Skip to main content

Rekordnivåer på Stockholms kontorsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 06:00 CET

Trycket på Stockholms fastighetsmarknad är fortsatt starkt. Den ökade efterfrågan har lett till rekordlåg vakansgrad för Stockholmsområdet som nu bedöms till 7,1 procent. Transaktionsvolymen under 2015 noterades till 53 Mdkr i Stockholm, vilket är en av de högsta volymerna på många år. Det visar rapporten Nordic City Report som framställs av fastighetsrådgivaren JLL.

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLL’s genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden av kontorsfastigheter. Vårens upplaga visar att fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stark i hela Norden. Låga räntor, en gynnsam kreditmarknad och ett starkt internationellt intresse för att etablera sig i Norden eldar på marknaden, så även i Stockholm. Vi kan konstatera en fortsatt stark investeringsvilja på Stockholmsmarknaden där den låga räntan och låg avkastning på andra tillgångsslag bidrog till en av de största transaktionsvolymerna på många år, 53 miljarder kr. Direktavkastningskraven har justerats ned på flertalet delmarknader under året och i CBD (Central Business District) är nu nivån 3,75 procent. Fortsatta nedjusteringar på delmarknader utanför city är att vänta under 2016, när investerare jagar bättre avkastning.

Även hyresmarknaden har varit glödhet under året, med rekordnivåer av både hyra och vakans. Prime-rent i CBD nådde 5 200 kr per kvm, vilket nominellt sett är en av de högsta nivåerna som noterats på Stockholmsmarknaden någonsin och en ökning på årsbasis om 16 procent. Hyresnivåerna fortsätter att pressas uppåt på den mycket trånga marknaden – vakansgraden är nere på 7,1 procent vilket är en minskning på hela 2 procentenheter på årsbasis. Nyproduktionsvolymen av nya kontor i city är mycket låg med tanke på efterfrågan, vilket borgar för fortsatt tryck på marknaden även under 2016.

-  Även om möjligheten till finansiering kan försämras något under 2016 tror vi på en fortsatt stark investerarmarknad, baserat på en vilja till ökad fastighetsexponering från investerare och en robust hyresmarknad, säger Fredrik Kolterjahn, Analyschef JLL.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Kolterjahn, Analyschef, JLL Sverige
Telefon +46 702 07 00 42
E-post fredrik.kolterjahn@eu.jll.com

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras.

Med 61 000 medarbetare och 240 kontor i 80 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov. Vi tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna. JLL är noterat på New York-börsen.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

Bifogade filer

PDF-dokument