Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

​Potentialen att öka plaståtervinningen är stor i Sverige. Störst är den för förpackningar och för plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram åt Naturvårdsverket. Enligt rapporten uppgår det samlade marknadsvärdet för plastavfallet till miljardbelopp.

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:03 CEST

Nu går startskottet för projektet Gröna Solberga. I bostadsområdet strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Nyheter   •   Okt 08, 2018 11:26 CEST

”Inget land gör det man lovat enligt Östersjöplanen.” ”Vi behöver en tydlig indikator om hur fisken mår.” ”Vi kanske får se plasten som havets panda.” Det är några citat hämtade från IVL:s Östersjöseminarium. Allt från bankfolk till äventyrare tog plats på scenen framför de 100 personer som hade samlats i Spårvagnshallarna i Stockholm den 4 oktober.

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

Nyheter   •   Okt 05, 2018 11:48 CEST

Kan vårt nyrenoverade – och till stor del återbrukade – kontor också vara Sveriges snyggaste? IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Göteborg har blivit nominerat i tävlingen Sveriges snyggaste kontor. På kontoret har 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören återbrukats.

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Nyheter   •   Okt 02, 2018 11:30 CEST

Vilken påse är bäst för miljön – ska man välja en i plast eller en i papper? Sedan förordningen om plastkassar började gälla för drygt ett år sedan har IVL fått in en mängd frågor, både från konsumenter och från företag som vill göra rätt. Vi bad IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck och LCA-experten Karin Sanne svara på några vanliga frågor.

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Energieffektiva flygplan, inblandning av biobränslen och optimerade flygrutter utgör i dag de främsta åtgärderna för att minska flygets klimatpåverkan. En ny rapport visar att det också är möjligt att minska påverkan ytterligare med fördjupad kunskap om effekter av flygets utsläpp av kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP.

Debatt: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Nyheter   •   Sep 27, 2018 15:42 CEST

Sverige har chans att utveckla en samlad strategi för att reducera både våra egna och andra länders utsläpp inom EU:s handelssystem. Det skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Jessica Henryson, Westander, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Digitalisering ska säkra Sandvikens framtida dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:22 CEST

Med digitalisering och automatisering av dricksvattenproduktionen ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi säkra framtidens dricksvatten. I en tid då SMHI varnat för vattenbrist i stora delar av landet, däribland Gävleborgs län, är projektet högaktuellt.

Genom datainsamling, modellering och övervakning av vattenresurserna ska projektet effektivisera och trygga dricksvattenproduktionen i Sandviken. Det kommer att ske genom digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna från vattentäkt till färdig produkt. Projektet tittar också på den framtida dricksvattenförsörjningen i Sandviken.

– Produktionen av dricksvatten börjar långt utanför dricksvattenverkets väggar – i den hydrologiska cykeln. Genom att bedriva en dricksvattenproduktion som är i samklang med de naturliga processerna ökar uthålligheten för hela systemet, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

När klimatet ändras, ändras råvattentillgången och kvaliteten på vattnet. Genom att bättre förstå råvattenkällorna, sjön och grundvattnet samt hur förändringar sker under året kan dricksvattenförsörjningen effektiviseras. Som under vissa delar av året, då det är mycket organiskt kol i sjön som kräver mer kemikalier för att rena, då kan man använda mer grundvatten istället för sjövatten.

Projektet kommer både förbättra processtyrningen och ta fram ett produktionsplaneringsverktyg, där modeller för ytvatten, grundvatten och process integreras i en och samma operatörsvy, för att Sandviken Energi mer effektivt ska kunna styra den framtida dricksvattenproduktionen.

– Vi ser projektet som en viktig del i att säkerställa en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning i en framtid med ett förändrat klimat. Vi arbetar mot en effektiv och automatiserad dricksvattenproduktion som är i samklang med de naturliga processerna och förblir en grundläggande del i det hållbara samhället. Genom att använda digital teknik kan vi få möjligheten att i tidigt skede förutspå förändringar och utefter förutsättningarna optimera leveransen av dricksvatten till våra kunder, säger Niclas Reinikainen, vd för Sandviken Energi.

Fakta om projektet: I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalanse kring Rökebo vattenverk, vilket tryggar dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv. Detta innebär ett integrerat molnbaserat system för insamling, modellberäkning, övervakning, visualisering och distribution av data. Projektet ska också använda ny och säker teknik för produktionsprocessen i Rökebo vattenverk som effektiviserar produktionen och minimerar kemikalieförbrukningen.

Projektet genomförs i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi AB med finansiering från Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).

Vid frågor kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se tel. 073-078 96 15
Ida Lindahl, Sandviken Energi AB, ida.lindahl@sandvikenenergi.se, tel. 070-246 28 78

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Med digitalisering och automatisering av dricksvattenproduktionen ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi säkra framtidens dricksvatten. I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalansen kring Rökebo vattenverk, vilket tryggar dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv.

Läs vidare »

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

Nyheter   •   Sep 27, 2018 08:00 CEST

På en konferens i Beijing lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet genom EU-projektet Refresh en ny plattform med fokus på matavfall. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. Initiativet kallas ”Save 12.3” och kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Nyheter   •   Sep 26, 2018 13:00 CEST

Försurningen utgjorde länge ett av de största miljöhoten i Europa och Nordamerika. Nedfallet av försurande svavel och kväveföreningar orsakade fiskdöd och andra effekter i många sjöar. Tack vare snabba reaktioner, stora vetenskapliga insatser och internationella överenskommelser kunde hotet avvärjas.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • sakjraeo.mlbalrhmhayedcienjz@izlvlyu.scvemh
  • 010-788 65 10

Om IVL Svenska Miljöinstitutet

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar IVL med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet; klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och har också egna analyslaboratorier.

Adress

  • IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Valhallavägen 81
  • 114 23 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar