Skip to main content

Jones Lang LaSalle växer inom Aktiv Förvaltning

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:17 CET

Mot bakgrund av stark tillväxt under det senaste året med ett inflöde av nya kunder, kombinerat med utökat förtroende från befintliga kunder – både vad avser tillkommande fastigheter och efterfrågan på ett utökat tjänsteinnehåll inom strategisk rådgivning – har Jones Lang LaSalle ytterligare stärkt organisationen inom affärsområdet Aktiv Förvaltning.

Christoffer Westin, som närmast kommer från SATS med ansvar för deras anläggningar i Norden, tillträder en ny position som förvaltare i januari. Christoffer har en fastighetsekonomutbildning från Gävle Högskola och har även en tidigare bakgrund som marknadschef på Fabege.

Strategisk teknisk rådgivning med ökat fokus på hållbarhet är ett kritiskt kompetensområde, som inte minst internationella kunder prioriterar. Under hösten har denna grupp förstärkts med tre personer, nu senast med Nils Frank, med ett gediget förflutet inom Wallenstam, först i Göteborg och på senare tid även i Stockholm.

Under de senaste sex månaderna har inte mindre än 10 personer anslutit till affärsområdet Aktiv Förvaltning, förutom de ovan nämnda även förvaltningsassistenter/hyresadministration och klient- och bolagsredovisning.

Under 2010 påbörjas en rad nya uppdrag inom Aktiv Förvaltning och ytterligare nyrekryteringar pågår.

Jones Lang LaSalle är inom affärsområdet Aktiv Förvaltning specialiserad på fastighetsförvaltning och rådgivning i Sverige och övriga Europa. Som en av de ledande fastighetsförvaltarna i Sverige förvaltar Jones Lang LaSalle över 1,2 miljoner kvm kommersiella fastigheter, varav närmare 700 000 kvm utgör detaljhandelsyta. Drygt 40-talet specialister arbetar för närvarande inom det växande affärsområdet Aktiv Förvaltning. Därutöver stöds förvaltningskunderna av specialister från andra affärsområden, såsom Analys och Värdering samt Uthyrning. Jones Lang LaSalle förenar en stark lokal förankring med en världsledande fastighetsmarknadskunskap och ett omfattande internationellt nätverk.
________________________________________________________________________________
För mer information, kontakta:
Graham Howat, chef Aktiv Förvaltning, tel +46 (0)8 453 50 28

Jones Lang LaSalle i Norden
Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen
Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 180 kontor i världen och verksamhet i fler än 750 städer i 60 länder uppgick intäkterna till USD 2,7 miljarder under 2008. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på cirka 130 miljoner kvadratmeter. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på mer än USD 37 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.