Skip to main content

Tysk fond förvärvar volymhandelsprojekt i Örebro

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:18 CEST

Den tyska fastighetsfonden IVG Funds förvärvar en volymhandelsfastighet i Marieberg, Örebro efter fullföljandet av ett forward funding-avtal. Jones Lang LaSalle har varit rådgivare till IVG Funds i transaktionen och har också fått i uppdrag att förvalta den nyförvärvade fastigheten.
Den tyska fastighetsfonden IVG Funds förvärv av fastigheten Mosås 2:73 i Marieberg är den andra och avslutande fasen i ett volymhandelsutvecklingsprojekt i Örebro. Lokalen som är belägen i detaljhandelsdistriktet Marieberg i Örebro omfattar 3 950 kvadratmeter och är i sin helhet uthyrd till Chilli och Sängjätten. Preliminärt planeras projektet vara klart i januari 2009 och butikerna beräknas öppna kort därefter.

I en första fas av detta utvecklingsprojekt förvärvade IVG Funds i mars 2007 en detaljhandelsyta motsvarande totalt cirka 2 350 kvadratmeter och butikerna öppnade i oktober samma år. Hyresgäster i den första fasen är Electrolux och Sova.

Säljare till de båda fastigheterna var det danska fastighetsutvecklingsföretaget TK Development. Köpesumman uppgick för projektets andra respektive första fas till SEK 58,8 miljoner respektive SEK 33,6 miljoner.
Jones Lang LaSalle har agerat rådgivare till IVG Funds vid båda transaktionerna och IVG Funds har även gett Jones Lang LaSalle i uppdrag att förvalta fastigheten.

IVG Funds, grundare av IVG Immobilien AG, utvecklar, marknadsför och förvaltar högkvalitativa fondprodukter för institutionella och privata investerare. IVG Funds förvaltar för närvarande omkring EUR 13,7 miljarder.

För mer information, kontakta:
Henrik Bastman, Associate Director, Fastighetstransaktioner, tel. +46 8 453 50 84
Jones Lang LaSalle i Norden
Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 150 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen
Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 180 kontor i världen och verksamhet i fler än 700 städer i 60 länder uppgick intäkterna till USD 2,7 miljarder under 2007. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på mer än 111 miljoner kvadratmeter. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på cirka USD 54 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.