Skip to main content

Taggar

luftföroreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet 87 luftföroreningar 42 återvinning 32 kemikalier 23 konsumtion 22 utsläpp 22 klimatpåverkan 21 Östersjön 21 livscykelanalys 19 avfall 19 övergödning 18 miljöpåverkan 18 miljöteknik 18 Cirkulär ekonomi 17 styrmedel 17 transporter 16 trafik 15 Naturvårdsverket 15 stadsmiljö 15 läkemedelsrester 15 arbetsmiljö 15 klimat 15 hälsa 15 Kina 15 havsmiljö 14 byggmaterial 14 Vinnova 14 Energimyndigheten 13 innemiljö 12 EU 11 växthusgaser 11 klimatanpassning 11 Återanvändning 11 mobilitet 11 vattenrening 11 Göteborg 10 EU-projekt 10 Hammarby Sjöstadsverk 10 avloppsvatten 10 kartläggning 10 fosfor 10 dricksvatten 9 byggvaror 9 Svensk Försäkring 9 Plast 9 klimatpolitik 9 biogas 9 reningsverk 9 digitalisering 9 energieffektivisering 9 miljöeffekter 9 kväveoxider 8 försurning 8 mikroplast 8 EPD 8 sjöfart 8 läkemedel 8 ekosystemtjänster 8 Sveriges kommuner 8 klimatförändringar 8 vattenbrist 8 utsläppshandel 8 luft 8 föroreningar 7 Trafikverket 7 elbilar 7 energi 7 matavfall 7 klimatmål 7 sensorer 7 miljögifter 7 PFAS 7 Karolina Skog 7 luftkvalitet 7 pfos 7 paris 7 vatten 6 avloppsreningsverk 6 Basta 6 textil 6 miljö 6 dieselbilar 6 industri 6 alby 6 ekosystem 6 jordbruk 6 fossilfritt Sverige 6 Hållbara transporter 6 Byggnader 6 miljözoner 6 partiklar 6 biobränsle 6 Almedalen 6 innovationer 6 Stiftelsen IVL 6 kvicksilver 6 Nordiska ministerrådet 6 Internet of things 5 AFA Försäkring 5 biltrafik 5 skogsindustri 5 riskbedömning 5 energieffektivt byggande 5 elektronik 5 begagnathandel 5 testbädd 5 byggsektorn 5 biodrivmedel 5 KTH 5 klimatutsläpp 5 hållbarhet 5 materialåtervinning 5 brandskum 5 miljöpolitik 5 reningsteknik 5 kommuner 5 avfallshantering 5 membranteknik 5 utsläppsrätter 5 Stockholm 5 innovation 5 Horisont 2020 5 vattenmiljö 5 marknära ozon 5 bilar 5 reach 5 Återbruk 5 hållbar stadsutveckling 5 hållbar utveckling 5 kväve 5 koldioxidutsläpp 5 Volkswagen 5 flamskyddsmedel 4 miljömärkning 4 skogsbruk 4 Mistra Carbon Exit 4 buller 4 Kemikalieinspektionen 4 byggprodukter 4 miljökonferens 4 Miljöväder 4 energisystem 4 bonus-malus 4 miljökrav 4 regeringen 4 avgaser 4 rankning 4 Tillståndet i miljön 4 sot 4 textilåtervinning 4 Euro 6 4 stadsluft 4 elbilsbatterier 4 tillväxt 4 städer 4 fiske 4 miljonprogrammen 4 parkeringsplatser 4 dagvatten 4 farliga ämnen 4 renovering 4 vägtrafik 4 upphandling 4 Arlanda 4 bilpooler 4 ozon 4 vattenkvalitet 4 luftmiljö 4 miljömål 4 insamling 4 miljöövervakning 4 livscykelperspektiv 4 E2B2 4 livsmedel 4 hållbara städer 4 cop21 4 svavel 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 social hållbarhet 4 Indien 4 mälaren 4 hushåll 4 Smart City Sweden 4 second hand 4 H&M 4 miljönytta 4 klimatavtal 4 fisk 4 stadsutveckling 4 infrastruktur 3 Blocket 3 klimatmöte 3 logistik 3 Nordic Energy Technology Perspectives 3 personbilar 3 dieselgate 3 Krondroppsnätet 3 Siptex 3 reningstekniker 3 jubileumsskrift 3 begagnat 3 svaveldioxid 3 Dynamix 3 resurseffektivitet 3 teknik 3 Utmaningsdriven innovation 3 hälsoeffekter 3 kretslopp 3 miljöcertifiering 3 luftövervakning 3 eu ets 3 betong 3 avloppsrening 3 kvävedioxid 3 upprustning 3 Human Bridge 3 botkyrka 3 miljövarudeklaration 3 koldioxid 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 Henriksdal 3 bostadsbyggande 3 Norden 3 flerbostadshus 3 handel 3 kontor 3 förpackningar 3 tvågradersmålet 3 mjukgörare 3 skogsråvara 3 modellering 3 enskilda avlopp 3 offentlig upphandling 3 miljöteknikföretag 3 miljölagstiftning 3 ekodesign 3 miljöteknikexport 3 Byggmaterialindustrierna 3 fastighetsägare 3 källor 3 CLRTAP 3 högfluorerade ämnen 3 Göteborgs Stad 3 Cityfied 3 biologisk mångfald 3 miljövarudeklarationer 3 skog 3 Kontorsinredning 3 extrema väder 3 ingenjörer 3 utsläppskrav 3 Hammarby Sjöstad 3 naturresurser 3 kläder 3 databas 3 källsortering 3 produkter 3 sjöpung 3 transport 3 mätningar 3 hållbart byggande 3 Transportstyrelsen 3 Näringsdepartementet 3 klimatförhandlingar 3 klimatkampen 3 Klimatkontot 3 Envirobase 3 ryssland 2 Stockholm stad 2 Från vetenskap till verklighet 2 cleantech 2 bly 2 miljöberäkningsverktyg 2 exportplattform 2 Havs- och Fiskerifonden 2 EPD International 2 LoV-IoT 2 Blomquist 2 PU:REST 2 Stockholm Vatten och Avfall 2 kemikaliesmart förskola 2 Fossil Free Fuels 2 mätkampanj 2 Parisavtalet 2 reduktionsplikt 2 textilsortering 2 sjukvård 2 Vasakronan 2 ftalater 2 Miljöbyggnad 3.0 2 Strandparken 2 långdistanstransport 2 Mistra Closing the loop 2 FN:s hållbarhetsmål 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 world resources forum 2 tungmetaller 2 deponering 2 koldioxidmarknader 2 automatiserad sortering 2 NTM 2 Mistra Future Fashion 2 CSR 2 eco-governance 2 Smart Built Environment 2 Malmö 2 Storsudret 2 ranking 2 certifiering 2 bioflygbränsle 2 båtskrov 2 sällsynta metaller 2 mat 2 ReturTex 2 östersjöveckan 2 ljusbilder 2 mikroskräp 2 Isabella Lövin 2 fartyg 2 diffusionsprovtagare 2 resurser 2 Bonus 2 Gotland 2 remote sensing 2 reformförslag 2 Frisk luft och klimat 2 black carbon 2 avloppsvattenrening 2 plastavfall 2 entwined 2 transportinköpspanelen 2 HVO 2 luftmätningar 2 kallak 2 Island 2 wwf 2 industriell symbios 2 energieffektiv renovering 2 epc 2 Svensk Betong 2 giftfritt byggande 2 Chalmers 2 bottensediment 2 konsumentprodukter 2 klimatarbete 2 fiskodling 2 Henriksdals reningsverk 2 miljövinster 2 Refresh 2 plastprodukter 2 PFOA 2 byggarbetsplatser 2 pilotanläggning 2 optiska sensorer 2 skärgården 2 Region Gotland 2 stadsodling 2 skanska 2 Linero 2 IoT 2 Kemikaliecentrum 2 sopsortering 2 byggavfall 2 metanol 2 matsvinn 2 Åsa Romson 2 miljonprogrammet 2 tbt 2 marina ekosystem 2 50 år 2 klimatkrav 2 transportsystem 2 materialval 2 sjukskrivningar 2 Volvo 2 Europa 2 drivmedel 2 ELAN 2 HaV 2 gränsvärden 2 miljöpris 2 resvanor 2 klimatnytta 2 Swedish Cleantech 2 IVL 2 vulkanutbrott 2 miljödeklarationer 2 marinbiologi 2 Myrorna 2 transportsektorn 2 Swerea IVF 2 praktik 2 processindustri 2 miljöledningssystem 2 teknikskifte 2 IEA 2 miljöministern 2 forskning 2 biomassa 2 stålindustri 2 flygplatser 2 50-årsjubileum 2 USA 2 producentansvar 2 risker 2 utbildning 2 hygienartiklar 2 astma 2 batterier 2 förskolor 2 Resource 2 fartygsbränsle 2 miljöbedömning 2 uppförandekod 2 palmolja 2 skogsmark 2 Formas 2 dioxin 2 kosmetika 2 hälsorisker 2 Boverket 2 samhällsekonomi 2 Sifo 2 Realize 2 företagshälsovård 2 rekrytering 2 energibesparingar 2 miljöanpassat byggande 2 miljömärkta varor 2 förbränning 2 kemikalielagstiftning 2 enkät 2 sanering 2 SMED 2 mobilitetstjänster 2 mögel 2 energitjänster 2 vattenbranschen 2 belysning 2 tävling 2 klimatförändring 2 Arbetsmiljöverket 2 clean tech 2 affärsmodeller 2 effekter 2 byggindustrin 2 livsstil 2 Sysav 2 trähus 2 Avfall Sverige 2 bussar 2 åtgärdsprogram 2 alger 2 mistra indigo 2 SBUF 2 Gina Tricot 2 Arbetsförmedlingen 2 flyg 2 arbetsskador 2 craes 2 Mistra 2 damm 2 landvetter 2 Publishingpriset 2 giftfri miljö 2 hushållsavfall 2 miljöminister 2 kollektivtrafik 2 Lysekil 2 utsläppsminskningar 2 simrishamn 2 näringsläckage 2 dubbdäck 2 eu-kommissionen 2 nyanlända akademiker 2 Blastic 2 Svante Axelsson 2 klimatdeklaration 2 Konsumentverket 2 förtätning 2 ventilation 2 Malmö Stad 2 klimatomställning 2 anläggning 1 projekt 1 miljöbilar 1 kostråd 1 vattenbesparing 1 vattenförsörjning 1 industrier 1 kväveoxid 1 satsning 1 småföretag 1 Tillväxtverket 1 regn 1 kommunranking 1 skatter 1 rekreation 1 kvalitetsledningssystem 1 sida 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Nya regler i EU:s standard för miljöavtryck, Product Environmental Footprint, PEF, ska underlätta jämförelser i miljöprestanda för litiumjonbatterier i elbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ordföranden för europeiska batterinätverket Recharge, Claude Chanson, till ett samtal om den fortsatta utvecklingen med ett tjugotal deltagare från bland annat NEVS, Volvo Group, CEVT och Vattenfall.

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:30 CEST

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton fosfor och 3 100 ton kväve.

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:00 CEST

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:30 CEST

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Nyheter   •   Jun 01, 2018 09:00 CEST

Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring? Det ska Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall ta reda på i en ny studie. I veckan lades 430 ton slam ut på marken vid Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala.

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 10:19 CEST

Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) inviger i dag swedishtestbeds.com – en digital samlingsplats över svenska demonstrationsplattformar och testbäddar. Genom den nya portalen ska fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas.

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:45 CEST

Halterna av miljö-och hälsofarliga ämnen som dioxiner och PCB:er i sik från Vättern ligger under gränsvärdet för saluföring medan den från Vänern har högre halter. I lax från Östersjön varierar föroreningshalterna mellan olika år. Det visar en första delrapport i en pågående studie på fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:28 CEST

Fredagen den 25 maj invigdes Kristineberg Marine Research and Innovation Centre – en ny nationell arena för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. Verksamheten kommer att fokusera på huvudområdena marina livsmedel, marin energi samt marin förvaltning och restaurering.

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 08:00 CEST

​Nu lanseras plattformen Centrum för cirkulärt byggande, ett nav för samverkan för att öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med partners inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala.

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 13:40 CEST

​On Friday, May 25th, it is time for the launch of PU:REST – Sweden’s first beer brewed with recycled water. The project is a collaboration between IVL Swedish Environmental Research Institute, New Carnegie Brewery and Carlsberg Sweden. The main purpose of the project is to highlight sustainable water management and raise awareness of the global water issues.

Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten​

Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten​

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:00 CEST

Fredagen den 25 maj är det premiär för PU:REST – Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten. Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige. – Ytterst handlar det om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna, säger Staffan Filipsson på IVL.

Industriell symbios ger radikalt mindre miljöbelastning

Industriell symbios ger radikalt mindre miljöbelastning

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 08:00 CEST

​170 000 ton koldioxid, 750 ton fosfat och 190 ton svaveldioxid. Det har ett industrinätverk utanför Norrköping besparat miljön årligen genom så kallad industriell symbios.

Media no image

Gemensamt bolag ska underlätta digitala byggvarudeklarationer

Nyheter   •   Maj 16, 2018 08:00 CEST

I byggbranschen ställs allt högre krav på miljöcertifieringar och miljömärkningar. För att öka takten i digitaliseringen av den miljöinformation som finns om byggmaterial har IVL och Byggmaterialindustrierna bildat det gemensamma bolaget, eBVD i Norden. Det ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande.

IVL växlar upp för att erbjuda nya digitala tjänster

IVL växlar upp för att erbjuda nya digitala tjänster

Nyheter   •   Maj 15, 2018 08:45 CEST

Digitalisering påverkar i stort sett alla branscher och verksamhetsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet växlar nu upp takten för att kunna erbjuda nya och utvecklade digitala tjänster för hållbar utveckling genom att rekrytera Eva Stattin som affärsutvecklare.

"Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det"

"Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det"

Nyheter   •   Maj 14, 2018 11:00 CEST

Hallå där, Johan Hultén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som just nu analyserar innehållet i ett tiotal containrar från olika återvinningscentraler i Skåne.

Media no image

Endast en tredjedel av svenska storbolag arbetar med cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 08:30 CEST

​Regeringen har beslutat att Sverige ska ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen. Men en ny marknadsundersökning genomförd av Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea visar att endast en tredjedel av Sveriges största börsbolag arbetar med cirkulär ekonomi idag.

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling

Nyheter   •   Maj 04, 2018 08:45 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa med Malmökontoret som bas. Den senaste rekryteringen är Johan Holmqvist som tidigare arbetat som hållbarhetschef, miljöspecialist och konsult med inriktning på miljöriskbedömningar.

Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretag

Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:36 CEST

I dag lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter.

Debatt: Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare

Debatt: Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare

Nyheter   •   Maj 02, 2018 11:47 CEST

En gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster växer fram. Sverige har goda förutsättningar att bli en av omställningens stora vinnare, skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet och Filip Johnsson, Chalmers, i en debattartikel i Ny Teknik.

Debatt: Våra barn blir sjuka av mögliga skolor

Debatt: Våra barn blir sjuka av mögliga skolor

Nyheter   •   Apr 30, 2018 10:48 CEST

I samband med Internationella astmadagen vill vi uppmärksamma att andelen barn med astma har ökat med 50 procent på åtta år. Det måste vara samhällets ansvar att barn ska slippa bli sjuka i de miljöer de vistas i dagligen, skriver Marie-Louise Luther från Astma- och Allergiförbundet, Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet och Dan Norbäck, Uppsala Universitet, i en debattartikel i Aftonbladet.