Skip to main content

Hyresmarknaden i Göteborg nära en vändning

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:09 CEST

Den ekonomiska avmattningen har hittills haft en begränsad inverkan på hyresmarknaden i Göteborg. Efterfrågan på kontor var fortsatt stark under första halvåret enligt Jones Lang LaSalles Nordic City Report hösten 2008. Investeringsmarknaden har däremot påverkats av turbulensen på finansmarknaden med kraftigt fallande volymer och högre direktavkastningskrav.

- Den totala uthyrningsvolymen i Göteborg under årets första sex månader på 71 000 kvm var väsentligt högre än motsvarande period 2007. Förutom mindre företag är det nu även större verksamheter som efterfrågar yteffektiva lokaler. 27 procent av volymen avsåg kontorsytor större än 5 000 kvm. Den starka efterfrågan på kontor förväntas bestå året ut, särskilt för centralt belägna och nybyggda eller renoverade lokaler. Även om konjunkturavmattningen blivit mer påtaglig de senaste månaderna förväntas effekterna vara avgränsade till vissa delmarknader, säger Karl Persson, National Director, Göteborg.

Vakansgraden för hela Göteborgsregionen föll med 2,1 procentenheter till 7,3 procent sedan årsskiftet. Vakansgraden är betydligt lägre för attraktivt belägna och moderna fastigheter. I City[1] var vakansgraden 5,6 procent. Denna utveckling drivs framför allt av sysselsättningstillväxten bland finans- och tjänstesektorn men även av en expansion inom offentlig verksamhet. På vissa delmarknader, som Mölndal och Västra Göteborg, steg däremot vakansgraden. Jones Lang LaSalle bedömer att vakansgraden i Göteborg fortsätter ned till 7,0 procent under andra halvåret 2008.

Hyresnivåerna har generellt sätt ökat i regionen som en följd av den starka efterfrågan. I City steg hyresnivåerna[2] på årsbasis med 2,2 procent till SEK 2,300 per kvm. Det begränsade utbudet har även tryckt upp hyresnivåerna på B-fastigheter på de flesta delmarknader. Den genomsnittliga hyresnivån för denna fastighetstyp i City har stigit med 11,1 procent till SEK 1,800 per kvm sedan årsskiftet. Jones Lang LaSalle bedömer att hyresnivåerna kommer att fortsätta stiga under andra halvåret 2008 för att sedan plana ut under 2009 som en följd av konjunkturavmattningen och en lägre sysselsättningstakt.

- Under första halvåret 2008 var få större kontorsfastigheter ute till försäljning i Göteborg. Transaktionsvolymen föll till SEK 1,7 miljarder (5,8)[3], vilket motsvarar nivåerna från 2001/2002 samtidigt som direktavkastningsnivåerna har stigit för samtliga fastighetsslag. Det internationella inslaget var dock fortsatt stort i de affärer som gjordes och utländska investerare var inblandade i transaktioner motsvarande cirka 60 procent av omsättningen, säger Karl Persson.

Direktavkastningskraven i City uppgick till 5,30 procent, en ökning med 0,45 procentenheter sedan årsskiftet och 0,55 procentenheter på årsbasis. Mot bakgrund av den låga volymen hittills i år förväntar sig Jones Lang LaSalle fortsatt stigande direktavkastningskrav för samtliga delmarknader och fastighetstyper de närmaste 12-18 månaderna.

För mer information, kontakta:
Karl Persson, National Director, Göteborg, tel +46 31 708 53 05
Jones Lang LaSalle i Norden

Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 150 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.


Jones Lang LaSalle i världen

Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 180 kontor i världen och verksamhet i fler än 700 städer i 60 länder uppgick intäkterna till USD 2,7 miljarder under 2007. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på mer än 111 miljoner kvadratmeter. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på cirka USD 54 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Med City avses CBD (Central Business District)

[2] Prime rent, dvs. genomsnittlig topphyresnivå vid nyuthyrning av lokaler i byggnader av bästa kvalitet i bästa läge. Endast lokaler större än 500 kvm avses.

[3] Exkl. företagstransaktioner om < SEK 35 miljoner