Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 97 luftföroreningar 50 återvinning 35 utsläpp 30 klimatpåverkan 28 kemikalier 25 konsumtion 25 Östersjön 24 avfall 23 övergödning 22 livscykelanalys 21 Cirkulär ekonomi 20 trafik 20 transporter 19 miljöpåverkan 19 miljöteknik 19 stadsmiljö 18 styrmedel 17 Vinnova 16 Kina 16 klimat 15 byggmaterial 15 hälsa 15 Naturvårdsverket 15 arbetsmiljö 15 Återanvändning 15 läkemedelsrester 15 havsmiljö 14 mobilitet 13 vattenrening 13 Energimyndigheten 13 Plast 12 innemiljö 12 kartläggning 12 sjöfart 11 EU 11 växthusgaser 11 avloppsvatten 11 Hammarby Sjöstadsverk 11 klimatanpassning 11 Göteborg 11 dricksvatten 10 EU-projekt 10 digitalisering 10 klimatpolitik 10 vattenbrist 10 fosfor 10 klimatmål 9 biogas 9 energieffektivisering 9 läkemedel 9 reningsverk 9 mikroplast 9 Svensk Försäkring 9 Sveriges kommuner 9 miljöeffekter 9 byggvaror 9 utsläppshandel 9 kväveoxider 9 miljögifter 8 EPD 8 klimatförändringar 8 ekosystemtjänster 8 dieselbilar 8 Återbruk 8 matavfall 8 partiklar 8 luftkvalitet 8 luft 8 försurning 8 Karolina Skog 8 Trafikverket 7 PFAS 7 sensorer 7 elbilar 7 Hållbara transporter 7 miljözoner 7 vatten 7 renovering 7 industri 7 klimatutsläpp 7 energi 7 Almedalen 7 föroreningar 7 innovationer 7 Byggnader 7 pfos 7 paris 7 Fossilfritt Sverige 7 textil 6 testbädd 6 Stockholm 6 utsläppsrätter 6 Nordiska ministerrådet 6 byggsektorn 6 dagvatten 6 Internet of things 6 alby 6 KTH 6 ekosystem 6 hållbarhet 6 membranteknik 6 biobränsle 6 avloppsreningsverk 6 miljö 6 innovation 6 vattenmiljö 6 Basta 6 jordbruk 6 bilar 6 kvicksilver 6 koldioxidutsläpp 6 Stiftelsen IVL 6 riskbedömning 5 byggprodukter 5 kommuner 5 biltrafik 5 avfallshantering 5 stadsluft 5 Euro 6 5 förtätning 5 miljöövervakning 5 kontor 5 materialåtervinning 5 brandskum 5 tillväxt 5 energieffektivt byggande 5 Volkswagen 5 marknära ozon 5 miljöpolitik 5 parkeringsplatser 5 biodrivmedel 5 upphandling 5 elektronik 5 kväve 5 reningsteknik 5 miljömål 5 begagnathandel 5 bonus-malus 5 Horisont 2020 5 miljökrav 5 skogsindustri 5 hållbara städer 5 hållbar stadsutveckling 5 reach 5 hållbar utveckling 5 AFA Försäkring 5 second hand 5 buller 5 Smart City Sweden 5 stadsutveckling 5 skogsbruk 4 mälaren 4 cop21 4 Indien 4 resurseffektivitet 4 Envirobase 4 textilåtervinning 4 avgaser 4 luftmiljö 4 flerbostadshus 4 förpackningar 4 insamling 4 städer 4 EU ETS 4 kvävedioxid 4 elbilsbatterier 4 fiske 4 farliga ämnen 4 livscykelperspektiv 4 rankning 4 miljonprogrammen 4 sot 4 Arlanda 4 energisystem 4 ozon 4 Resource 4 vattenkvalitet 4 vägtrafik 4 hälsoeffekter 4 Tillståndet i miljön 4 bilpooler 4 Kontorsinredning 4 regeringen 4 miljökonferens 4 social hållbarhet 4 Kemikalieinspektionen 4 svavel 4 livsmedel 4 delningsekonomi 4 miljömärkning 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 begagnat 4 E2B2 4 hushåll 4 Miljöväder 4 produkter 4 fisk 4 klimatavtal 4 miljönytta 4 klimatförhandlingar 4 Mistra Carbon Exit 4 H&M 4 klimatmöte 4 flamskyddsmedel 4 Siptex 3 Krondroppsnätet 3 Klimatkontot 3 dieselgate 3 personbilar 3 utsläppskrav 3 sjöpung 3 Storsudret 3 reningstekniker 3 högfluorerade ämnen 3 remote sensing 3 Göteborgs Stad 3 skogsråvara 3 miljövarudeklarationer 3 Dynamix 3 CLRTAP 3 Gotland 3 plastavfall 3 Utmaningsdriven innovation 3 svaveldioxid 3 teknik 3 Region Gotland 3 handel 3 Norden 3 byggavfall 3 avloppsrening 3 klimatkrav 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 upprustning 3 betong 3 Human Bridge 3 botkyrka 3 matsvinn 3 miljöcertifiering 3 koldioxid 3 Henriksdal 3 bostadsbyggande 3 miljövarudeklaration 3 kretslopp 3 Refresh 3 modellering 3 enskilda avlopp 3 dioxin 3 mjukgörare 3 Boverket 3 Formas 3 miljölagstiftning 3 offentlig upphandling 3 miljöteknikföretag 3 miljöteknikexport 3 ekodesign 3 källor 3 industriell symbios 3 BONUS 3 Byggmaterialindustrierna 3 jubileumsskrift 3 biologisk mångfald 3 Cityfied 3 skog 3 ingenjörer 3 Avfall Sverige 3 SBUF 3 luftövervakning 3 transport 3 källsortering 3 logistik 3 extrema väder 3 databas 3 Transportstyrelsen 3 naturresurser 3 Nordic Energy Technology Perspectives 3 Näringsdepartementet 3 hållbart byggande 3 mätningar 3 utsläppsminskningar 3 klimatkampen 3 kläder 3 LoV-IoT 3 bostäder 3 infrastruktur 3 Hammarby Sjöstad 3 Blocket 3 Vasakronan 3 fastighetsägare 3 tvågradersmålet 3 forskning 2 sjukvård 2 automatiserad sortering 2 Sheba 2 CSR 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 Strandparken 2 Blastic 2 FN:s hållbarhetsmål 2 Agenda 2030 2 Miljöbyggnad 3.0 2 Parisavtalet 2 koldioxidmarknader 2 klimatdeklaration 2 Mistra Closing the loop 2 world resources forum 2 Mistra Future Fashion 2 stationssamhällen 2 craes 2 näringsläckage 2 NTM 2 Smart Built Environment 2 eco-governance 2 långdistanstransport 2 mätkampanj 2 tungmetaller 2 deponering 2 bioflygbränsle 2 båtskrov 2 BNP 2 diffusionsprovtagare 2 ReturTex 2 ljusbilder 2 energieffektiv renovering 2 mikroskräp 2 ranking 2 certifiering 2 östersjöveckan 2 fartyg 2 transportinköpspanelen 2 resurser 2 mat 2 Frisk luft och klimat 2 mistra indigo 2 reduktionsplikt 2 HVO 2 entwined 2 black carbon 2 luftmätningar 2 UNECE 2 kallak 2 giftfritt byggande 2 riskbedömningar 2 Island 2 konsumentprodukter 2 wwf 2 miljövinster 2 bottensediment 2 Henriksdals reningsverk 2 Chalmers 2 optiska sensorer 2 plastprodukter 2 klimatarbete 2 IoT 2 Svensk Betong 2 fiskodling 2 Linero 2 Grön Bostad 2 miljöministern 2 IEA 2 stadsodling 2 konstgräsplaner 2 skärgården 2 klimatomställning 2 byggarbetsplatser 2 plaståtervinning 2 skanska 2 Håll Sverige Rent 2 gränsvärden 2 Åsa Romson 2 Euro 5 2 miljonprogrammet 2 sjukskrivningar 2 tbt 2 50 år 2 pilotanläggning 2 miljömärkta varor 2 Kemikaliecentrum 2 marina ekosystem 2 transportsystem 2 Europa 2 ELAN 2 marinbiologi 2 Volvo 2 miljöpris 2 urbanisering 2 klimatnytta 2 sopsortering 2 HaV 2 resvanor 2 Stockholmshem 2 riksdagskandidater 2 drivmedel 2 Swedish Cleantech 2 Ragn-Sells 2 vulkanutbrott 2 metanol 2 miljödeklarationer 2 IVL 2 teknikskifte 2 Myrorna 2 risker 2 Swerea IVF 2 transportsektorn 2 praktik 2 nedskräpning 2 processindustri 2 biomassa 2 miljöledningssystem 2 flygplatser 2 producentansvar 2 samhällsekonomi 2 Sveriges Byggindustrier 2 USA 2 utbildning 2 astma 2 PFOA 2 batterier 2 fartygsbränsle 2 palmolja 2 förskolor 2 hygienartiklar 2 stålindustri 2 miljöinformation 2 epc 2 uppförandekod 2 hälsorisker 2 skogsmark 2 Sifo 2 Nödinge 2 kosmetika 2 mark 2 Realize 2 miljöbedömning 2 50-årsjubileum 2 företagshälsovård 2 kemikalielagstiftning 2 avloppsvattenrening 2 energibesparingar 2 förbränning 2 CCS 2 enkät 2 SMED 2 tävling 2 vattenbranschen 2 sanering 2 effekter 2 energitjänster 2 mobilitetstjänster 2 belysning 2 mögel 2 Isabella Lövin 2 klimatförändring 2 Arbetsmiljöverket 2 trähus 2 affärsmodeller 2 parkering 2 clean tech 2 livsstil 2 Sysav 2 Malmö 2 reformförslag 2 rekrytering 2 tvätt 2 byggindustrin 2 miljöanpassat byggande 2 åtgärdsprogram 2 alger 2 Mistra 2 arbetsskador 2 Gina Tricot 2 mossa 2 Arbetsförmedlingen 2 FN 2 damm 2 landvetter 2 flyg 2 miljöminister 2 hushållsavfall 2 giftfri miljö 2 simrishamn 2 Publishingpriset 2 Lysekil 2 cleantech 2 kollektivtrafik 2 ryssland 2 Lerum 2 eu-kommissionen 2 ftalater 2 sällsynta metaller 2 Konsumentverket 2 bly 2 Malmö Stad 2 ventilation 2 dubbdäck 2 Stockholm stad 2 stadsbyggnad 2 nyanlända akademiker 2 Svante Axelsson 2 bussar 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nytt projekt ska minska take away-skräpet

Nytt projekt ska minska take away-skräpet

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:30 CET

Flergångslådor eller pantsystem för förpackningar – kan det vara lösningar för att minska mängden skräp som kommer från våra take away-vanor? Ett nystartat projekt som har fastighetsbolagets Vasakronans huvudkontor som testplats ska undersöka saken.

Mått på cirkularitet testat på produkter

Mått på cirkularitet testat på produkter

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 12:19 CET

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa en tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 08:00 CET

Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl kommersiell sjöfart som småbåtar på Östersjön är inte försumbar. BONUS-projektet Sheba har nu gått i hamn med mycket ny kunskap om effekter av utsläpp från nuvarande och framtida sjöfart.

IVL:s klimatförhandlingsexpert om COP24 i Katowice: ”Det finns förutsättningar för dramatik”

IVL:s klimatförhandlingsexpert om COP24 i Katowice: ”Det finns förutsättningar för dramatik”

Nyheter   •   Nov 30, 2018 09:00 CET

Den 2-14 december träffas världens länder i Katowice, Polen för klimatmötet COP24. Det har stor betydelse för klimatavtalets genomförande att parterna lyckas enas. En känslig fråga är hur ansvaret för utsläppsminskningar ska fördelas mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. ”Det finns förutsättningar för dramatik”, skriver IVL:s klimatförhandlingsexpert Kenneth Möllersten i en kommentar.

Kostnadsfri hjälp för klimatsmart byggande

Kostnadsfri hjälp för klimatsmart byggande

Nyheter   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Nya klimatkrav vid nybyggnation kan innebära stora svårigheter för kommuner och mindre företag. Men det finns hjälp att få: Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, som är både kostnadsfritt och lätt att använda. Nu erbjuds företag och organisationer i Stockholmsregionen att få lära sig det – gratis.

Forskare visar på framtider bortom BNP-tillväxt

Forskare visar på framtider bortom BNP-tillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 08:30 CET

Förväntningarna på ekonomisk tillväxt är djupt rotade i vårt samhälle. Samtidigt medför en ständigt ökande konsumtion och produktion ett ökat tryck på jordens resurser. Forskare presenterar idag resultat från ett omfattande forskningsprojekt som pekar på hur viktiga mål i samhället rörande välfärd, social och ekologisk hållbarhet kan uppnås med andra medel.

Digitala tvillingar banar väg för innovationer inom vattenrening

Digitala tvillingar banar väg för innovationer inom vattenrening

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 08:30 CET

​Samhällets behov av innovationer för hållbar utveckling är stort. Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet ett Vinnovaprojekt där digitaliseringens möjligheter används för att möta behoven. I projektet ska man utforska hur öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra till innovationer i form av nya produkter och tjänster för effektiv och hållbar vattenrening.

Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem

Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 09:00 CET

E-handeln växer kraftigt. Men ökad näthandel med tillhörande leveranser behöver inte leda tillväsentligt mer trafik och trängsel i staden. Det visar ett forskningsprojekt som pågått i Göteborg. Istället är det servicesektorn, med fordon som ofta behöver parkeras länge, som är den stora utmaningen för trafiken.

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:00 CET

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i såpass gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Samtidigt innehåller en del av dessa produkter farliga ämnen som bly, nickel och ftalater. Det visar en så kallad plockanalys av nära 17 000 enskilda produkter som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

Sverige når långt över målen för återvinning av förpackningar

Sverige når långt över målen för återvinning av förpackningar

Nyheter   •   Nov 19, 2018 08:48 CET

Sveriges befolkning är bra på att lämna förpackningar till återvinning. Målet för hur mycket som ska återvinnas kommer att höjas 2020 – men svenskarna har redan passerat det höjda målet med råge. Det visar rapporten Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar 2017.

Internationellt möte om utsläppsregister

Internationellt möte om utsläppsregister

Nyheter   •   Nov 05, 2018 09:00 CET

Den 5-9 november hålls den internationella PRTR-veckan i Genève, som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. IVL Svenska Miljöinstitutet har en framträdande roll genom både Tina Skårman, som är ordförande i PRTR-protokollet, och Fredrik Hallgren, som ska presentera Internet of Things-projektet LoV-IoT.

Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder

Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder

Nyheter   •   Nov 01, 2018 13:09 CET

Boverket presenterade i går en vägledning för hur kommunerna kan använda flexibla parkeringstal som ett verktyg för att skapa en mer hållbar stadsutveckling och effektivisera markanvändningen i städerna. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är en viktig fråga för att kunna bygga billigare bostäder.

Elfordon, flygskatt, biodrivmedel och mycket mer - klimatet i fokus på årets Hållbara transporter

Elfordon, flygskatt, biodrivmedel och mycket mer - klimatet i fokus på årets Hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 08:45 CEST

En rad aktuella frågor står på programmet när Hållbara transporter arrangeras för trettonde året i rad. På agendan står bland annat myndigheternas ansvar för flygandet, höghöjdseffekter av flyget, hur hela transportkedjan ska involveras i klimatomställningen, mobilitet på landsbygden och elektrifiering av kollektivtrafiken. På plats är också representanter från samtliga riksdagspartier.

Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige

Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:30 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Linköpings universitet, Rise och Hifab tagit fram en färdplan för hur industriell symbios kan utvecklas och spridas i Sverige. Ett av förslagen är att inrätta ett nationellt centrum som tillsammans med 3-5 regionala centrum får ansvar för att driva på frågan.

Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

​Potentialen att öka plaståtervinningen är stor i Sverige. Störst är den för förpackningar och för plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram åt Naturvårdsverket. Enligt rapporten uppgår det samlade marknadsvärdet för plastavfallet till miljardbelopp.

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:03 CEST

Nu går startskottet för projektet Gröna Solberga. I bostadsområdet strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Nyheter   •   Okt 08, 2018 11:26 CEST

”Inget land gör det man lovat enligt Östersjöplanen.” ”Vi behöver en tydlig indikator om hur fisken mår.” ”Vi kanske får se plasten som havets panda.” Det är några citat hämtade från IVL:s Östersjöseminarium. Allt från bankfolk till äventyrare tog plats på scenen framför de 100 personer som hade samlats i Spårvagnshallarna i Stockholm den 4 oktober.

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

Nyheter   •   Okt 05, 2018 11:48 CEST

Kan vårt nyrenoverade – och till stor del återbrukade – kontor också vara Sveriges snyggaste? IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Göteborg har blivit nominerat i tävlingen Sveriges snyggaste kontor. På kontoret har 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören återbrukats.

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Nyheter   •   Okt 02, 2018 11:30 CEST

Vilken påse är bäst för miljön – ska man välja en i plast eller en i papper? Sedan förordningen om plastkassar började gälla för drygt ett år sedan har IVL fått in en mängd frågor, både från konsumenter och från företag som vill göra rätt. Vi bad IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck och LCA-experten Karin Sanne svara på några vanliga frågor.

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Energieffektiva flygplan, inblandning av biobränslen och optimerade flygrutter utgör i dag de främsta åtgärderna för att minska flygets klimatpåverkan. En ny rapport visar att det också är möjligt att minska påverkan ytterligare med fördjupad kunskap om effekter av flygets utsläpp av kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP.