Skip to main content

Tillväxt över hela landet

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2016 11:17 CET

Jakt har på senare år sett en tillväxt i antal som väljer att ta en jägarexamen. År 2006 var det 30 291 godkända delprov för jägarexamen medans 2014 var antalet 44 490 (Källa Naturvårdsverket).

Det finns många förklaringar till att jakten är så intressant, det finns en miljötanke och ett klimatsmart tänkande hos människor idag. Att hålla sig med viltkött är en otrolig resurs och ett klart miljövänligt val säger Johan Boström, kommunikations - och marknadschef på Jägarnas Riksförbund. Det finns naturligtvis fler förklaringar, så som gemenskap, naturen, hur man förvaltar de vilda djuren, det finns nog lika många skäl till varför man jagar som det finns jägare fortsätter Johan Boström.

Nu när 2015 sammanställs ser vi att Jägarnas Riksförbund fortsätter att växa. Vi växer i samtliga 21 län, från nord till syd och det är otroligt kul då många ideella organisationer brottas med sjunkande medlemstal säger Johan Boström. Vår tillväxttakt är på drygt 4 % och vi landar för 2015 på 37 872 medlemmar (+1600 medlemmar). Vi ser även att fler och fler kvinnor ansluter sig vilket är väldigt positivt och 10,9 % av våra medlemmar är idag kvinnor och ökar från 10,6 %. Enligt jaktkortsregistret är ca 6 % av jaktkortslösarna i Sverige kvinnor.

Förbundet är en viktig röst för jägarna och det är viktigt att jägarna organiserar sig. Även om jakt är otroligt väl accepterat i Sverige är det viktigt vi tar till vara på det och visar hög moral och etik inom jakten. 

Det är glädjande vi växer och organisationens ca 1000 förtroendevalda gör ett otroligt bra runt om i landet och tillsammans med tjänstemännen på förbundets kansli siktar vi naturligtvis på en fortsatt tillväxt under 2016 avslutar Johan Boström   

Jägarnas Riksförbund (JRF) bildades 1938. JRF arbetar för att reglerna kring jakten ska förenklas och för att jägarnas och markägarnas kunnande och ansvar ska sättas främst. Så minskas också mycket av den onödiga byråkrati som omgärdar jakten. Enkla regler, frivillig samverkan och frihet under ansvar är tre av de ledstjärnor som driver förbundets arbete.


Genom att påverka beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt arbetar JRF för att vara medlemmarna till nytta. Förbundet ska arbeta för att förenkla och förtydliga regelverk och dessutom framföra medlemmarnas vilja med styrka för att försöka åstadkomma förbättringar för jägarna. JRF har under åren till exempel drivit och driver fortfarande frågor som:
-Möjlighet till en enkel och rättvis jakt på alla marker – stora som små.
-Inget blyförbud i kulammunition.
-Nej till frilevande varg.
JRF har en kunnig tjänstemannastab som förutom att arbeta med viktiga frågor gentemot beslutsfattare också står medlemmarna till tjänst i personliga ärenden. Till exempel kan medlemmar ringa in och få hjälp i frågor som rör avtalsrätt, jakträtt eller vapenfrågor.


Genom den medlemsstyrda organisationen har JRF en nära relation med sina medlemmar och medlemmarnas åsikter och viljor styr i stora delar det dagliga arbetet. Om du vill vara med och påverka jaktens framtid är alltså JRF rätt organisation för dig. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy