Skip to main content

Vi måste skjuta fler lodjur

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 08:12 CET

Spår lodjur

Jägarnas Riksförbund begär en kraftigt ökad lodjursjakt 2020 och vill att länsstyrelserna i Sverige beslutar om att totalt 323 lodjur ska fällas under licensjakten 2020.

I Sverige finns fler än 1200 lodjur att jämföra med de 870 som Naturvårdsverket anser räcker. Naturvårdsverkets nivå är satt med goda marginaler och bör därför vara en målsättning för förvaltningen. Jägarnas Riksförbund tycker att lodjurens påverkan på jakt och tamboskap är för hög och det enda sättet att komma till rätta med problemen är genom att minska stammen med jakt.

Fakta om lodjursjakt

  • -Licensjakten beslutas av länsstyrelserna och brukar börja 1 mars.
  • -Naturvårdsverket anser att 870 lodjur är lämpligt för att nå Riksdagens mål för rovdjursförvaltningen.
  • -Den senaste inventeringen visade att det finns minst 1207 lodjur i landet.
  • -Inventeringarna som sker genom spårning på snö är kraftigt ifrågasatta och allt tyder på att inventeringarna underskattar populationen.

Jägarnas Riksförbund är en organisation med lokalavdelningar över hela landet. JRF arbetar för att reglerna kring jakten ska förenklas och för att jägarnas och markägarnas kunnande och ansvar ska sättas främst.