Skip to main content

Fortsatt uppåt för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 07:30 CET

Foto: Sandra Lee Pettersson

Det totala antalet gästnätter i Jämtland Härjedalen ökade under 2012 med 2,1%. Än positivare är statistiken för de utländska gästnätterna som visar +3,1% och bland dem utmärker sig de estniska gästerna som ökat med 31 %. Med en stark decembermånad på +17% har även vintern 2012/13 fått en positiv start och ser ut att kunna visa bättre resultat än föregående vinter.

Under 2012 ökade antalet gästnätter i Jämtland Härjedalen med 2,1%, vilket är mer än riket som helhet som gick plus med 0,4%. Västernorrland uppvisade den största ökningen på 8,2% medan Dalarna backade 1,4% liksom Värmland med 1,7%. Krisen i Europa påverkade utgången för 2012 för Sverige som helhet som minskade antalet väst- och sydeuropeiska gästnätter. De utomeuropeiska gästnätterna ökade emellertid med 5,8% vilket medförde att Sverige ökade totalt sett. (Tillväxtverket/SCB).

I Jämtland Härjedalen visar under 2012 hotell en ökning på 6% (+ 44 317 gn), vandrarhem med +7% (+ 9 018) och kommersiellt förmedlade stugor och lägenheter med +1% (+ 6 572). Stugbyar ökade marginellt (+1 039) och campingar minskade med 2% (-10 541). Norge (+34 512) och Sverige (+31 284) är fortsatt de viktigaste marknaderna för regionen och de som huvudsakligen står bakom ökningen. De norska gästnätterna ökade med 11%, motsvarande siffra för Sverige är 3%. Även Ryssland fortsätter att visa bra resultat samt Estland som ökat med 31% (+3 412). Jämtland Härjedalen står för 25% av det totala antalet estniska gästnätter i Sverige varav cirka hälften är förlagda i Åre. (Tillväxtverket/SCB/Nordanalys).

- Utöver positiva siffror för helåret 2012 har även innevarande vinter börjat bra och flera av destinationerna har rapporterat om rekordsiffror över jul och nyår. Totalt sett ökade Jämtland Härjedalen i december med 17% varav den svenska marknaden tillsammans med Ryssland och Estland stod för de största ökningarna. Estland har länge varit en viktig marknad, speciellt för Åre, och efter några år med svagare siffror är det glädjande att se att de åter hittar till oss, säger Fanny Hejdström, kommunikatör på Jämtland Härjedalen Turism.

Preliminära data för 2012
Källa: Tillväxtverket/SCB/Nordanalys

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer mfl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för kommunerna och Regionförbundet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy