Skip to main content

Taggar

luftföroreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet 80 luftföroreningar 40 återvinning 31 kemikalier 23 Östersjön 21 konsumtion 20 avfall 19 utsläpp 19 klimatpåverkan 18 övergödning 17 miljöpåverkan 17 miljöteknik 17 livscykelanalys 16 Kina 15 läkemedelsrester 14 stadsmiljö 14 Vinnova 14 trafik 14 hälsa 14 transporter 14 styrmedel 14 cirkulär ekonomi 14 byggmaterial 14 arbetsmiljö 14 havsmiljö 13 klimat 13 Energimyndigheten 13 Naturvårdsverket 13 EU 11 innemiljö 11 Göteborg 10 växthusgaser 10 återanvändning 10 vattenrening 10 klimatanpassning 10 EU-projekt 10 mobilitet 10 biogas 9 kartläggning 9 reningsverk 9 miljöeffekter 9 byggvaror 9 klimatpolitik 9 energieffektivisering 9 avloppsvatten 9 dricksvatten 9 försurning 8 ekosystemtjänster 8 Sveriges kommuner 8 utsläppshandel 8 Hammarby Sjöstadsverk 8 luft 8 Plast 8 fosfor 8 kväveoxider 8 Svensk Försäkring 8 EPD 7 paris 7 pfos 7 läkemedel 7 miljögifter 7 sjöfart 7 elbilar 7 mikroplast 7 klimatförändringar 7 energi 7 vattenbrist 7 föroreningar 6 biobränsle 6 alby 6 Stiftelsen IVL 6 industri 6 sensorer 6 PFAS 6 avloppsreningsverk 6 luftkvalitet 6 matavfall 6 Basta 6 textil 6 Trafikverket 6 digitalisering 6 Hållbara transporter 6 partiklar 6 jordbruk 6 miljö 6 ekosystem 6 klimatmål 6 Almedalen 6 vatten 6 kvicksilver 6 biltrafik 5 reach 5 elektronik 5 innovation 5 Karolina Skog 5 byggnader 5 kommuner 5 materialåtervinning 5 vattenmiljö 5 Nordiska ministerrådet 5 miljözoner 5 innovationer 5 Horisont 2020 5 KTH 5 marknära ozon 5 Stockholm 5 skogsindustri 5 miljöpolitik 5 Volkswagen 5 Fossilfritt Sverige 5 avfallshantering 5 klimatutsläpp 5 reningsteknik 5 energieffektivt byggande 5 biodrivmedel 5 dieselbilar 5 sot 4 miljöövervakning 4 E2B2 4 Indien 4 tillväxt 4 utsläppsrätter 4 brandskum 4 social hållbarhet 4 Kemikalieinspektionen 4 buller 4 mälaren 4 stadsutveckling 4 städer 4 svavel 4 klimatavtal 4 hållbarhet 4 byggprodukter 4 testbädd 4 hållbar utveckling 4 regeringen 4 kväve 4 livscykelperspektiv 4 H&M 4 textilåtervinning 4 bilpooler 4 hållbara städer 4 bonus-malus 4 miljökrav 4 Euro 6 4 hållbar stadsutveckling 4 livsmedel 4 Internet of things 4 miljökonferens 4 membranteknik 4 koldioxidutsläpp 4 AFA Försäkring 4 flamskyddsmedel 4 cop21 4 bilar 4 miljonprogrammen 4 rankning 4 Smart City Sweden 4 upphandling 4 vattenkvalitet 4 Miljöväder 4 renovering 4 parkeringsplatser 4 energisystem 4 insamling 4 farliga ämnen 4 avgaser 4 skogsbruk 4 hushåll 4 dagvatten 4 stadsluft 4 ozon 4 byggsektorn 4 fisk 4 fiske 4 Tillståndet i miljön 4 Arlanda 3 Henriksdal 3 jubileumsskrift 3 luftmiljö 3 naturresurser 3 CLRTAP 3 Siptex 3 Human Bridge 3 upprustning 3 betong 3 ekodesign 3 produkter 3 klimatkampen 3 resurseffektivitet 3 Utmaningsdriven innovation 3 miljömärkning 3 miljöteknikexport 3 källor 3 Näringsdepartementet 3 Svenska Miljöemissionsdata 3 botkyrka 3 kontor 3 sjöpung 3 modellering 3 Norden 3 Dynamix 3 mjukgörare 3 kvävedioxid 3 luftövervakning 3 ingenjörer 3 Cityfied 3 kläder 3 dieselgate 3 avloppsrening 3 Mistra Carbon Exit 3 vägtrafik 3 handel 3 eu ets 3 Hammarby Sjöstad 3 bostadsbyggande 3 hållbart byggande 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 transport 3 Nordic Energy Technology Perspectives 3 extrema väder 3 utsläppskrav 3 förpackningar 3 elbilsbatterier 3 klimatförhandlingar 3 klimatmöte 3 teknik 3 skogsråvara 3 källsortering 3 Krondroppsnätet 3 miljölagstiftning 3 fastighetsägare 3 mätningar 3 riskbedömning 3 skog 3 begagnathandel 3 reningstekniker 3 miljönytta 3 second hand 3 biologisk mångfald 3 miljömål 3 återbruk 3 flerbostadshus 3 svaveldioxid 3 enskilda avlopp 2 Stockholm stad 2 Mistra 2 hälsoeffekter 2 Myrorna 2 vattenbranschen 2 giftfri miljö 2 miljöbedömning 2 miljövinster 2 epc 2 avloppsvattenrening 2 kollektivtrafik 2 kemikalielagstiftning 2 optiska sensorer 