Vwj24kbm30xmk6os5txp

Jordbruksverket tar ett helhetsgrepp om hållbar mat

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:25 CEST

Jordbruksverket släpper nu en rapport om hur vi kan producera mat på ett hållbart sätt för miljö, människor, djur och växter samt om vilka utmaningar som finns. Rapporten berör även vår matkonsumtion och vad vi som konsumenter kan tänka på för att stödja en mer hållbar utveckling.

Xg9sn6lzjipmak1zwydc

Blommor, fjärilar och så en och annan gök

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 09:00 CEST

22 maj är biologiska mångfaldens dag och just nu blommar gullviva, backsippa, jungfrulin och annat fint ute i markerna. I e-tjänsten TUVA finns fakta om ängar, blommor, träd och värdefulla växter från 300 000 hektar ängs- och betesmarker i Sverige. I maj, när längtan ut i naturen vaknar, går det att söka efter ängar, betesmarker och skogsbryn i närheten och hitta fina miljöer för en picknick.

Gvnykysy1encqnhzpdb4

Nya rutiner för beställning av märkningsutrustning för djur

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 11:00 CEST

Nu ska djurhållare som har eller vill välja Stallmästaren som leverantör beställa djurmärken och kringutrustning direkt därifrån. På sikt kommer det bli möjligt att direktbeställa från fler leverantörer.

Yqyscieiwz1nbiux1unu

Mer vårkorn och mindre höstvete i år

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 09:33 CEST

I år odlas spannmål på knappt 1 miljon hektar i Sverige, det visar ny statistik över jordbruksmarkens användning. Förutsättningarna för att så var sämre i höstas än under de närmast föregående höstarna, därför är arealen med höstvete drygt 25 procent mindre i år än 2017. I stället för höstvete har jordbrukarna odlat mycket vårkorn, som är den största spannmålsgrödan i år.

Q8htwlxyyvi2zxbs0aql

Vattenförsörjningen inom jordbruket måste få större uppmärksamhet

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling. Klimatförändringarna tillsammans med de senaste årens vattenbrist i vissa delar av landet har satt fokus på tillgången på vatten för svensk matproduktion.

Zukzokpplokug0lksler

Inbjudan till konferens med temat ”Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen”

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 15:00 CEST

Svenska regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Jordbruksverket bjuder in till en konferens med temat ”Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen” den 29 - 30 maj i Malmö.

Uwkb90oa6r6b4qcstbdm

Miljardinvestering i jordbruksmarkens dränering behövs för framtida klimat

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 09:41 CEST

Dräneringen av den svenska jordbruksmarken är eftersatt sedan många år tillbaka och klimatförändringarna kommer att ställa tuffa krav. De årliga investeringarna i täckdikning behöver bli två till tre gånger större än idag för att åkermarken ska få en tillfredsställande dränering. Tillgången till bra jordbruksmark är en viktig förutsättning för produktionen av livsmedel.

Evdixyj3f4jhvdthuvjb

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 08:58 CEST

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU. Den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer. Det anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Oxqrwkvqn5buc8j6q8ud

Miljösatsning på våtmark i Blekinge uppmärksammas i Bryssel

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:08 CEST

Lantbrukaren Anders Ericsons miljösatsning på sin gård i Blekinge uppmärksammas i Bryssel. Med hjälp av lantbruksprojektet Greppa Näringen och länsstyrelsen i Blekinge kunde han förverkliga sin idé om en våtmark som fångar upp fosfor och kväve men också bidrar till bevattning och biologisk mångfald. Våtmarken uppmärksammas nu av det Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, ENRD.

Woviynhdedw7sywqxouw

Nu är Mitt Europa igång - över 100 aktiviteter över hela Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 15:50 CEST

Nu öppnar EU-finansierade projekt och företagssatsningar över hela Sverige sina dörrar för att visa hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. Över 100 aktiviteter arrangeras från Gällivare i norr till Hammenhög i söder mellan 2 och 13 maj.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • infojour@jordbruksverket.se
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern