Skip to main content

Järntorget får markanvisning i Herbariet, Midsommarkransen

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 15:30 CEST

Järntorget Bostad AB har tillsammans med Åke Sundvall Projekt AB och Stockholms kooperativa bostäder tilldelats en markanvisning för cirka 375 bostäder inom fastigheten Herbariet på Brännkyrka bollplan i stadsdelen Midsommarkransen. Stadsbyggnadsnämnden upprättar en detaljplan för området.

Stadsdelen består idag av en hög andel små lägenheter i flerbostadshus. Projektet föreslår nybyggnation i flerbostadshus med både hyres- och bostadsrätter samt en anpassad bebyggelsestruktur. Marken ligger invid E4/Essingeleden och en bebyggelseskärm uppföres mot leden för att hantera buller, partiklar och farliga godstransporter och för att på så sätt ge en god inne- och utemiljö.

Exploateringskontoret anser att projektet har goda möjligheter att uppfylla staden mål i Vision 2030 om en varierad och mångsidig stad.

– Vi ser fram emot att utveckla ett vackert projekt med ett högt och fritt läge. Ett projekt som kommer att vara synligt för alla som kommer söderifrån in mot Stockholm, säger Martin Arkad Vd för Järntorgetkoncernen.

Bild: Utopia Arkitekter

Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms län inom byggnation, projektutveckling av bostäder samt förvaltning av egna fastigheter. Bolaget producerar 400 vackra, funktionella, moderna bostäder om året och har 3000 bostäder i planarbete. I koncernen ingår helägda dotterbolag så som Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter samt Abacus.