Skip to main content

Ont om lediga lokaler i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:00 CET

Vakansgraden i Göteborg är nere på den lägsta nivån på tio år. Nyuthyrningsvolymen har avtagit något, ett resultat av en kombination av den låga vakansgraden och längre tid till avslut i kontraktsförhandlingar. Det visar den senaste upplagan av Nordic City Report från fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle.

Vakansgraden på Göteborgs kontorsmarknad fortsatte att sjunka under andra halvåret 2012, till 6,5 procent vid slutet av året. Det är dock stora variationer mellan delmarknaderna med över 16 procent vakans i Västra Göteborg och under 4 procent i både CBD och Övriga Innerstaden. Nyuthyrningen sjönk med 18 000 kvadratmeter under andra halvåret jämfört med det föregående. Göteborg CBD stod för den största andelen av uthyrningsvolymen (34%), följt av Mölndal (23%) och Övriga Innerstaden (20%). Det största nytecknade hyresavtalet var teknikkonsulten Reinertsens förhyrning  av 5 100 kvadratmeter i CBD. Merparten av förhyrningarna var dock relativt små, med en snittyta per kontrakt på 522 kvadratmeter.

Under 2012 tillkom 21 300 kvadratmeter ny kontorsyta i Göteborg, varav endast 4 procent  var vakant vid färdigställandet. Ytterligare 23 000 kvadratmeter kontorsyta färdigställs under 2013, varav uppåt 60 procent var spekulativ vid årsskiftet. Marknaden har dock absorberat nyproducerad yta mycket väl under de senaste åren, vilket håller nere risken för plötsliga ökningar av vakansgraden och överproduktion.

Hyresnivån har legat stadigt i Göteborg under det andra halvåret och inga drastiska förändringar förutspås för 2013. Mindre justeringar uppåt kan dock ske i centrala delmarknader till följd av fortsatt brist på kontorsytor.

Göteborg hade under 2012 den högsta transaktionsvolymen gällande fastighetsinvesteringar på fem år, med en total volym på 9,7 miljarder kronor. Transaktionsbenägenheten hos de lokala aktörerna har under året varit ovanligt hög, drivet av omstruktureringar i den egna portföljen, en trend som ser ut att hålla i sig under 2013. Den största enskilda fastighetsaffären under året var AMF’s försäljning av del av köpcentret Nordstan till Hufvudstaden för ca 1,3 miljarder kronor.

________________________________________________________________________________
För mer information, kontakta:

Åsa Linder, chef Research & Valuation, tel +46 8 453 50 15

 

Jones Lang LaSalle i Norden

Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys, värdering samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen

Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 200 kontor i världen och verksamhet i fler än 1000 städer i 70 länder uppgick intäkterna till USD 3,6 miljarder under 2011. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på cirka 2,1 miljarder square feet. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på USD 47,7 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.


Bifogade filer

PDF-dokument