Skip to main content

Ett kompromissförslag som inte löser problemen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 11:46 CEST

Vargkommittén har idag presenterat sitt slutbetänkande ”Åtgärder för samexistens

mellan människa och varg”. Vi ser stora brister i utredningen och en lång väg till en verkställighet av en eventuell ny acceptabel rovdjurspolitik säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Problem med vargen påpekas i utredningen från Vargkommittén men det är en avsaknad av konkreta förslag på åtgärder för jakten, rovdjuren kommer ännu en gång före människan och dess verksamheter. Jägarnas Riksförbund har under många år påpekat de problem som utredaren lyfter bland annat ersättning för direkta och indirekta kostnader, snabba och enkla skyddsjaktsbeslut och svårigheten att förena olika former av djurhållning med vargförekomst.

Socioekonomisk analys

I likhet med andra utredningar har vargkommittén inte lyckats med den Socioekonomisk analysen (initierad av Jägarnas Riksförbund) och de faktiska kostnaderna har inte redovisats.  Det enda positiva är att utredaren erkänner det och föreslår att den görs om.

Nej till frilevande varg

Den proposition som väntas komma under hösten har en lång väg till verkställighet efter att den kan komma att tänkas antas av riksdagen.

Vi ser fortsatt att människor kommer att drabbas av vargförekomst på ett oacceptabelt sätt även med Vargkommitténs utredningsförslag och därför är det nej till frilevande varg i Sverige som vi fortsätter att jobba för avslutar Solveig Larsson.

För mer information vänligen kontakta:

Förbundsordförande

Solveig Larsson

Mobil: 070 – 605 62 74Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera