Skip to main content

Rekordår för Jones Lang LaSalle

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:16 CET

• Nettoresultatet för 2006 ökade med 70 procent till USD 176 (104) miljoner. För fjärde kvartalet uppgick resultatet till USD 81 (67) miljoner.

• Rörelseresultatet för 2006 ökade med 85 procent till USD 244 (132) miljoner. Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till USD 114 (86) miljoner.

• Rörelseintäkterna ökade med 45 procent till USD 2,0 (1,4) miljarder för 2006. För fjärde kvartalet uppgick intäkterna till USD 704 miljoner.

• Resultat per aktie uppgick till USD 5,24 för året och USD 2,37 för fjärde kvartalet.

Jones Lang LaSalle Incorporated redovisar ett nettoresultat för 2006 på USD 176 miljoner, vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2005. Det förbättrade rörelseresultatet beror framför allt på framgångar inom regionen EMEA samt LaSalle Investment Management. I LaSalle Investment Managements intäkter ingår ett avkastningsrelaterat arvode på USD 112 miljoner från en enskild kund. Fjärde resultatet påverkades även positivt av valutaeffekter.

Intäkterna för 2006 ökade med 45 procent till USD 2,0 miljarder. Samtliga verksamhetsområden visade en stark tillväxt för såväl helåret som fjärde kvartalet. Regionen EMEA med Frankrike och Tyskland i spetsen visade i fjärde kvartalet den högsta tillväxten inom Jones Lang LaSalle, med en intäktsökning om 53 procent. Capital Markets och Agency Leasing bidrog primärt till regionens goda utveckling.

Rörelsekostnaderna ökade med 40 procent till USD 1,77 miljarder under 2006, delvis beroende på strategiska förvärv, bland annat av Spaulding and Slye. Jones Lang LaSalles goda utveckling har möjliggjort betydande satsningar på bland annat nyanställningar och fler kontor för att stödja den globala verksamheten.

– Vi är otroligt nöjda med vårt rekordår 2006, säger Colin Dyer, koncernchef för Jones Lang LaSalle. Den kraftiga ökningen av såväl intäkter som resultat visar att våra strategiska tillväxtinvesteringar har givit resultat. Vi är också mycket nöjda med att Jones Lang LaSalle kvalificerar sig som Fortune’s ”100 Best Companies to Work For” och för andra året i rad som Forbes ”400 Best Big Companies” – som enda företag i vår bransch. Med fortsatt goda förhållanden för både världskonjunkturen och fastighetsbranschen ser vi med tillförsikt på 2007, fortsätter Dyer.

Den fullständiga rapporten finns på vår globala hemsida, www.joneslanglasalle.com.


För mer information, kontakta:
Charlotte Strömberg, VD Jones Lang LaSalles Norden, tel 08-453 50 61.


Jones Lang LaSalle i Norden
Jones Lang LaSalle är ett av världens ledande företag inom strategiska och integrerade tjänster åt ägare, hyresgäster och investerare på fastighetsmarknaden.

Den svenska verksamheten har ca 100 anställda och kontor i Stockholm och Göteborg. Jones Lang LaSalle i Sverige erbjuder ett flertal olika fastighetstjänster; övergripande strategisk rådgivning, transaktionsrådgivning, uthyrning, utveckling inom detaljhandeln, analys, hyresgästrepresentation och förvaltning. Under 2006 medverkade Jones Lang LaSalle vid fastighetstransaktioner till ett värde överstigande 5 miljarder kronor och var sammantaget den ledande oberoende uthyrningsrepresentanten på Stockholms- och Göteborgsmarknaden.

Jones Lang LaSalle erbjuder såväl svenska och internationella kunder djup kunskap om den svenska fastighetsmarknaden som möjligheten till ett internationellt nätverk av fastighetsexperter. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

About Jones Lang LaSalle
Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL), the only real estate money management and services firm named to FORTUNE magazine’s “100 Best Companies to Work For” and Forbes magazine’s “400 Best Big Companies” has approximately 150 offices worldwide and operates in more than 450 cities in over 50 countries. With 2006 revenue of over $2.0 billion, the company provides comprehensive integrated real estate and investment management expertise on a local, regional and global level to owner, occupier and investor clients. Jones Lang LaSalle is an industry leader in property and corporate facility management services, with a portfolio of over 1.0 billion square feet worldwide. LaSalle Investment Management, the company’s investment management business, is one of the world’s largest and most diverse real estate money management firms, with approximately $40.6 billion of assets under management. For further information, please visit our website, www.joneslanglasalle.com.