Skip to main content

Sårbarhetsanalys för varg i Sverige - Jägarnas Riksföbund säger att människan måste gå före rovdjuren

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 22:13 CEST

Jägarnas Riksförbund kommenterar med anledning ”Sårbarhetsanalys för varg”. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram sårbarhetsanalyser som visar på minsta livskraftiga population av de stora rovdjuren. Första delrapporten gäller varg. Siffrorna från de svenska forskarna visar på en betydligt lägre siffra än vad den senaste rovdjursutredningen från Lars-Erik Liljelund visade.

Det är positivt att forskarvärlden ger en klarare bild än tidigare och jag hoppas att våra politiker tar till sig av detta säger förbundsordförande Solveig Larsson. Problemet är att sätta en siffra då det kommer att finns människor som påverkas oavsett antal. Om det handlar om 5, 10 eller 15 eller fler revir blir ointressant om människors liv i vargområden påverkas så det inte går att förena näringsverksamhet, fritidsverksamhet och privatliv i områden med vargförekomst. Jägarnas Riksförbund håller människors väl och ve före rovdjursförekomst och ”nej till frilevande varg” är vår linje med nuvarande rovdjurspolitik avslutar Solveig Larsson