Skip to main content

Förtroende för myndighet påverkas negativt

Nyhet   •   Okt 11, 2019 11:36 CEST

Naturvårdsverket brister i hantering av uppgifter

Jägarnas Riksförbund reagerar med bestörtning på nyheten att en inhyrd konsult på Naturvårdsverket har haft tillgång till och hanterat känsliga uppgifter som denne inte var anlitad till att göra. Förbundet noterar också att denne person varit en profil inom rovdjursdiskussionen och att han har haft en hög position inom Rovdjursföreningen, något som Naturvårdsverket naturligtvis känt till då samma person arbetat hos myndigheten i många år.

Detta är ännu ett dråpslag mot det lilla förtroende som finns kvar hos jägarkåren för Naturvårdsverket. Det visar ännu en gång hur tydliga kopplingarna mellan Naturvårdsverket och bevarandeorganisationerna är och att de kopplingarna uppmuntras internt. Vid tidigare tillfällen har personer som arbetat åt myndigheten tvingats frånsäga sig andra förtroendeuppdrag inom jägarkretsar eller lyfts ur projekt hos myndigheten på grund av jävsmisstankar kopplade till deras roll som jägare.

Att någon jävsprövning inte har gjorts i detta fall är anmärkningsvärt. En person med sådana extrema sympatier som denne uppvisat för rovdjurens bevarande och den tydliga kopplingen till en bevarandeorganisation ska självklart inte få arbeta med dessa uppgifter. I den polariserade och allt för ofta hätska debatten som förs kring rovdjuren är det ännu viktigare att sekretessen upprätthålls och att jägarnas integritet värnas.

Jägarnas Riksförbund kräver att Naturvårdsverket agerar kraftfullt och att den berörda konsulten inte ska få möjlighet att arbeta med frågorna vidare. Vidare måste rutiner utvecklas som säkerställer att känsliga uppgifter inte hanteras av personer som kan misstänkas komma missbruka eller sprida dem.

Jägarnas Riksförbund
Henrik Tågmark
Vice ordförande och rovdjursansvarig