Skip to main content

Fortsatt högtryck på Stockholms kontorsmarknad - Den nordiska kontorsfastighetsmarknaden granskas i ny rapport

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 08:00 CEST

Stockholm, 2 september 2014 – Stockholms kontorsmarknad är stekhet och framtiden är fortsatt ljus. Åtminstone för den som hyr ut moderna kontorslokaler i attraktiva lägen. Det framkommer av rapporten Nordic City Report som offentliggörs idag. Bakom den omfattande redogörelsen står den globala fastighetsrådgivaren JLL.

Under det första halvåret 2014 var efterfrågan på kontorsfastigheter i Stockholm mycket hög. Andelen vakanser slutade vid halvårsskiftet på 9,1% - en siffra som inte understigits sedan 2011. I centrala Stockholm är andelen lediga kontorsfastigheter 3,6% medan tillgången är något bättre i övriga innerstaden (5,4% vakanser av totalt kontorsbestånd). I tekniktäta Kista är andelen vakanser 13,1%. I takt med ett allt mer begränsat utbud i de mest centrala delarna är det nu i ytterområden som den största vakansnedgången noteras. Det är också i delmarknaden Solna/Sundbyberg som den största nyuthyrningsvolymen noteras där Arenastaden har attraherat stora hyresgäster såsom SEB och Telia.

Intresset bland investerare för delmarknader utanför city har också ökat i takt med ökad tillgång på kapital liksom ökad riskaptit.

Trots ett historiskt tryck på kontor i huvudstaden finns idag inga större byggprojekt planerade för att täcka efterfrågan. Av 210 000 nya kvadratmeter kontorsyta som förväntas vara färdigställda före slutet av 2016 är exempelvis redan 78% på förhand uthyrda.

Efter en periods stiltje ökade snitthyrorna generellt i Stockholm under det första halvåret. I centrala Stockholm är nu snitthyran 4 500 kronor per kvadratmeter och i övriga innerstaden 3 400 kronor per kvadratmeter. I Kista är medelhyran per kvadratmeter kontorsyta 2 200 kronor. Enligt JLL är ytterligare höjningar att vänta inom den närstående tiden. 

Daniel Gorosch, VD JLL Sverige: ”Stockholm är och förblir Sveriges starkaste kontorsmarknad, trots att i synnerhet även Göteborg noterar rekordlåga vakanser och en ökad aktivitet på hyresmarknaden. Det visar sig inte minst i att Stockholm under det första halvåret i år stod för 41% av den totala transaktionsvolymen inom kontorsfastigheter.”

Den svenska kontorsmarknaden i siffror (2014 H1)

·  Stockholm: Vakanserna i CBD (Central Business District) ligger på 3,6%

·  Göteborg: Vakanserna i CBD är ca 3,5%

·  Malmö: Vakanserna i CBD är 6,6 %

För att ta del av rapporten i helhet, kontakta:

Mona Örjansdotter Johansson, Marknadschef JLL 
Tel:
08-407 36 10
E-mail: mona.orjansdotter@eu.jll.com


JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Med 52 700 medarbetare i 1 000 städer i 75 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov hos våra kunder. Utifrån våra kunders förväntningar och marknadsförutsättningar tillsätter vi team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna som bygger på kvalitet, samarbete och förtroende.

I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se


Bifogade filer

PDF-dokument