Skip to main content

Göteborgsmarknaden visar inga tecken på avmattning

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 06:00 CET

Trots en allt starkare konjunktur i Göteborgsregionen med fortsatt hög efterfrågan på hyresmarknaden som resultat, bidrog bristen på utbud till en relativt låg nyuthyrningsvolym under det andra halvåret 2015. Samtidigt riskerar volymen under produktion att minska under 2016 till den lägsta på åtta år. Transaktionsmarknaden hade ett starkt år och den rekordhöga transaktionsvolymen från 2014 tangerades under 2015. Det visar rapporten Nordic City Report som framställs av fastighetsrådgivaren JLL.


Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLL´s genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Vårens upplaga visar att fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stark i hela Norden. Låga räntor, en gynnsam kreditmarknad och ett starkt internationellt intresse för att etablera sig i Norden eldar på marknaden.

På Göteborgs hyresmarknad noteras en fortsatt mycket hög efterfrågan till följd av en stark regional tillväxt. Trots detta nådde nyuthyrningsvolymen under året inte högre än en normal volym, 107 000 kvm, på grund av brist på tillgång. Vakansgraden har legat kring 6 procent under två års tid och slutade på 6,1 procent vid årsskiftet, en ökning med 0,2 procentenheter på årsbasis. Detta är en av de lägsta nivåerna i hela Europa.

Hög efterfrågan och låg vakans har bidragit till ökning av hyresnivån på flera delmarknader under året. CBD (Central Business District) har idag en prime-hyra på 2 800 kr/kvm och det är sannolikt att vi når 3 000 kr-strecket för första gången någonsin under 2016.

Byggs för lite nya kontor
Trots hög efterfrågan och bristande utbud byggs det alldeles för lite nya kontor. Den rådande obalansen mellan utbud och efterfrågan bedöms inte förändras förrän kring 2019, då nyproduktionstakten ökar i samband med 400-årsjubileet av staden år 2021.

Högtryck bland investerare
Det råder fortsatt högtryck inte bara på hyresmarknaden utan även bland investerare. 2015 års transaktionsvolym nådde 15,2 Mdkr i Göteborg, i nivå med rekordåret 2014. Till följd av det höga investerarintresset bedöms direktavkastningskraven – idag 4,50 procent i CBD – minska på flera delmarknader under 2016 om rätt objekt avyttras.

- Den starka Göteborgsmarknaden visar inga tecken på att avmattas, efterfrågan på både hyres- och investerarmarknaden har varit robust och kommer så vara även ett bra tag framöver, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Kolterjahn, Analyschef, JLL Sverige
Telefon +46 702 07 00 42, e-post fredrik.kolterjahn@eu.jll.com

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras.

Med 61 000 medarbetare och 240 kontor i 80 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov. Vi tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna. JLL är noterat på New York-börsen.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

Bifogade filer

PDF-dokument