Skip to main content

Ansökan om bredbandspengar har landat hos Länsstyrelsen i Jönköping

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 09:00 CEST

I början av augusti skickade Jönköping Energi in ansökning om stöd till bredbandsutbyggnad av Jönköping Stadsnät på landsbygden. Det är tre områden som vi har sökt pengar för.
– Det är vår förhoppning att vi får möjlighet att bygga ut i dessa områden eftersom vi vet hur viktigt det är för landsbygden att ha ett fungerande bredband, säger Mats Lagervall, optonätchef på Jönköping Energi.

Det är tre större områden som ansökningen gäller för och det är

  • Hakarp, Svarttorp, Järsnäs
  • Norra mo
  • Ödestugu.

Det är Länsstyrelsen som beviljar stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Anledningen till att det finns ett statligt stöd är att människor på landsbygden ska kunna ha samma möjligheter att vara en del av det digitala samhället.

Jönköping Energi håller ihop trådarna

– Jönköping Energi samordnar ansökningarna samt bygger och sköter driften av nätet eftersom det krävs ett otroligt engagemang och mycket ideellt arbete att hantera detta själv i någon form av fiberförening. Vi har dessutom en hel del kunskap och erfarenhet från liknande projekt, berättar Mats Lagervall.

För att kunna bli beviljad stöd gäller det att ett antal kriterier är uppfyllda. Den mest kritiska faktorn är att komma upp i högt antal intresserade kunder.

Ansökningen som Jönköping Energi skickade in visar hur viktigt bredband på landsbygden, då intresset var mycket högt.

  • Hakarp Svarttorp Järsnäs 85,1%
  • Norra mo 91,5%
  • Ödestugu 76,8%.

Länsstyrelsen förväntas ta beslut om fördelningar av stödet under hösten.

Mer information

Jönköping Energis information om Stadsnätet
Länsstyrelsens information om bredbandsstödet
Jordbruksverkets information om bredband

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.