Skip to main content

Avbryt vargexperimentet omgående!

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2013 11:53 CET

Junselevargen är inom kort tillbaka i just Junseleområdet, trots en kostnad om snart 5 miljoner är hon åter i renbetesområdet. Vargen har sövts och flyttats fyra gånger och har samtliga gånger vandrat tillbaka, en oetisk hantering som aldrig accepterats om det handlat om ett tamdjur. Skyddsjakt på tiken har tidigare genom de så kallade miljöorganisationernas försorg stoppats i förvaltningsdomstolen efter ett rekordsnabbt handläggande.
Från Jägarnas Riksförbund kräver vi att förvaltningsdomstol och myndigheter nu tar sitt ansvar och att vargen omgående avlivas genom statens försorg för att förebygga ytterligare skador.

Vargtiken har vandrat raka spåret tillbaka från utsläppsplatsen norr om Stockholm och är inom kort åter i renbetesmarkerna i Junseletrakten. Det är fullständigt oacceptabelt och vargen bör naturligtvis omedelbart avlivas, säger förbundet i ett uttalande.
Det är dags för myndigheter och för rättsväsendet att visa samma snabbhet i ett nytt beslut som vid stoppandet av skyddsjakten.
Det är oförsvarligt slöseri med samhällsmedel och utsätter därtill människor i vargtikens närvaro för stora direkta och indirekta kostnader. Vi har tidigare framfört att hon skulle skjutas och nu under bevarandesidans vetorätt mot skyddsjakt, att hon skall inhägnas.  
Naturvårdsverket stod i begrepp att verkställa ett beslut häromdagen att därtill ta bort halsbandet när hon började nalkas de områden där hon gör helt oacceptabel skada förstärker bara bedömningen att ingen hänsyn tas till drabbade näringar – i detta fall rennäring.

Jägarnas Riksförbund

Förbundsordförande

Solveig Larsson

Tel: 070 – 605 62 74


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera