Skip to main content

Rekordnivåer och stabila utsikter för Stockholms fastighetsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 06:00 CET

Fastighetsmarknaden i Stockholm uppvisar fortsatt högt tryck med sjunkande vakansgrader, höga nyuthyrningsvolymer och en mycket likvid transaktionsmarknad.

Vakansgraden i Stockholms CBD (Central Business District) har sjunkit till en rekordlåg nivå vilket resulterat i fortsatt stabil hyresutveckling under 2016. Vårens upplaga av Nordic City Report, framtagen av JLL, berättar även om tendenser i lånemarknaden samt företagens möjligheter och risker vid lokaliseringsbeslut.

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Vårens upplaga pekar på en fortsatt spretig hyresmarknad för de nordiska länderna, men med några gemensamma faktorer.

Stockholms totala vakansgrad bedöms nu till 7,4 procent, prime-hyran i CBD till 6 200 kr/kvm och nyuthyrningsvolymen vittnar om fortsatt stark efterfrågan på kontorshyresmarknaden. För helåret 2016 uppmättes nyuthyrningsvolymen till nästan 500 000 kvm.

I Europa sjönk den totala transaktionsvolymen för helåret 2016, vilket till stor del beror på en kraftig nedgång i Storbritannien medan Sverige återigen upplevde ett nytt rekordår. I Stockholm omsattes fastigheter till värde av närmare 27 Mdkr under det andra halvåret av 2016. Direktavkastningskravet i CBD ligger kvar på 3,75 %.


Tendenser i lånemarknaden vittnar om sjunkande belåningsnivåer, ökade lånemarginaler samt förväntade räntehöjningar.

-För fastighetsägarsidan ser 2017 ut att bli ett starkt år, med redan starka eller förbättrade underliggande makroekonomiska faktorer på flera marknader, brist på moderna effektiva lokaler som driver upp hyrorna och en lågräntemiljö som lockar investeringar till fastigheter, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Kolterjahn, Analyschef, JLL Sverige
Telefon +46 702 07 00 42
E-post fredrik.kolterjahn@eu.jll.com

Om JLL

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras.

Med 77 000 medarbetare och 300 kontor i över 80 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov. Vi tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna. JLL är noterat på New York-börsen.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, finansiering, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

Bifogade filer

PDF-dokument