Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 93 luftföroreningar 48 återvinning 33 utsläpp 27 klimatpåverkan 26 kemikalier 25 konsumtion 23 Östersjön 23 övergödning 21 avfall 21 livscykelanalys 21 miljöpåverkan 19 trafik 19 miljöteknik 19 stadsmiljö 18 Cirkulär ekonomi 17 transporter 17 styrmedel 17 Kina 16 byggmaterial 15 arbetsmiljö 15 hälsa 15 Naturvårdsverket 15 läkemedelsrester 15 klimat 15 Vinnova 14 havsmiljö 14 Återanvändning 13 Energimyndigheten 13 vattenrening 12 Plast 12 kartläggning 12 innemiljö 12 mobilitet 12 Hammarby Sjöstadsverk 11 avloppsvatten 11 klimatanpassning 11 växthusgaser 11 EU 11 dricksvatten 10 vattenbrist 10 sjöfart 10 EU-projekt 10 klimatpolitik 10 Göteborg 10 fosfor 10 energieffektivisering 9 Svensk Försäkring 9 kväveoxider 9 miljöeffekter 9 läkemedel 9 Sveriges kommuner 9 biogas 9 reningsverk 9 digitalisering 9 byggvaror 9 utsläppshandel 9 mikroplast 9 dieselbilar 8 EPD 8 klimatmål 8 matavfall 8 försurning 8 miljögifter 8 klimatförändringar 8 luft 8 Återbruk 8 partiklar 8 ekosystemtjänster 8 luftkvalitet 8 Karolina Skog 8 Almedalen 7 Trafikverket 7 föroreningar 7 vatten 7 pfos 7 miljözoner 7 elbilar 7 PFAS 7 paris 7 sensorer 7 klimatutsläpp 7 Fossilfritt Sverige 7 energi 7 jordbruk 6 Byggnader 6 ekosystem 6 Nordiska ministerrådet 6 Basta 6 byggsektorn 6 avloppsreningsverk 6 renovering 6 innovationer 6 textil 6 utsläppsrätter 6 vattenmiljö 6 membranteknik 6 miljö 6 Stockholm 6 Hållbara transporter 6 industri 6 innovation 6 dagvatten 6 bilar 6 alby 6 koldioxidutsläpp 6 KTH 6 testbädd 6 Stiftelsen IVL 6 kvicksilver 6 biobränsle 6 AFA Försäkring 5 biltrafik 5 skogsindustri 5 kontor 5 byggprodukter 5 miljökrav 5 begagnathandel 5 miljömål 5 reningsteknik 5 parkeringsplatser 5 materialåtervinning 5 Euro 6 5 Horisont 2020 5 bonus-malus 5 miljöpolitik 5 marknära ozon 5 energieffektivt byggande 5 biodrivmedel 5 upphandling 5 kommuner 5 kväve 5 avfallshantering 5 riskbedömning 5 hållbarhet 5 elektronik 5 brandskum 5 stadsluft 5 reach 5 Volkswagen 5 hållbar stadsutveckling 5 stadsutveckling 5 hållbar utveckling 5 Smart City Sweden 5 Internet of things 5 miljömärkning 4 Kontorsinredning 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 Tillståndet i miljön 4 E2B2 4 sot 4 vägtrafik 4 vattenkvalitet 4 miljonprogrammen 4 städer 4 elbilsbatterier 4 tillväxt 4 hållbara städer 4 livscykelperspektiv 4 insamling 4 farliga ämnen 4 hälsoeffekter 4 rankning 4 förpackningar 4 energisystem 4 Arlanda 4 avgaser 4 ozon 4 luftmiljö 4 bilpooler 4 flerbostadshus 4 förtätning 4 EU ETS 4 miljöövervakning 4 regeringen 4 textilåtervinning 4 Envirobase 4 livsmedel 4 social hållbarhet 4 Kemikalieinspektionen 4 svavel 4 cop21 4 Indien 4 flamskyddsmedel 4 mälaren 4 miljökonferens 4 hushåll 4 Miljöväder 4 kvävedioxid 4 fiske 4 klimatavtal 4 fisk 4 H&M 4 buller 4 miljönytta 4 skogsbruk 4 Mistra Carbon Exit 4 second hand 4 Blocket 3 Avfall Sverige 3 klimatmöte 3 Klimatkontot 3 offentlig upphandling 3 personbilar 3 utsläppskrav 3 luftövervakning 3 sjöpung 3 miljövarudeklarationer 3 Cityfied 3 dieselgate 3 jubileumsskrift 3 Dynamix 3 Göteborgs Stad 3 Gotland 3 plastavfall 3 CLRTAP 3 begagnat 3 tvågradersmålet 3 Region Gotland 3 Utmaningsdriven innovation 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 kretslopp 3 miljöcertifiering 3 Human Bridge 3 betong 3 botkyrka 3 Norden 3 avloppsrening 3 upprustning 3 byggavfall 3 miljövarudeklaration 3 koldioxid 3 Henriksdal 3 handel 3 teknik 3 bostadsbyggande 3 Refresh 3 resurseffektivitet 3 enskilda avlopp 3 dioxin 3 modellering 3 mjukgörare 3 skogsråvara 3 miljölagstiftning 3 Byggmaterialindustrierna 3 miljöteknikföretag 3 källor 3 miljöteknikexport 3 ekodesign 3 fastighetsägare 3 svaveldioxid 3 delningsekonomi 3 högfluorerade ämnen 3 reningstekniker 3 biologisk mångfald 3 skog 3 naturresurser 3 remote sensing 3 källsortering 3 transport 3 produkter 3 Hammarby Sjöstad 3 SBUF 3 ingenjörer 3 kläder 3 Transportstyrelsen 3 Storsudret 3 extrema väder 3 databas 3 logistik 3 infrastruktur 3 Näringsdepartementet 3 hållbart byggande 3 mätningar 3 Nordic Energy Technology Perspectives 3 klimatkampen 3 Siptex 3 klimatförhandlingar 3 matsvinn 3 Krondroppsnätet 3 Stockholm stad 2 ryssland 2 Resources for the Future 2 Fossil Free Fuels 2 textilsortering 2 forskning 2 Kemikaliecentrum 2 kemikaliesmart förskola 2 mätkampanj 2 automatiserad sortering 2 sjukvård 2 reduktionsplikt 2 Stockholm Vatten och Avfall 2 Miljöbyggnad 3.0 2 Vasakronan 2 Agenda 2030 2 långdistanstransport 2 nyanlända akademiker 2 Strandparken 2 ventilation 2 mat 2 koldioxidmarknader 2 sällsynta metaller 2 Mistra Future Fashion 2 world resources forum 2 Mistra Closing the loop 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 miljöberäkningsverktyg 2 eco-governance 2 näringsläckage 2 mistra indigo 2 båtskrov 2 Smart Built Environment 2 craes 2 tungmetaller 2 deponering 2 bioflygbränsle 2 NTM 2 ljusbilder 2 ReturTex 2 diffusionsprovtagare 2 östersjöveckan 2 CSR 2 reformförslag 2 ranking 2 mikroskräp 2 certifiering 2 energieffektiv renovering 2 LoV-IoT 2 Isabella Lövin 2 fartyg 2 resurser 2 Bonus 2 black carbon 2 miljömärkta varor 2 entwined 2 HVO 2 industriell symbios 2 Frisk luft och klimat 2 avloppsvattenrening 2 giftfritt byggande 2 kallak 2 konsumentprodukter 2 riskbedömningar 2 Svensk Betong 2 bottensediment 2 Island 2 miljövinster 2 uppförandekod 2 epc 2 wwf 2 luftmätningar 2 PFOA 2 plastprodukter 2 optiska sensorer 2 byggarbetsplatser 2 klimatarbete 2 pilotanläggning 2 IoT 2 fiskodling 2 Linero 2 miljöministern 2 IEA 2 nedskräpning 2 klimatomställning 2 skärgården 2 plaståtervinning 2 konstgräsplaner 2 gränsvärden 2 skanska 2 HaV 2 Åsa Romson 2 Euro 5 2 metanol 2 stadsodling 2 Henriksdals reningsverk 2 transportinköpspanelen 2 Blomquist 2 materialval 2 sopsortering 2 sjukskrivningar 2 miljonprogrammet 2 marina ekosystem 2 drivmedel 2 50 år 2 transportsystem 2 ELAN 2 Europa 2 urbanisering 2 Volvo 2 tbt 2 resvanor 2 klimatnytta 2 riksdagskandidater 2 miljöpris 2 IVL 2 miljödeklarationer 2 Swedish Cleantech 2 Stockholmshem 2 teknikskifte 2 risker 2 Swerea IVF 2 Myrorna 2 miljöledningssystem 2 vulkanutbrott 2 marinbiologi 2 klimatkrav 2 praktik 2 transportsektorn 2 processindustri 2 biomassa 2 Chalmers 2 samhällsekonomi 2 producentansvar 2 flygplatser 2 stålindustri 2 USA 2 hygienartiklar 2 Sveriges Byggindustrier 2 utbildning 2 Resource 2 astma 2 50-årsjubileum 2 batterier 2 miljöbedömning 2 palmolja 2 Boverket 2 skogsmark 2 Formas 2 fartygsbränsle 2 Nödinge 2 hälsorisker 2 kosmetika 2 Sifo 2 förskolor 2 mark 2 företagshälsovård 2 kemikalielagstiftning 2 miljöanpassat byggande 2 energibesparingar 2 mobilitetstjänster 2 förbränning 2 CCS 2 enkät 2 rekrytering 2 SMED 2 effekter 2 sanering 2 energitjänster 2 mögel 2 belysning 2 Arbetsmiljöverket 2 Malmö 2 affärsmodeller 2 klimatförändring 2 tävling 2 clean tech 2 trähus 2 vattenbranschen 2 Realize 2 bussar 2 livsstil 2 tvätt 2 åtgärdsprogram 2 alger 2 Mistra 2 Gina Tricot 2 arbetsskador 2 Arbetsförmedlingen 2 FN 2 damm 2 landvetter 2 flyg 2 miljöminister 2 mossa 2 byggindustrin 2 giftfri miljö 2 simrishamn 2 Publishingpriset 2 Lysekil 2 ftalater 2 klimatdeklaration 2 hushållsavfall 2 utsläppsminskningar 2 kollektivtrafik 2 Malmö Stad 2 dubbdäck 2 stationssamhällen 2 Svante Axelsson 2 FN:s hållbarhetsmål 2 bostäder 2 bly 2 cleantech 2 Blastic 2 eu-kommissionen 2 Konsumentverket 2 Lerum 2 Parisavtalet 2 Sysav 2 Havs- och Fiskerifonden 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

​Potentialen att öka plaståtervinningen är stor i Sverige. Störst är den för förpackningar och för plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram åt Naturvårdsverket. Enligt rapporten uppgår det samlade marknadsvärdet för plastavfallet till miljardbelopp.

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:03 CEST

Nu går startskottet för projektet Gröna Solberga. I bostadsområdet strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Nyheter   •   Okt 08, 2018 11:26 CEST

”Inget land gör det man lovat enligt Östersjöplanen.” ”Vi behöver en tydlig indikator om hur fisken mår.” ”Vi kanske får se plasten som havets panda.” Det är några citat hämtade från IVL:s Östersjöseminarium. Allt från bankfolk till äventyrare tog plats på scenen framför de 100 personer som hade samlats i Spårvagnshallarna i Stockholm den 4 oktober.

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

Nyheter   •   Okt 05, 2018 11:48 CEST

Kan vårt nyrenoverade – och till stor del återbrukade – kontor också vara Sveriges snyggaste? IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Göteborg har blivit nominerat i tävlingen Sveriges snyggaste kontor. På kontoret har 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören återbrukats.

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Nyheter   •   Okt 02, 2018 11:30 CEST

Vilken påse är bäst för miljön – ska man välja en i plast eller en i papper? Sedan förordningen om plastkassar började gälla för drygt ett år sedan har IVL fått in en mängd frågor, både från konsumenter och från företag som vill göra rätt. Vi bad IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck och LCA-experten Karin Sanne svara på några vanliga frågor.

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Energieffektiva flygplan, inblandning av biobränslen och optimerade flygrutter utgör i dag de främsta åtgärderna för att minska flygets klimatpåverkan. En ny rapport visar att det också är möjligt att minska påverkan ytterligare med fördjupad kunskap om effekter av flygets utsläpp av kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP.

Debatt: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Debatt: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Nyheter   •   Sep 27, 2018 15:42 CEST

Sverige har chans att utveckla en samlad strategi för att reducera både våra egna och andra länders utsläpp inom EU:s handelssystem. Det skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Jessica Henryson, Westander, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Digitalisering ska säkra Sandvikens framtida dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:22 CEST

Med digitalisering och automatisering av dricksvattenproduktionen ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi säkra framtidens dricksvatten. I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalansen kring Rökebo vattenverk, vilket tryggar dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv.

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

Nyheter   •   Sep 27, 2018 08:00 CEST

På en konferens i Beijing lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet genom EU-projektet Refresh en ny plattform med fokus på matavfall. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. Initiativet kallas ”Save 12.3” och kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Nyheter   •   Sep 26, 2018 13:00 CEST

Försurningen utgjorde länge ett av de största miljöhoten i Europa och Nordamerika. Nedfallet av försurande svavel och kväveföreningar orsakade fiskdöd och andra effekter i många sjöar. Tack vare snabba reaktioner, stora vetenskapliga insatser och internationella överenskommelser kunde hotet avvärjas.

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast i Stockholms stad. Den största mätbara källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage, där det enbart i Stockholmsområdet sprids mellan 555-570 ton mikroplaster från trafiken varje år. Det område där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan införas är dock inom nedskräpning, enligt rapporten.

Digitala miljölösningar på export till Chile

Digitala miljölösningar på export till Chile

Nyheter   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare från projektet till Chile för att etablera en testarena och fördjupa det redan pågående samarbetet med chilenska forskare.

IVL blir samarbetspartner till WIPO Green

Nyheter   •   Sep 20, 2018 11:21 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet blir samarbetspartner till WIPO Green. Organisationen driver en marknadsplats med syfte att knyta samman företag, innovatörer och investerare för att accelerera spridningen och utvecklingen av miljöteknik.

Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 09:15 CEST

Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Det visar en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus, som jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:00 CEST

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer men än så länge är initiativen få och små i svenska kommuner visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort. Framförallt är det ekonomiska oklarheter och bristen på enkelhet som hindrar delningen från att skalas upp visar undersökningen.

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:00 CEST

Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna. Det visar en ny undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium

Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium

Nyheter   •   Sep 04, 2018 09:26 CEST

Hur förändras Östersjön i en varmare värld? Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med farliga kemikalier och plast och hur påverkar den ökande sjöfarten Östersjön? Det är frågor som kommer att diskuteras på IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium den 4 oktober.

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:30 CEST

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Det visar ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet har samarbetat med arkitekter, byggföretag och tillverkare. På nationell nivå innebär det att återbruket skulle kunna minska klimatutsläppen med 43 000 ton varje år.

Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk

Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk

Nyheter   •   Aug 29, 2018 09:46 CEST

Miljöminister Karolina Skog och Stockholm stads miljöborgarråd Katarina Luhr besökte i veckan Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. På den unika forsknings- och demonstrationsanläggningen utvecklar IVL tillsammans med andra företag och forskare tekniker för att rena och återanvända avloppsvatten. Ett särskilt fokus för besöket var läkemedelsrening och den forskning som pågår inom området i dag.

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

Nyheter   •   Aug 29, 2018 08:00 CEST

Nu släpps rapporten ”Clean Air for a Sustainable Future - Goals and Challenges”, vars rekommendationer togs fram under den internationella luftvårdskonferensen Saltsjöbaden VI tidigare i år.