Ocdglkgxj7evx3o6jqlz

Begagnathandeln sparade in 22 000 ton plast

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:15 CEST

Genom att handla begagnat på Blocket i stället för att köpa nytt kunde produktionen av cirka 22 000 ton plast undvikas under 2017. Det visar en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ahnmfcprfgldxred9jv5

150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 09:07 CEST

IVL:s webbverktyg Klimatkontot, som räknar ut ditt årliga koldioxidutsläpp som privatperson, har haft rekordmånga besökare de senaste månaderna. I samband med SVT:s tv-serie ”Storuman Forever” med Björn Ferry och Heidi Andersson har intresset ökat ännu mer.

C5b1xfegkfykzl8lz4rq

Åtta framgångsfaktorer för att lyckas med en beteendeförändring

Nyheter   •   Apr 17, 2018 09:47 CEST

Det finns en rad faktorer som kan ha betydelse för om en beteendeinsats ska lyckas skapa förändring. Faktorerna kan göra skillnad var och en för sig, men bäst fungerar beteendeinsatser när man tar sig an problemet från flera håll och låter flera faktorer, metoder och styrmedel samverka. En rapport som IVL tagit fram åt Konsumentverket listar åtta framgångsfaktorer.

Fbhelhrar2mmqb6erpt3

Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:52 CEST

Mikroplaster finns även i avlägsna Arktis, både i is, i öppet hav och i sediment. Det visade en kartläggning som IVL gjorde i fjol. Nu får forskningen förnyad finansiering för studier av hur mikroplast omsätts av och påverkar bottenlevande djur som musslor och kräftdjur.

Vv0oy12dfzsbfokie2jv

Ny forskning ska styra sjöfarten mot minskad miljöpåverkan

Nyheter   •   Apr 13, 2018 08:30 CEST

Sjöfarten påverkar miljön på flera olika sätt, från att släppa ut klimatgaser, luft- och vattenföroreningar till att transportera främmande arter. Forskare från IVL och Chalmers ska i ett projekt som finansieras av Trafikverket värdera sjöfartens olika miljöbelastningar för att se hur styrmedel kan utformas så att de blir så effektiva som möjligt.

F5nouckyl1flocvsyfzo

Pris till projekt inom digital miljöövervakning

Nyheter   •   Apr 12, 2018 14:30 CEST

Projektet LoV-IoT – Luft och Vatten med Internet of Things – som utvecklar digital miljöövervakning fick igår ta emot priset som årets ITSM-initiativ. ITSM står för IT Service Management och det är tredje året priset delas ut.

Media no image

Rapport lyfter fram vinsterna med förnybara material i cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:43 CEST

Miljövinsterna med att recirkulera förnybara material borde få en mer framträdande roll i den cirkulära ekonomin. Det lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram i en rapport för företagen Essity, Ikea, Tetra Pak och Royal DSM.

Rapporten har sammanställt ett antal exempel med livscykelanalyser som visar att förnybara material som till exempel trä, papper och textil kan minska miljöpåverkan, både när de används som råmaterial i stället för icke-förnybara material och när de återanvänds eller återvinns. Rapporten lyfter också fram behovet av att integrera begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi – som båda är avgörande för den svenska ekonomin.

– Konceptet för cirkulär ekonomi skiljer mellan ”tekniska” och ”biologiska” cykler, men tenderar att fokusera på biologisk nedbrytbarhet. Det saknar den grundläggande rollen som förnybara material kan ha som råmaterial med lägre miljöpåverkan och bättre cirkularitet. Förnybara material kan återanvändas, repareras och omarbetas precis som andra material, säger Steve Harris, rapportens huvudförfattare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är inte så att förespråkarna för den cirkulära ekonomin helt har glömt förnybara material, men det finns en risk att fokus ligger på mindre hållbara råmaterial, menar Steve Harris.

I en cirkulär ekonomi hålls materialet i omlopp under en längre tid än i en linjär ekonomi, vilket syftar till att minimera användningen av nytt material och minska avfallsmängderna. Det innebär att produkter måste kunna demonteras, repareras och uppgraderas så att de blir mer hållbara och får längre livslängd.

För många förnybara material är det mer hållbart att återanvända eller återvinna dem istället för att låta dem bionedbrytas i det biologiska flödet eller att förbränna dem.

– Att samla in och återvinna förnybart material kräver normalt mindre energi än att producera jämförbart förnybart material från nya varor, med typiska reduktioner på 0,5 kg koldioxidekvivalenter per kg produkt, till exempel papper eller kartong, säger Tomas Rydberg, LCA-expert på IVL.

Utsläppen av växthusgaser som leder till klimatpåverkan är i stor utsträckning kopplade till energianvändningen i produktlivscykeln.

– Våra fyra företag är engagerade i att minska klimatpåverkan och öka cirkulariteten hos våra produkter och tjänster. Den här rapporten bidrar till en viktig dialog om värdet av förnybara material, som är ansvarsfullt framtagna och som återanvänds, repareras eller återvinns. Det är avgörande för att uppnå en klimatsmart och cirkulär framtid, säger Susan Iliefski Janols, ansvarig för hållbarhet för produkter på Essity i en gemensam kommentar medIkea, Tetra Pak och Royal DSM.

Ladda ner rapporten här

Vid frågor kontakta:
Steve Harris, steve.harris@ivl.se, tel. 010-788 69 11
Tomas Rydberg, tomas.rydberg@ivl.se, tel. 010-788 68 13

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Miljövinsterna med att recirkulera förnybara material borde få en mer framträdande roll i den cirkulära ekonomin. Det lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram i en rapport för företagen Essity, Ikea, Tetra Pak och Royal DSM.

Läs vidare »
Kzzunjett1vxwoeswyie

Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 09:00 CEST

Det behövs en ambitiös kombination av skatter och styrmedel, samhällsplanering, bränslebyte och elektrifiering om de nordiska och baltiska länderna ska kunna fasa ut vägtrafikens klimatutsläpp nästan helt till år 2035. Det visar en rapport som IVL har tagit fram för Luft- och klimatsekretariatet.

Qystwhagpyoyinzfiuyf

70 procent av inredningen återbrukad i IVL:s nyrenoverade lokaler

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 09:15 CEST

Efter två års planering, omlokalisering och renovering är äntligen IVL:s kontor på Aschebergsgatan i Göteborg öppet igen. Målet har varit att skapa en smart och hållbar arbetsplats. 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören är återbrukad, vilket har sparat minst 60 ton koldioxid jämfört med om allt istället hade köpts in nytt.

Ygcp34tbqskxr8l1huu0

Ny rapport om spridningsmekanismer och lokal riskbedömning av PFAS kring brandövningsplatser

Nyheter   •   Mar 27, 2018 08:30 CEST

Brandövningsplatser är viktiga punktkällor för spridningen av högfluorerade ämnen, men de lokala förutsättningarna för hur ämnena sprids och vilka åtgärder som går att sätta in varierar kraftigt. För brandövningsplatsen vid Stockholm Arlanda Airport sker läckaget av PFAS till Mälaren framförallt via ytliga vattenflöden med liten risk för långväga spridning via grundvatten.

Bilder & Videor , 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • ghwesara.mvxrefialmhednjen@ivl.sobvce
  • 010-788 65 10

Om IVL Svenska Miljöinstitutet

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar IVL med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet; klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och har också egna analyslaboratorier.

Adress

  • IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Valhallavägen 81
  • 114 23 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar