.