Skip to main content

Taggar

luftföroreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet 32 luftföroreningar 20 konsumtion 10 återvinning 8 innemiljö 7 Kina 7 klimatpåverkan 7 transporter 7 stadsmiljö 7 styrmedel 7 Cirkulär ekonomi 7 hälsa 6 paris 6 Energimyndigheten 6 utsläpp 6 mobilitet 5 miljöpåverkan 5 kemikalier 5 Naturvårdsverket 5 havsmiljö 5 Almedalen 5 växthusgaser 5 utsläppshandel 5 trafik 5 Fossilfritt Sverige 5 Östersjön 5 läkemedelsrester 5 digitalisering 5 jordbruk 4 vattenkvalitet 4 livscykelanalys 4 sjöfart 4 innovation 4 energieffektivisering 4 Nordiska ministerrådet 4 hållbarhet 4 ekosystemtjänster 4 sensorer 4 PFAS 4 Vinnova 4 övergödning 4 klimat 4 klimatanpassning 4 avfall 4 arbetsmiljö 4 vattenrening 4 ekosystem 3 cop21 3 upphandling 3 Region Gotland 3 luft 3 dricksvatten 3 marknära ozon 3 partiklar 3 miljözoner 3 städer 3 reningsverk 3 biobränsle 3 klimatmöte 3 elbilar 3 KTH 3 Internet of things 3 mikroplast 3 Arlanda 3 klimatutsläpp 3 Göteborgs Stad 3 tvågradersmålet 3 energisystem 3 reningsteknik 3 dieselbilar 3 Sveriges kommuner 3 miljöteknik 3 Göteborg 3 brandskum 3 högfluorerade ämnen 3 Svensk Försäkring 3 ozon 3 avloppsreningsverk 3 biodrivmedel 3 Byggnader 2 bilar 2 miljö 2 klimatpolitik 2 EU 2 teknik 2 vatten 2 livsstil 2 bostadsbyggande 2 biogas 2 infrastruktur 2 sjukvård 2 Publishingpriset 2 sanering 2 kosmetika 2 kommuner 2 USA 2 renovering 2 klimatarbete 2 Gotland 2 Indien 2 matavfall 2 klimatavtal 2 Återanvändning 2 klimatförhandlingar 2 kartläggning 2 biltrafik 2 enkät 2 klimatförändringar 2 mark 2 regeringen 2 EPD 2 industri 2 upprustning 2 utsläppsrätter 2 miljömål 2 riskbedömning 2 EU-projekt 2 föroreningar 2 skogsindustri 2 produkter 2 fosfor 2 miljönytta 2 Konsumentverket 2 Lysekil 2 AFA Försäkring 2 hållbar stadsutveckling 2 luftkvalitet 2 energitjänster 2 vattenbrist 2 miljögifter 2 källor 2 Byggmaterialindustrierna 2 fastighetsägare 2 bonus-malus 2 alby 2 mjukgörare 2 modellering 2 Resource 2 50-årsjubileum 2 farliga ämnen 2 risker 2 miljödeklarationer 2 IVL 2 dagvatten 2 pfos 2 läkemedel 2 50 år 2 elbilsbatterier 2 klimatomställning 2 parkeringsplatser 2 sot 2 Karolina Skog 2 testbädd 2 bilpooler 2 Horisont 2020 2 luftmiljö 2 Hammarby Sjöstadsverk 2 industriell symbios 2 CLRTAP 2 jubileumsskrift 2 östersjöveckan 2 Cityfied 2 energieffektiv renovering 2 sjöpung 2 Storsudret 2 mistra indigo 2 Klimatkontot 2 Miljöväder 2 Nordic Energy Technology Perspectives 2 koldioxidmarknader 2 Fossil Free Fuels 2 LoV-IoT 2 Blomquist 2 Från vetenskap till verklighet 2 klimatmålet 2 mögel 1 måltider 1 skog 1 buller 1 ssab 1 däckslitage 1 fordon 1 Ecoloop 1 Björn Ferry 1 energimodellering 1 avloppsrening 1 transportsystem 1 marina ekosystem 1 sjukskrivningar 1 ohälsa 1 vindkraft 1 försurning 1 miljöcertifiering 1 kretslopp 1 miljöpolitik 1 kontor 1 elektronik 1 IEA 1 IVL Svenska Miljöinstiutet 1 fiskodling 1 bränder 1 ibrahim baylan 1 Chalmers 1 FN 1 Heidi Andersson 1 skolor 1 avgaser 1 fordonsskatt 1 Reinvent and remake 1 100 gruppen 1 Hållbara transporter 1 projekt 1 miljökonferens 1 bränslebyte 1 resurser 1 Isabella Lövin 1 Norra Djurgårdsstaden 1 podcast 1 SLU 1 fossilfri el 1 Västra Götalandsregionen 1 Breeam 1 olyckor 1 nollvision 1 giftfria kretslopp 1 transport 1 design 1 powercircle 1 deponering 1 Malmö 1 sediment 1 doktorsavhandling 1 myter 1 organiskt material 1 stadsutveckling 1 livsmedelsverket 1 klimatdeklaration 1 Sveriges Geologiska Undersökning 1 filter 1 ventilation 1 pappers- och massabruk 1 miljöförvaltningen 1 debatt 1 realtid 1 rekreation 1 Naturskyddsföreningen 1 byggbranschen 1 GC-MS analyser 1 cykelpendling 1 Svante Axelsson 1 miljöeffekter 1 Släpp kommunerna loss 1 mätningar 1 wwf 1 Polcirkeln 1 hushållsavfall 1 second hand 1 miljöklassning 1 miljöminister 1 Transportstyrelsen 1 Nordsjön 1 IT Service Management 1 arbetsskador 1 nanoteknik 1 alger 1 innovationer 1 kolkraft 1 Hammarby Sjöstad 1 spridning 1 Acreo 1 Mistra 1 smink 1 åtgärdsplaner 1 japanska ostron 1 bussar 1 Konsumentföreningen Stockholm 1 Trelleborgs hamn 1 tillväxt 1 ingenjörer 1 räddningstjänsten 1 klimatåtgärder 1 Klimatförändringarna 1 hållbart vattenbruk 1 Havs- och Fiskerifonden 1 trähus 1 trähusbyggande 1 exploatering 1 skräp 1 återvinningscentraler 1 miljömärkning 1 avloppsvatten 1 Volvo 1 förskola 1 affärsmodeller 1 mobilitetsexpert 1 massaindustri 1 effekter 1 höstbudget 1 Basta 1 exportplattform 1 ledningsnät 1 kemiskt innehåll 1 Jordbruksverket 1 Kemikalieinspektionen 1 svavel 1 Bonusprojekt 1 antibiotika 1 social hållbarhet 1 Interaktiva institutet 1 Universeum 1 Stockholms hamnar 1 Micropoll 1 byggprodukter 1 ekologiska effekter 1 miljöanpassat byggande 1 Mistra Carbon Exit 1 klimatgaser 1 ekodesign 1 miljölagstiftning 1 barns hälsa 1 EU Horisont 2020 1 digitala tjänster 1 miljökrav 1 CCS 1 försurningskonferens 1 Miljöbyggnad 1 skatteregler 1 Leed 1 hälsorisker 1 teknikutveckling 1 miljöövervakning 1 KTH-SEED 1 Framtidsutsikter 1 förmånsvärde 1 Formas 1 guizhou 1 GU 1 bilbesiktningen 1 beteende 1 bostadsområde 1 Statistiska Centralbyrån 1 affärsutveckling 1 östersjöfisk 1 fuktskador 1 tankstationer 1 Stockholms framtida vattenrening 1 fordonsindustrin 1 förskolor 1 Luft och Miljö 2017 - Barns hälsa 1 kväve 1 hygienartiklar 1 samhällsfunktioner 1 demokrati 1 rättigheter 1 Linnéuniversitetet 1 samhällsekonomi 1 smarta elnät 1 membranteknik 1 järnmalmsgruva 1 trafiksäkerhet 1 stålindustri 1 fosilfritt 1 hållbar utveckling 1 solel 1 CIO Awards 1 grön produktion 1 trängselskatt 1 rankning 1 sidoevent 1 livsmedelshandel 1 Trafikverket 1 grundvatten 1 biogasexperter 1 kallinge 1 OKQ8 Värmland 1 eu-kommissionen 1 Nordic Gas Solutions 1 miljöbilsdefinition 1 Business Region Göteborg 1 #CircularElectronicsDay 1 fordonsbranschen 1 NOx 1 Indoor Environment Index 1 energieffektiva byggnader 1 pappersindustri 1 substitution 1 Stockholmshem 1 forskning 1 miljökonsult 1 närproducerad 1 bildtävling 1 online 1 Smart 50 Awards 1 nollutsläpp 1 testbäddar 1 producenter 1 expertgrupp 1 swedavia 1 begagnat 1 ELAN 1 Donald Trump 1 kväveoxider 1 Kristineberg Marine Research and Innovation Centre 1 mode 1 fossilfritt 1 förmånsbilar 1 Norden 1 våtmarker 1 resiliens 1 Volkswagen 1 koldioxid 1 forskningsprogram 1 tekniktrender 1 regeringsförklaringen 1 kvävedioxid 1 f3 1 brandövningsplatser 1 älvar 1 klimatkrav 1 lätta lastbilar 1 produktionssystem 1 matsvinn 1 övning 1 kriterier 1 miljökonsekvensbeskrivning 1 norman 1 parkeringstal 1 Framtidens forskningsledare 1 Vattenmyndigheten 1 indigo 1 hållbart boende 1 luftexperter 1 beteendeförändring 1 gränsvärden 1 miljömäktigaste 1 materialåtervinning 1 fiskfoder 1 årsredovisning 1 ryssland 1 livscykelperspektiv 1 Saltsjöbaden VI 1 miljöfarliga ämnen 1 konstgräsplaner 1 stadsodling 1 Clean Shipping Index 1 biståndsorganisationer 1 CSR 1 avgaskontroller 1 Grön Bostad 1 energi 1 rapport 1 innovationstävling 1 Linero 1 miljöföroreningar 1 länsstyrelsen Västmanland 1 hälsoeffekter 1 kommunrankning 1 tryggare 1 Refresh 1 MBR 1 smarta material 1 PFOA 1 arbetsmiljöforskning 1 IoT 1 Utmaningsdriven innovation 1 forskningsstation 1 stålindustrin 1 klimatmötet 1 hormoner 1 eldrivna fordon 1 iq samhällsbyggnad 1 havsvatten 1 marin forskning 1 EU:s strukturfonder 1 Sustainable Innovation 1 Henriksdals reningsverk 1 processintegration 1 avsaltning 1 vägtrafik 1 fiskbestånden 1 Anders Roth 1 sopsortering 1 utsläppsnivåer 1 motståndskraft 1 Astmadagen 1 hackathon 1 Tillståndet i miljön 1 byggvarudeklaration 1 blå tillväxt 1 Marin Biogas 1 smarta städer 1 miljövinster 1 sakernas internet 1 megastäder 1 SPIMFAB 1 biokol 1 Storuman forever 1 akvakultur 1 odlingar 1 riskbedömningar 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 09:00 CEST