2 forskning 2 logistik 2 NTM 2 giftfritt byggande 2 mätkampanj 2 tävling 2 miljonprogrammet 2 teknikskifte 2 Åsa Romson 2 USA 2 ljusbilder 2 producentansvar 2 ELAN 2 Region Gotland 2 offentlig upphandling 2 trähus 2 Bonus 2 Göteborgs Stad 2 miljöministern 2 SBUF 2 tvågradersmålet 2 hälsorisker 2 nyanlända akademiker 2 Volvo 2 remote sensing 2 kontorsinredning 2 textilsortering 2 IoT 2 pilotanläggning 2 transportsystem 2 cleantech 2 Byggmaterialindustrierna 2 belysning 2 skärgården 2 craes 2 rekrytering 2 klimatnytta 2 resurser 2 bioflygbränsle 2 automatiserad sortering 2 bly 2 näringsläckage 2 Formas 2 affärsmodeller 2 fartyg 2 Europa 2 50-årsjubileum 2 Isabella Lövin 2 Arbetsmiljöverket 2 tungmetaller 2 wwf 2 kretslopp 2 mobilitetstjänster 2 energitjänster 2 praktik 2 Avfall Sverige 2 Mistra Future Fashion 2 Gotland 2 Svante Axelsson 2 Blocket 2 eco-governance 2 Fossil Free Fuels 2 mat 2 luftmätningar 2 sällsynta metaller 2 stadsodling 2 Blomquist 2 processindustri 2 förbränning 2 infrastruktur 2 sopsortering 2 Svensk Betong 2 miljödeklarationer 2 koldioxidmarknader 2 utsläppsminskningar 2 ryssland 2 åtgärdsprogram 2 simrishamn 2 miljöberäkningsverktyg 2 databas 2 energibesparingar 2 Kemikaliecentrum 2 transportinköpspanelen 2 plastavfall 2 arbetsskador 2 Publishingpriset 2 Blastic 2 dubbdäck 2 tbt 2 deponering 2 Frisk luft och klimat 2 kallak 2 ranking 2 Vasakronan 2 Henriksdals reningsverk 2 miljöcertifiering 2 HaV 2 alger 2 sjukskrivningar 2 sjukvård 2 byggindustrin 2 Stockholm Vatten och Avfall 2 personbilar 2 plastprodukter 2 Parisavtalet 2 ftalater 2 Gina Tricot 2 Storsudret 2 mikroskräp 2 kemikaliesmart förskola 2 företagshälsovård 2 hushållsavfall 2 clean tech 2 Swerea IVF 2 hygienartiklar 2 damm 2 landvetter 2 Havs- och Fiskerifonden 2 kosmetika 2 IEA 2 materialval 2 transportsektorn 2 Sysav 2 miljövarudeklaration 2 flyg 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 vulkanutbrott 2 bottensediment 2 miljöpris 2 sanering 2 Arbetsförmedlingen 2 byggarbetsplatser 2 östersjöveckan 2 ReturTex 2 exportplattform 2 långdistanstransport 2 Transportstyrelsen 2 marina ekosystem 2 Från vetenskap till verklighet 2 miljömärkta varor 2 FN:s hållbarhetsmål 2 bussar 2 black carbon 2 diffusionsprovtagare 2 begagnat 2 Refresh 2 samhällsekonomi 2 Island 2 skanska 2 Boverket 2 miljöteknikföretag 2 Miljöbyggnad 3.0 2 50 år 2 biomassa 2 eu-kommissionen 2 Lysekil 2 förtätning 2 batterier 2 stålindustri 2 Linero 2 mistra indigo 2 miljöledningssystem 2 resvanor 2 palmolja 2 miljövarudeklarationer 2 konsumentprodukter 2 enkät 2 Realize 2 klimatkrav 2 industriell symbios 2 metanol 2 Malmö Stad 2 Strandparken 2 byggavfall 2 klimatförändring 2 ventilation 2 fartygsbränsle 2 entwined 2 drivmedel 2 Mistra Closing the loop 2 certifiering 2 uppförandekod 2 Resource 2 Sifo 2 båtskrov 2 koldioxid 2 skogsmark 2 world resources forum 2 matsvinn 2 dioxin 2 effekter 2 energieffektiv renovering 2 reformförslag 2 reduktionsplikt 2 högfluorerade ämnen 2 HVO 2 miljöberäkning 1 kaffe 1 energy scenario for sweden 2050 1 The Second Hand Effect 1 Integrerad akvakultur – Innovativt marint produktionssystem 1 reseavdrag 1 förebyggande arbetsmiljöarbete 1 Utsläpp i siffror 1 KTH-SEED 1 envirosweden 1 hästallergen 1 anläggning 1 minienergihus 1 #CircularElectronicsDay 1 LKAB 1 ekologisk odling 1 hushållsplast 1 tillämpad forskning 1 flygplatser 1 trygghet 1 siemens 1 virtuell modell 1 coctaileffekten 1 Stockholms hamnar 1 utsläpphandel 1 Universeum 1 bostäder 1 NEW InnoNet 1 däckslitage 1 varvsindustri 1 blåmusslor 1 FN 1 reuse 1 LoV-IoT 1 manipulerade avgastester 1 giftfria byggprodukter 1 giftfria produkter 1 LINK arkitektur 1 UNECE 1 förmånsbilar 1 byggvarudeklarationer 1 mälarenergi 1 återvinningscentraler 1 energitjänst 1 fossilfri 1 VVS-branschen 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel

Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:00 CET

Forskare från IVL och LTU har jämfört kostnaderna för att minska klimatutsläppen med olika typer av biodrivmedel. Av befintliga bränslen hamnar biogas genom rötning av avfall samt etanol från sockerrör bäst till med lägst reduktionskostnad. Rapporten visar också att biodrivmedel som i dag är under utveckling kan nå lägre reduktionskostnader än många av de biodrivmedel som redan finns på marknaden.

Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation

Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation

Nyheter   •   Mar 13, 2018 09:18 CET

Genom ett nytt samarbete mellan fem starka forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Sverige kan flyga grönt på svensk skog

Sverige kan flyga grönt på svensk skog

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 14:40 CET

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en förstudie hittat en lösning som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna demonstrera tekniken bakom tillverkningen av bioflygbränslet och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige.

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 08:00 CET

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker nu möjliga hot mot dessa båda arter och hur man kan stärka deras framtida utveckling.

99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut

99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 08:00 CET

Mjukgörare, flamskyddsmedel och andra funktionskemikalier används som tillsatser i plastmaterial för att förbättra materialens egenskaper. Forskningsprogrammet Chemitecs som nu publicerar sin slutrapport har undersökt avgången av tillsatser till luft från bland annat soffor, golv och plattskärmar. Forskningen visar att mer än 99 procent av tillsatsämnena är kvar i materialen när de har tjänat ut.

Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar

Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 08:00 CET

Bostadsområden som utformas med färre parkeringsplatser, marknadsanpassade parkeringsavgifter samt bilpooler har högre andel hållbart resande jämfört med andra områden. Det visar en ny studie som har undersökt resultat från projekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz.

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:30 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Media no image

IVL:s Tomas Rydberg i råd för miljösmart konsumtion

Nyheter   •   Feb 09, 2018 12:42 CET

Regeringen har tillsatt ett rådgivande organ till Konsumentverkets arbete med miljösmart konsumtion. IVL-forskaren och LCA-experten Tomas Rydberg är en av tio ledamöter.

​EU-projektet Cityfied får internationellt erkännande

​EU-projektet Cityfied får internationellt erkännande

Nyheter   •   Feb 08, 2018 09:59 CET

EU-projektet Cityfied, som IVL deltar i, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer. Cityfied går ut på att testa, visa upp och sprida lösningar för energieffektiv renovering. I Sverige fokuserar projektet på att rusta upp 70-talsområdet Linero i Lund.

Innemiljö i energieffektiva byggnader

Innemiljö i energieffektiva byggnader

Nyheter   •   Feb 07, 2018 11:22 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med AB Stockholmshem och Kemikaliecentrum vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad undersökt innemiljön i energieffektiva bostäder i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I studien har forskarna utvecklat ett verktyg som kan användas för att göra helhetsbedömningar av innemiljön och för att göra jämförelser bostäder emellan.

Media no image

Så ställer vi om svensk industri till netto nollutsläpp 2045

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 09:00 CET

​Sverige ska ha netto nollutsläpp av koldioxid år 2045 – om 27 år. Omställningen brådskar om vi ska nå målen i tid. I dag lanserar det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, ett drygt halvår in i programmet, en rapport med nio budskap på vägen till en transformativ omställning av samhället.

Media no image

Nytt EU-beslut förändrar svensk klimatpolitik i grunden

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2018 09:35 CET

​Aldrig förr har ett så viktigt klimatbeslut fått en så liten uppmärksamhet, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det har nu blivit möjligt för enskilda stater, företag, hushåll och kommuner att minska sin klimatpåverkan, trots att utsläppen regleras av EU:s handelssystem.

#CircularElectronicsDay uppmärksammar vinsterna med att återbruka elektronik

#CircularElectronicsDay uppmärksammar vinsterna med att återbruka elektronik

Nyheter   •   Jan 24, 2018 10:11 CET

Varannan svensk har kastat fullt användbar elektronik, trots att den kan återbrukas. Produkter som fungerar borde få en andra chans innan de skrotas. Det skriver företrädare för IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, elektronikbranschen och Blocket i en debattartikel i Ny Teknik. Idag infaller #CircularElectronicsDay för första gången för att lyfta fram vinsterna med återanvändning av elektronik.

Media no image

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 08:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har lett ett samarbetsprojekt mellan svenska gruvbolag, branschorganisation och myndigheter. Projektet har haft som mål att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och presenterar nu en handbok för stöd i arbetet.

Media no image

Nya tankställen för biogas

Nyheter   •   Jan 12, 2018 09:34 CET

Infrastrukturen för att kunna tanka lokalt producerad biogas byggs nu ut på många platser i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet anlitas som expertstöd av flera företag och är på så vis med och bidrar i denna utbyggnad.

Media no image

Största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i bränslebyte och renare lastbilar

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:06 CET

Kommunal samordnad varudistribution kan minska lastbilstrafiken, särskilt för kommuner som använder sig av många små leverantörer med egna lastbilar. Den största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger dock i att kommunerna i sin upphandling kan ställa krav på biobränsle och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Media no image

Mycket elektronik i byrålådan kan återanvändas

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Nästan varannan svensk har elektronik hemma som de inte använder. Lika många uppger att de någon gång har slängt elektronik trots att den var fullt användbar. Det visar en Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Blocket. Nu lanserar det IVL-ledda forskningsprojektet ELAN tillsammans med branschaktörer #CircularElectronicsDay för att främja återbruket av elektronik.

Över 1700 har besökt Smart City Sweden

Över 1700 har besökt Smart City Sweden

Nyheter   •   Dec 21, 2017 15:23 CET

I maj 2017 invigdes den nationella export- och investeringsplattformen Smart City Sweden. Regeringssatsningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet har som mål att dubblera spridningen av svenska miljö- och klimatlösningar på tio år. Hittills har Smart City Sweden haft över 1700 nationella och internationella besökare.

Media no image

​Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 08:00 CET

Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. Ett nystartat Vinnovaprojekt som leds av IVL samlar vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara dricksvattenverk.

Media no image

Få farliga kemikalier i förskola

Nyheter   •   Dec 15, 2017 12:46 CET

​En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå. Däremot kan man arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går. En ny forskningsrapport visar att kemikaliesmarta åtgärder lönat sig i förskolor.