Skip to main content

Dags att visa på handlingskraft i rovdjursfrågan

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 21:45 CET

Den nya rovdjurspropositionen 2012/13:191 antogs tisdagen den 10:e december. Huvuddelen av propositionen antogs med bred majoritet av riksdagen.

En hållbar rovdjurspolitik måste grunda sig på människors möjligheter att driva verksamhet, näringar och fritidsintressen utan påverkan av rovdjuren. Vi ser inte att man når fram och vi fortsätter naturligtvis att driva vårt nej till frilevande varg i Sverige säger Solveig Larsson.

För att återfå förtroendet måste myndigheterna redan i vinter starta beståndsreducerande jakt på varg så att stammen sänks till den beslutade lägre nivån. Det är även viktigt att regeringen snarast sänker nivåerna för björn och lo till de lägre nivåerna i intervallen för att minska det totala rovdjurstrycket säger Solveig Larsson.

Propositionen saknar tyvärr hänsynstagande till de socioekonomiska aspekterna vilket vi länge efterfrågat. Det är positivt att vi går från bevarande till förvaltning avslutar Solveig Larsson.

För mer information vänligen kontakta:

Förbundsordförande

Solveig Larsson

Mobil: 070 – 605 62 74

Generalsekreterare

Per Wanström

Tel: 08 - 550 107 10

Mobil: 070 - 517 22 71


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera