Skip to main content

11 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen på landsbygden

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2019 09:00 CET

Foto: Lars Owesson, Scandinav Bildbyrå

Jordbruksverket utlyser nu 11 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt inom besöksnäringen. Målet är att vidareutveckla destinationer och organisationer med fokus på unik identitet för att på längre sikt skapa fler jobb och bidra till en attraktiv landsbygd.

Långsiktig satsning
Syftet med stödet är att stärka och vidareutveckla den lokala identiteten, den turistiska profilen och öka attraktionskraften hos en plats eller i en organisation.

- Med denna utlysning vill vi bygga på det som redan finns idag inom destinationer och organisationer. Projekten ska få igång en utveckling som kan föras vidare efter projektets slut och på så sätt skapa uthålliga och långsiktiga effekter, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.

Exempel på inriktning för projekten

  • utveckla destinationers eller organisationers profilering inom mat- och måltids-, kultur- eller naturturism genom samarbeten
  • utveckla befintliga målstyrda samarbeten till kluster eller liknande
  • stärka varumärkens värden och profilering inom destinationen
  • implementera CSR, Agenda 2030 eller en miljösmart profilering.

Destinationers identitet och profilering viktiga
- Turister efterfrågar autentiska upplevelser. Därför är destinationens identitet och profilering viktiga förutsättningar för att en plats eller en organisation ska kännas attraktiv för besökare eller kunder. Här vill vi bidra till en långsiktig utveckling, säger Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket.

Målet är att projekten ska ge en långvarig effekt. Projektens resultat ska kunna spridas inom näringen och dess slutsatser överföras till andra delar av landet.

Det finns möjlighet att söka stödet till och med den 15 maj. Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, företagare, föreningar samt andra organisationer som arbetar professionellt med besöksnäring.

Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet.

Mer information
Här kan du läsa mer om utlysningen

Kontaktpersoner för journalister
Tobias Kreuzpointner
Samordnare besöksnäring
036-15 62 22
tobias.kreuzpointner@jordbruksverket.se

Malena Bathurst
Samordnare besöksnäring
036-15 51 70
malena.bathurst@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.