Skip to main content

”Vargjakten 2014 - Saknar trovärdighet”

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 13:09 CET

Jägarnas Riksförbund tar ett kraftigt avstånd från Naturvårdsverkets beslut om jakt på endast 30 vargar för 2014. Att beslutet omfattar så få vargar under en hårt begränsad omfattning där jakten får bedrivas den orimligt korta tiden kan inte ses som annat än ett hån mot de som drabbas och tvingas leva med vargen säger Solveig Larsson  förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Dalarna, Örebro och Värmland är de län som får en begränsad vargjakt under 15 dagar i februari meddelar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Anmärkningsvärt är att det på inget sätt begränsar den kraftiga tillväxten av varg med en så låg siffra, utan dessa med flera län kommer fortsatt att fungera som avelsstationer säger Generalsekreterare Per Wanström på Jägarnas Riksförbund.

JRF har tidigare gått ut med att 150 vargar under avlysningsjakt inom samtliga berörda län skall skjutas 2014. Detta för att gå mot det beslut som nyligen fattades i riksdagen om svensk rovdjurspolitik. Ser vi till alla människor som drabbas av det hårda rovdjurstrycket så känner man ytterligare ett svek av myndigheterna. Många av de boende i vargområden känner sig övergivna och att toleransen för vargen skulle öka i och med beslutet om jakt på 30 vargar är inte troligt säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Det är även beklagligt att många riks- och lokal media omedelbart sätter fokus på de s.k. bevarandeorganisationernas åsikter i stället för att fokusera mediabilden på dem som tvingas leva med varg och andra stora rovdjur. Ett förvånade ställningstagande eftersom man fokuserar på utökad jakt och statliga restriktioner när tätortsbor drabbas av annat vilt som vildsvin, älg, rådjur m.m. avslutar Per Wanström

VILLKOR FÖR JAKTEN

• Jakttid 1 till 15 februari 2014.

• De län som omfattas av jakten har valts ut med hänsyn till koncentrationen av varg. Det gäller även det antal vargar som får jagas inom länen.

• Reviren som kan komma att ingå i jakten har valts ut så att revir med genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten för att göra jakten selektiv. • Det är länsstyrelserna som har kunskap om de lokala förutsättningarna och de får uppdraget att avgöra vilka revir som till slut kommer att omfattas av jakt.

• Jakten är inriktad på att tömma revir i utpekade områden.

• Det är också länsstyrelserna som avlyser jakten om det visar sig att det finns någon genetiskt viktig varg inom de utpekade reviren.

• Jakten inkluderar stränga krav på skyndsam rapportering om fällda vargar.

• Länsstyrelsen ska avlysa jakten när det totala antalet vargar har fällts i ett län.

LÄN, REVIR OCH ANTAL VARGAR

• Dalarnas län:

Antal revir: ett.

Antal djur: högst sex.

Möjliga revir: Aamäck och Äppelbo.

• Värmlands län

Antal revir: två.

Antal djur: högst tolv (siffran i Naturvårdsverkets första pressmeddelande var fel och rättades under kvällen).

Möjliga revir: Värnäs, Medskogen, Trång, Brattfors, och Acksjön.

• Örebro län

Antal revir: två.

Antal djur: högst tolv. (siffran i Naturvårdsverkets första pressmeddelande var fel).

Möjliga revir: Kindla, Villingsberg och Hedbyn.


För mer information vänligen kontakta:

Generalsekreterare

Per Wanström

Tel: 08 - 550 107 10

Mobil: 070 - 517 22 71

Förbundsordförande

Solveig Larsson

Mobil: 070 – 605 62 74


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera