Senaste nyheterna

Sociala medier

LRF har avslutat samarbetet med jägarorganisationerna kring en gemensam handlingsplan för att minska viltskador. ”Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige”, menar LRF.

Regeringen har utsett Lars Tysklind till särskild utredare. Uppdraget är att se över artskyddsförordningen. Det innebär att han ska ge förslag om hur regelverket om skyddet av hotade arter ska bli rättssäkert och effektivt.

Björnarna ligger under målet för antalet stora rovdjur i Norge. Det framgår av Rovdatas årliga sammanställning till Miljödirektoratet om läget när det gäller lo, järv, björn och varg.

Partnerjakt med Jägarnas Riksförbund och Svedea

Partnerjakt med Jägarnas Riksförbund och Svedea

AfterHunt 2019

AfterHunt 2019

Vapenkunskap

Vapenkunskap

Jägarexamen - Din väg till jägarexamen

Jägarexamen - Din väg till jägarexamen

Jägarnytt avsnitt 8

Jägarnytt avsnitt 8

Jägarnytt avsnitt 7

Jägarnytt avsnitt 7

Jägarnytt avsnitt 6

Jägarnytt avsnitt 6

Jägarnytt avsnitt 5

Jägarnytt avsnitt 5

Jägarnytt avsnitt 4

Jägarnytt avsnitt 4

Presskontakt

Johan Boström

Johan Boström

Presskontakt Marknads - och kommunikationschef 08 - 550 107 84
Jens Gustafsson

Jens Gustafsson

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent 08-550 109 05
Mikael Hultnäs

Mikael Hultnäs

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent 08-550 107 79

Ansvar - Frivillighet - Samarbete

Jägarnas Riksförbund är en organisation med lokalavdelningar över hela landet. JRF arbetar för att reglerna kring jakten ska förenklas och för att jägarnas och markägarnas kunnande och ansvar ska sättas främst. Så minskas också mycket av den onödiga byråkrati som omgärdar jakten. Enkla regler, frivillig samverkan och frihet under ansvar är tre av de ledstjärnor som driver förbundets arbete.

Genom att påverka beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt arbetar JRF för att vara medlemmarna till nytta. Förbundet ska arbeta för att förenkla och förtydliga regelverk och dessutom framföra medlemmarnas vilja med styrka för att försöka åstadkomma förbättringar för jägarna. JRF har under åren till exempel drivit och driver fortfarande frågor som:
- Möjlighet till en enkel och rättvis jakt på alla marker – stora som små.
- Inget blyförbud i kulammunition.
- Nej till frilevande varg.
JRF har en kunnig tjänstemannastab som förutom att arbeta med viktiga frågor gentemot beslutsfattare också står medlemmarna till tjänst i personliga ärenden. Till exempel kan medlemmar ringa in och få hjälp i frågor som rör avtalsrätt, jakträtt eller vapenfrågor.

Jägarnas Riksförbund
Saltsjögatan 15
15171 Södertälje