Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 108 luftföroreningar 51 återvinning 38 utsläpp 33 klimatpåverkan 30 konsumtion 27 avfall 27 kemikalier 26 Östersjön 24 Cirkulär ekonomi 22 övergödning 22 livscykelanalys 21 transporter 21 trafik 20 miljöteknik 20 miljöpåverkan 20 stadsmiljö 19 styrmedel 18 Återanvändning 17 arbetsmiljö 17 Energimyndigheten 16 Vinnova 16 Kina 16 klimat 15 läkemedelsrester 15 byggmaterial 15 hälsa 15 Naturvårdsverket 15 havsmiljö 14 vattenrening 13 mobilitet 13 kartläggning 13 Plast 13 innemiljö 12 klimatanpassning 12 Hammarby Sjöstadsverk 11 växthusgaser 11 EU 11 vattenbrist 11 sjöfart 11 Göteborg 11 avloppsvatten 11 dricksvatten 10 Sveriges kommuner 10 klimatpolitik 10 fosfor 10 klimatförändringar 10 EU-projekt 10 digitalisering 10 Svensk Försäkring 10 klimatmål 9 utsläppshandel 9 EPD 9 biogas 9 energieffektivisering 9 reningsverk 9 miljöeffekter 9 elbilar 9 byggvaror 9 kväveoxider 9 läkemedel 9 mikroplast 9 miljözoner 8 ekosystemtjänster 8 miljögifter 8 renovering 8 dieselbilar 8 Karolina Skog 8 Återbruk 8 partiklar 8 innovationer 8 försurning 8 luftkvalitet 8 matavfall 8 luft 8 Hållbara transporter 7 PFAS 7 energi 7 KTH 7 Trafikverket 7 pfos 7 klimatutsläpp 7 vatten 7 sensorer 7 paris 7 Nordiska ministerrådet 7 industri 7 Byggnader 7 AFA Försäkring 7 Fossilfritt Sverige 7 Almedalen 7 föroreningar 7 biobränsle 6 Basta 6 textil 6 innovation 6 hållbara städer 6 vattenmiljö 6 hållbarhet 6 jordbruk 6 Stiftelsen IVL 6 Resource 6 membranteknik 6 byggsektorn 6 utsläppsrätter 6 dagvatten 6 testbädd 6 elektronik 6 miljö 6 upphandling 6 energieffektivt byggande 6 Stockholm 6 ekosystem 6 Internet of things 6 bilar 6 kvicksilver 6 koldioxidutsläpp 6 alby 6 biltrafik 6 Smart City Sweden 6 avloppsreningsverk 6 miljökrav 5 kommuner 5 Euro 6 5 miljöövervakning 5 avfallshantering 5 stadsluft 5 rankning 5 parkeringsplatser 5 handel 5 Horisont 2020 5 materialåtervinning 5 tillväxt 5 marknära ozon 5 miljöpolitik 5 Volkswagen 5 miljonprogrammen 5 biodrivmedel 5 reningsteknik 5 brandskum 5 miljömål 5 kväve 5 kontor 5 förtätning 5 riskbedömning 5 luftmiljö 5 bonus-malus 5 begagnathandel 5 byggprodukter 5 hållbar utveckling 5 skogsindustri 5 buller 5 second hand 5 reach 5 hållbar stadsutveckling 5 stadsutveckling 5 skogsbruk 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 begagnat 4 Tillståndet i miljön 4 energisystem 4 förpackningar 4 insamling 4 städer 4 elbilsbatterier 4 kvävedioxid 4 EU ETS 4 hälsoeffekter 4 flamskyddsmedel 4 regeringen 4 miljövarudeklaration 4 farliga ämnen 4 livscykelperspektiv 4 flerbostadshus 4 Envirobase 4 resurseffektivitet 4 Arlanda 4 avgaser 4 ozon 4 sot 4 bilpooler 4 vattenkvalitet 4 textilåtervinning 4 vägtrafik 4 Kontorsinredning 4 social hållbarhet 4 klimatförhandlingar 4 miljökonferens 4 delningsekonomi 4 Kemikalieinspektionen 4 E2B2 4 livsmedel 4 svavel 4 Indien 4 mälaren 4 miljömärkning 4 produkter 4 cop21 4 hushåll 4 klimatavtal 4 Miljöväder 4 Hammarby sjöstad 4 miljönytta 4 fisk 4 Mistra Carbon Exit 4 fiske 4 H&M 4 klimatmöte 4 personbilar 4 Nordic Energy Technology Perspectives 3 extrema väder 3 transport 3 luftövervakning 3 Cityfied 3 utsläppskrav 3 reningstekniker 3 Dynamix 3 Göteborgs Stad 3 BONUS 3 sjöpung 3 plastavfall 3 Gotland 3 CLRTAP 3 tvågradersmålet 3 enskilda avlopp 3 teknik 3 nedskräpning 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 Human Bridge 3 matsvinn 3 botkyrka 3 byggavfall 3 kretslopp 3 miljöcertifiering 3 avloppsrening 3 upprustning 3 betong 3 Norden 3 Region Gotland 3 Refresh 3 koldioxid 3 Utmaningsdriven innovation 3 bostadsbyggande 3 Henriksdal 3 klimatkrav 3 dioxin 3 modellering 3 mjukgörare 3 skogsråvara 3 Boverket 3 Formas 3 miljölagstiftning 3 offentlig upphandling 3 miljöteknikföretag 3 miljöteknikexport 3 fastighetsägare 3 ekodesign 3 svaveldioxid 3 källor 3 Siptex 3 jubileumsskrift 3 remote sensing 3 Arbetsmiljöverket 3 biologisk mångfald 3 skog 3 naturresurser 3 miljövarudeklarationer 3 ingenjörer 3 Avfall Sverige 3 Byggmaterialindustrierna 3 högfluorerade ämnen 3 industriell symbios 3 SBUF 3 källsortering 3 kläder 3 arbetsskador 3 databas 3 Storsudret 3 Klimatkontot 3 Transportstyrelsen 3 Krondroppsnätet 3 Näringsdepartementet 3 dieselgate 3 hållbart byggande 3 mätningar 3 utsläppsminskningar 3 klimatkampen 3 bostäder 3 LoV-IoT 3 infrastruktur 3 Blocket 3 Vasakronan 3 logistik 3 forskning 2 sjukvård 2 Miljöbyggnad 3.0 2 Strandparken 2 CSR 2 Agenda 2030 2 nyanlända akademiker 2 långdistanstransport 2 Mistra Closing the loop 2 FN:s hållbarhetsmål 2 Blastic 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 world resources forum 2 klimatdeklaration 2 sällsynta metaller 2 ftalater 2 craes 2 Mistra Future Fashion 2 näringsläckage 2 cleantech 2 mistra indigo 2 båtskrov 2 Smart Built Environment 2 eco-governance 2 koldioxidmarknader 2 automatiserad sortering 2 tungmetaller 2 deponering 2 energieffektiv renovering 2 diffusionsprovtagare 2 bioflygbränsle 2 BNP 2 ReturTex 2 mikroskräp 2 östersjöveckan 2 ljusbilder 2 Malmö 2 ranking 2 certifiering 2 transportinköpspanelen 2 fartyg 2 Isabella Lövin 2 resurser 2 miljömärkta varor 2 mat 2 Frisk luft och klimat 2 reformförslag 2 entwined 2 HVO 2 avloppsvattenrening 2 luftmätningar 2 UNECE 2 giftfritt byggande 2 kallak 2 konsumentprodukter 2 riskbedömningar 2 Svensk Betong 2 bottensediment 2 Island 2 uppförandekod 2 epc 2 wwf 2 IoT 2 Chalmers 2 PFOA 2 plastprodukter 2 hållbar mobilitet 2 klimatarbete 2 byggarbetsplatser 2 Henriksdals reningsverk 2 akvakultur 2 fiskodling 2 Grön Bostad 2 stadsodling 2 miljöministern 2 IEA 2 klimatomställning 2 skärgården 2 konstgräsplaner 2 Linero 2 gränsvärden 2 skanska 2 Euro 5 2 Åsa Romson 2 metanol 2 HaV 2 50 år 2 miljonprogrammet 2 sjukskrivningar 2 materialval 2 plaståtervinning 2 black carbon 2 Sheba 2 marina ekosystem 2 transportsystem 2 Europa 2 tbt 2 musslor 2 ELAN 2 Håll Sverige Rent 2 urbanisering 2 riksdagskandidater 2 Volvo 2 miljöpris 2 resvanor 2 Stockholmshem 2 sopsortering 2 klimatnytta 2 marinbiologi 2 miljödeklarationer 2 Swedish Cleantech 2 vulkanutbrott 2 Ragn-Sells 2 Swerea IVF 2 Myrorna 2 teknikskifte 2 risker 2 kilometerskatt 2 miljöledningssystem 2 transportsektorn 2 praktik 2 processindustri 2 biomassa 2 pilotanläggning 2 50-årsjubileum 2 IVL 2 flygplatser 2 samhällsekonomi 2 optiska sensorer 2 producentansvar 2 hygienartiklar 2 USA 2 Sveriges Byggindustrier 2 utbildning 2 astma 2 förskolor 2 miljövinster 2 batterier 2 miljöbedömning 2 palmolja 2 fartygsbränsle 2 hälsorisker 2 miljöinformation 2 Nödinge 2 Sifo 2 skogsmark 2 kosmetika 2 mark 2 Realize 2 stålindustri 2 företagshälsovård 2 energibesparingar 2 kemikalielagstiftning 2 förbränning 2 CCS 2 enkät 2 mobilitetstjänster 2 vattenbranschen 2 SMED 2 energitjänster 2 tävling 2 effekter 2 sanering 2 ostron 2 belysning 2 mögel 2 klimatförändring 2 trähus 2 affärsmodeller 2 parkering 2 clean tech 2 livsstil 2 Sysav 2 rekrytering 2 tvätt 2 byggindustrin 2 åtgärdsprogram 2 alger 2 Mistra 2 Gina Tricot 2 mossa 2 Arbetsförmedlingen 2 FN 2 damm 2 landvetter 2 flyg 2 miljöminister 2 hushållsavfall 2 giftfri miljö 2 simrishamn 2 Publishingpriset 2 Lysekil 2 kollektivtrafik 2 ryssland 2 Lerum 2 eu-kommissionen 2 NTM 2 Konsumentverket 2 bly 2 dubbdäck 2 Malmö Stad 2 Stockholm stad 2 ventilation 2 stadsbyggnad 2 stationssamhällen 2 Svante Axelsson 2 bussar 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Pressinbjudan: Vattenbristen diskuteras på konferens

Pressinbjudan: Vattenbristen diskuteras på konferens

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 13:39 CET

De senaste åren har Sverige drabbats av svår torka och under rekordsommaren 2018 drabbades över hälften av landets kommuner av vattenbrist. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH arrangerar nu en konferensdag om vattenbristen där problem och lösningar diskuteras.

Informationssajt ska minska kvicksilverutsläpp från tandläkarmottagningar

Informationssajt ska minska kvicksilverutsläpp från tandläkarmottagningar

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 08:00 CET

Trots att amalgam har varit förbjudet som tandfyllnadsmaterial sedan 2009 läcker kvicksilver fortfarande ut i miljön från tandläkarmottagningar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Praktikertjänst och Sweden Recycling tagit fram ett utbildningsmaterial för webben för att öka kunskapen och minska utsläppen.

Utsläppen från vägtrafiken ökade 2018

Utsläppen från vägtrafiken ökade 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 08:00 CET

Efter flera års minskning ökade förra året koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Det visar preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken 2018 som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket. Huvudorsaken är en ökande lastbilstrafik samt att andelen biodrivmedel inte har fortsatt öka. Totalt beräknas utsläppen ha ökat med cirka 0,5 procent, eller med 76 000 ton.

Miljonprogram renoveras med hänsyn till både klimatet och hyresgästerna

Miljonprogram renoveras med hänsyn till både klimatet och hyresgästerna

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 08:00 CET

Det går att renovera husen från miljonprogrammet så att de klarar så gott som samma energikrav som nya bostäder – samtidigt som hyreshöjningarna minimeras. Det visar EU-projektet Cityfied som har rustat upp 70-talsområdet Linero i Lund. Renoveringen kan minska energianvändningen med så mycket som 40 procent visar preliminära siffror.

Projekt ska visa vägen till fler nollutsläppsfordon i nordiska städer

Projekt ska visa vägen till fler nollutsläppsfordon i nordiska städer

Nyheter   •   Feb 14, 2019 08:30 CET

​Hur sänker vi utsläppen från trafiken i våra städer? Som en del i ett övergripande projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Energimyndigheten, kommer IVL undersöka olika möjligheter att snabba på omställningen till fler utsläppsfria fordon och zoner. Arbetet ska resultera i rekommendationer och förslag på hur nordiska städer kan arbeta vidare med frågan.

Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030

Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030

Nyheter   •   Feb 01, 2019 15:12 CET

Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd. Det tror den expertpanel som IVL Svenska Miljöinstitutet tillfrågat i ett forskningsprojekt som undersöker nya styrmedel på transportområdet.

Upptäckt kastar nytt ljus över hur luftföroreningar omvandlas i atmosfären

Upptäckt kastar nytt ljus över hur luftföroreningar omvandlas i atmosfären

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 08:00 CET

Omfattande forskningssamarbete mellan forskare i Tyskland, England och Sverige har bidragit till ett helt nytt angreppssätt vid studier av partikelbildning i atmosfären. Upptäckten av hur luftföroreningar interagerar med varandra påverkar bland annat klimatmodellering. Studien publiceras i dag i tidskriften Nature.

Rekord i antal miljövarudeklarationer

Rekord i antal miljövarudeklarationer

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 08:30 CET

Under 2018 registrerades rekordmånga miljövarudeklarationer i Internationella EPD-systemet – hela 270 stycken, vilket är 85 registreringar fler än tidigare toppnotering. Den kategori som ökade mest är byggprodukter men det registrerades också miljövarudeklarationer för många andra varor och tjänster, som livsmedel, transportutrustning och pappersprodukter.

Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?

Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?

Nyheter   •   Jan 30, 2019 08:30 CET

På byggarbetsplatser finns det ofta många olika yrkesgrupper och arbetsmiljön är komplex. Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet. Forskare vid IVL ska nu utvärdera dessa roller för att öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljöarbete kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nyheter   •   Jan 25, 2019 08:30 CET

I arbetet med att ställa om till cirkulär ekonomi har det visat sig att upphandling som premierar cirkulära materialflöden kan vara ett effektivt sätt att spara resurser och minska mängden avfall. IVL ska i ett projekt dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier har prövats. Arbetet ska ligga till grund för fortsatt utveckling på området.

Med Circular Electronics Day ska elektronikprodukter få ett längre liv

Med Circular Electronics Day ska elektronikprodukter få ett längre liv

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2019 08:25 CET

Den snabba konsumtionen av elektronikprodukter ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Ändliga naturresurser bryts ur marken i rask takt och riskerar ta slut. Genom att använda produkterna längre kan privatpersoner och organisationer bidra till en mer hållbar framtid.

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Nyheter   •   Jan 23, 2019 08:30 CET

För fjärde gången genomför nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit och resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete.

Projekt utvärderar förebyggande av avfall

Nyheter   •   Jan 17, 2019 09:47 CET

Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall så ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. IVL ska i ett projekt som finansieras genom programmet Resource utvärdera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för ett utökat arbete inom området.

Butikskedjors arbetsmiljöarbete under lupp

Nyheter   •   Jan 11, 2019 10:30 CET

Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln? En utmaning är att ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt och sen ska tillämpas i butiker som kan vara spridda runt om i landet. I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet studera hur arbetsmiljöarbetet i kedjeföretag kan förbättras och bli effektivare.

Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden

Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 08:00 CET

I början av januari placeras en anläggning för kombinerad odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor i Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil. Anläggningen ska fungera som en testbädd för olika vattenbruksrelaterade forskningsprojekt.

​IVL driver Smart City Sweden vidare

​IVL driver Smart City Sweden vidare

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 10:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet får uppdraget att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden vidare. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer.

Utredning: Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska

Utredning: Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 15:16 CET

Inrätta en nationell plastresurs och öka efterfrågan på återvunnen plast med hjälp av ekonomiska styrmedel. Det är några av de förslag som utredningen Hållbara plastmaterial ger i sitt betänkande till regeringen.

Nytt projekt ska minska take away-skräpet

Nytt projekt ska minska take away-skräpet

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:30 CET

Flergångslådor eller pantsystem för förpackningar – kan det vara lösningar för att minska mängden skräp som kommer från våra take away-vanor? Ett nystartat projekt som har fastighetsbolagets Vasakronans huvudkontor som testplats ska undersöka saken.

Mått på cirkularitet testat på produkter

Mått på cirkularitet testat på produkter

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 12:19 CET

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa en tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 08:00 CET

Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl kommersiell sjöfart som småbåtar på Östersjön är inte försumbar. BONUS-projektet Sheba har nu gått i hamn med mycket ny kunskap om effekter av utsläpp från nuvarande och framtida sjöfart.