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i samhällen utanför storstäder? Ett forskningsprojekt som pågått i Lerum och Nödinge strax utanför Göteborg har utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mer bilfri livsstil.

Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet

Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 09:00 CEST

Två av tre, 65 procent, av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört. Allmänheten är mer splittrad i frågan, även om många delar politikernas bedömning.

​De ska hitta lösningar för att magasinera grundvatten på Gotland

​De ska hitta lösningar för att magasinera grundvatten på Gotland

Nyheter   •   Jul 06, 2018 11:20 CEST

Gotland har de senaste åren drabbats av akut vattenbrist vid flera tillfällen. Framförallt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Det är ett problem både för dem som bor där men även för regionens utveckling. Det IVL-ledda projektet Testbädd Storsudret har som mål att göra området självförsörjande på vatten. I veckan startade undersökningsarbetet på platsen.

Naturligt organiskt material kan misstas för oljeförorening

Naturligt organiskt material kan misstas för oljeförorening

Nyheter   •   Jul 06, 2018 08:30 CEST

Förekomsten av naturligt organiskt material i jord- och vattenprover kan misstas för oljeförorening. Det visar en forskningsstudie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med finansiering från SGU. "Om resultatet från analysprover visar eller tolkas fel kan det ha stor betydelse, exempelvis vid beslut om fortsatt övervakning av ett förorenat område", säger Karin Eliaeson på IVL.

Innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 avgjord

Innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 avgjord

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:21 CEST

Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? Den frågan ställdes i Naturvårdsverkets innovationstävling och två tävlande lag har under ett års tid arbetat med att ta fram olika lösningar. I samband med ett seminarium i Almedalen fick segrarna ta emot sitt pris av miljöminister Karolina Skog.

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Nyheter   •   Jun 28, 2018 10:45 CEST

En kraftfull satsning på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att i nuläget definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen. Det skriver IVL:s mobilitetsexperter Mats-Ola Larsson och Anders Roth tillsammans med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

Klimatnyttan med att dela istället för att köpa och cykla istället för att köra bil är stor. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat potentialen i delningstjänsterna på sajten Hygglo.se, de digitalt låsta leveranslådorna Qlocx samt utlåningen av lådcyklar i bostadsområdet Hammarby sjöstad i Stockholm.

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:00 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt koncentrationer av så kallade lantanoider – en grupp sällsynta jordartsmetaller – i mossprover insamlade 2015. Mätningarna visar att halterna är högre i södra Sverige än i norra. Dessutom gjordes extra mätningar i Kalmar län som visade att lantanoidhalterna var högre i närheten av städer och industrier jämfört med bakgrundsmiljön.

Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

En IVL-ledd studie har sammanställt utsläppsmätningar från över 700 000 fordon i verklig trafik. Resultatet visar att dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider i stort sett är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som lagkravet anger.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:00 CEST

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Nya regler i EU:s standard för miljöavtryck, Product Environmental Footprint, PEF, ska underlätta jämförelser i miljöprestanda för litiumjonbatterier i elbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ordföranden för europeiska batterinätverket Recharge, Claude Chanson, till ett samtal om den fortsatta utvecklingen med ett tjugotal deltagare från bland annat NEVS, Volvo Group, CEVT och Vattenfall.

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:30 CEST

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton fosfor och 3 100 ton kväve.

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:00 CEST

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:30 CEST

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Nyheter   •   Jun 01, 2018 09:00 CEST

Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring? Det ska Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall ta reda på i en ny studie. I veckan lades 430 ton slam ut på marken vid Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala.

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 10:19 CEST

Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) inviger i dag swedishtestbeds.com – en digital samlingsplats över svenska demonstrationsplattformar och testbäddar. Genom den nya portalen ska fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas.

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:45 CEST

Halterna av miljö-och hälsofarliga ämnen som dioxiner och PCB:er i sik från Vättern ligger under gränsvärdet för saluföring medan den från Vänern har högre halter. I lax från Östersjön varierar föroreningshalterna mellan olika år. Det visar en första delrapport i en pågående studie på fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:28 CEST

Fredagen den 25 maj invigdes Kristineberg Marine Research and Innovation Centre – en ny nationell arena för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. Verksamheten kommer att fokusera på huvudområdena marina livsmedel, marin energi samt marin förvaltning och restaurering.

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 08:00 CEST

​Nu lanseras plattformen Centrum för cirkulärt byggande, ett nav för samverkan för att öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med partners inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala.

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 13:40 CEST

​On Friday, May 25th, it is time for the launch of PU:REST – Sweden’s first beer brewed with recycled water. The project is a collaboration between IVL Swedish Environmental Research Institute, New Carnegie Brewery and Carlsberg Sweden. The main purpose of the project is to highlight sustainable water management and raise awareness of the global water issues.