Skip to main content

Lodjursjakten 2012 - lokala beslut måste gälla!

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 18:38 CET

Jägarnas Riksförbund kräver att regeringen ändrar beslut så att länsvis fattade beslut skall gälla för lodjursjakten 2012 i hela landet.  Det är ohållbart att vissa län skall tvingas hålla oacceptabelt stora lodjursstammar i avvaktan på spridning över landet är ohållbart. Med anledning av den kommande lodjursjakten och de otroligt låga tilldelningarna av den kombinerade licens- och skyddsjakten på lodjur kräver Jägarnas Riksförbund att Regeringen agerar och ser till att den regionala förvaltningen får en rimlig chans att fungera praktiskt.

Jägarnas Riksförbund begär att Regeringen agerar och ger mandat till de länsvisa viltförvaltningsde-legationerna att fatta beslut om förvaltning av lodjur för jakten 2012.

Förbundet är övertygat om att de inventeringar som ligger till grund för beslutet är direkt felaktiga, främst med anledning av att inventeringsmetoderna är för restriktiva. Det är helt uppenbart en kraftig underskattning av antalet lodjursföryngringar kommenterar förbundets ordförande Solveig Larsson. I beslutet har inte heller tagits någon hänsyn till de två senaste vintrarnas negativa inverkan på lons bytesdjur, rådjuret, som kraftigt decimerats och på flera håll eliminerats. Och detta trots jägarkårens viltvårdsinsatser med bl.a. utfodring.

De län som ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har totalt fått en tilldelning på endast 40 djur. Med denna typ av beslut lämnar samhället de ansvarsfulla markägare och jägare, som enligt jaktlagen är ålagda att sörja för att viltet får skydd och stöd, utan redskap att förvalta vilt hållbart.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy