Skip to main content

Att tänka på inför älgjakten

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 22:15 CEST

Inför älgjakten tänk på att…..
Fälld älg skall anmälas till Länsstyrelsen inom 2 veckor från det att djuret fälldes.
Jaktresultatet skall anmälas till Länsstyrelsen inom 2 veckor efter den för jaktområdet aktuella jakttidens utgång (även fast ingen älg fällts). (Om ingen älg fällts inom ett oregistrerat område behöver ingen anmälan göras.)
Fällavgift skall betalas senast 2 veckor efter den för jaktområdet aktuella jakttidens utgång.


Det är nu även fällavgift på kalv.
Fällavgift behöver inte betalas för älg som påskjutits och som trots genomfört eftersök enligt 28 § i jaktlagen inte har anträffats men den skall avräknas i förhållande till avskjutningsmål i älgskötselplan respektive från medgiven tilldelning för licensområde. (Skrivningen ger vid handen att samtliga påskjutna djur som inte med säkerhet kan konstateras oskadade, skall räknas av.)
En älg som blivit påskjuten och skadats inom ett älgjaktsområde skall avräknas från det älgjaktsområdet i förhållande till avskjutningsmål i älgskötselplan respektive från medgiven tilldelning för licensområde även om älgen faller inom annat älgjaktsområde eller inom ett område som inte är registrerat för älgjakt.
Fällavgiften skall betalas av den som har rätt att tillgodogöra sig fälld älg.
Om djuret påskjutits inom ett område och faller på ett annat område som har rätt att tillgodogöra sig djuret men det området inte tar emot älgen skall fällavgiften betalas av den som faktiskt tillgodogör sig djuret.
Alltså; Påskjutande jaktlag avräknar älgen och den som tillgodogör sig älgen betalar fällavgiften.
 
Kontakta din Länsstyrelse för närmare uppgifter om fällavgifter och jakttider.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy