Skip to main content

​Lösningar på säsongsproblematik diskuteras i EU

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 07:00 CEST

Bild fri för publicering, foto: Niclas Vestefjell

Kompetensutveckling bland små- och medelstora företag, ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer samt djupare förståelse för målgruppen 55+. Det var några av de rekommendationer som presenterades av Jämtland Härjedalen Turism på plats i Bryssel i den policygrundande rapport de getts i uppdrag att arbeta fram av EU- kommissionen.

Att öka resandet under lågsäsong bidrar till turismsektorns konkurrenskraft och är viktigt för att nå ekonomisk tillväxt, jobb och investeringar. Under 2 år har Karin Gydemo Grahnlöf, som enda deltagare från Skandinavien representerat Jämtland Härjedalen Turism i European Union Low Season Initative Boards (EULSTIB) i deras arbete som syftat till att ta fram hur man på EU-nivå bäst skapar tillväxt och minskar säsongsvariationerna för besöksnäringen. Inför avslutet av EULSTIB ́s arbete fick också Jämtland Härjedalen Turism i uppdrag att sammanställa resultaten från gruppens arbete som ska användas som referensdokument i EU- kommissionens arbete för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen. Rapporten, som samlar erfarenheter, trender, rapporter och statistik i hur säsongsproblematiken bland annat kan förbättras med hjälp av målgruppen 55+, har skapat stort intresse och samlade ett 50-tal deltagare till workshop under september månad i Bryssel.

– Genom att fokusera på små- och medelstora företags möjlighet att kompetensutveckla och höja kvaliteten för att på så sätt öka den egna förmågan att erbjuda turismprodukter och service till marknaden skapar vi möjlighet för långsiktigt hållbara företag. Vi behöver även i större utsträckning lära av varandra och dela med oss av erfarenheter för att ta till vara på den kunskap som redan finns, säger Karin Gydemo Grahnlöf, ansvarig för rapporten och medlem i EULSTIB.

Åldersgruppen 55+ har av EU kommissionen identifierats som en möjlig marknad för att minska säsongsvariationer, då denna grupp har möjlighet att resa under lugnare perioder. En åldersgrupp kan dock inte generaliseras som en marknad då den innehåller individer med spridda intressen, fysiska möjligheter, resvanor och ekonomi. Rapporten trycker därför på det faktum att åldersvänlig turism behöver utvecklas med djupare förståelse för den äldre marknaden och dess mångfald. Utgångspunkten bör alltid vara att marknadsföra mot och förstå turisten utifrån intresse snarare än ålder.

Rapporten presenterades under en endagskonferens i Bryssel 13 september och kommer nu att publiceras och spridas till aktörer på olika nivåer inom besöksnäringen. Till hjälp att producera rapporten har Karin haft Lina Lif - JHT, PerAnders Nybond - Klyo consulting och Robert Pettersson - Etour.

– Vi är stolta och glada över att ha fått detta uppdrag från Bryssel, då det ger oss en möjlighet att bidra till hur vi bättre arbetar med hållbar tillväxt för besöksnäringen även på europeisk nivå. Det ger oss även många värdefulla kontakter med andra aktörer som vi både kan lära av och göra affärer med, säger Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.