Skip to main content

Fjälljakt - Förtur för svenska jägare?

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 15:23 CEST

Att Regeringen beslutar om nya regler för att gynna svenska jägare i fjällen är ett kliv framåt. Tidigare har även jägare från utlandet haft tillgång till fjälljakten och det har skapat ett ohållbart hårt jakttryck.

  • -Att svenska jägare ska ha förtur till jakten i Sverige är naturligtvis en självklarhet. Jakten i fjällvärlden är inte oändlig och ett minskat jakttryck med förtur för svenska jägare kommer göra jakten bättre och mer hållbar, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Samtidigt som Regeringens syfte är lovvärt finns det fortfarande vissa varningssignaler. Till exempel anges det i pressmeddelandet att jakten även kan upplåtas till annan och det finns även en risk att Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet och fri rörlighet kan missbrukas och att beslutet därmed tappar effekt.

Det är nu upp till Jordbruksverket att se till att regelverket blir tydligt och därmed får den effekt som Regeringen strävar efter och sedan ska Länsstyrelserna tolka regelverket i den praktiska verksamheten.

  • -Det är ett steg i rätt riktning men vi fortsätter driva frågan till dess att regelverket är färdigt, avslutar Solveig Larsson.