Den offentliga kontrollen bidrar till en säker livsmedelsproduktion

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Varje år genomförs cirka 50 000 kontroller inom de delar av livsmedelsproduktionen som Jordbruksverket ansvarar för. Syftet med kontrollerna är att säkerställa en säker och hållbar livsmedelsproduktion. Nu finns en ny rapport som redovisar de kontroller som genomförts 2019.

Nya regler för hund- och kattägare

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 09:26 CEST

Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige och de nya reglerna ska underlätta för djurägaren att göra rätt.

Liten ökning av ekologiskt brukad mark 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 09:34 CEST

Den ekologiskt brukade jordbruksmarken har ökat under många år. Under 2019 var dock ökningen marginell. Totalt är drygt 20 procent av jordbruksmarken i Sverige ekologiskt odlad. Jämtland hade den största andelen ekologiskt brukad mark 2019 på 38 procent.

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 10:42 CEST

Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet med det nationella stödet är att bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre produktions-förutsättningar.

Beredskapen måste höjas för hot mot honungsbin

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 08:31 CEST

Beredskapen för att hantera biologiska hot mot den svenska biodlingen är bristfällig. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket, som föreslår olika åtgärder för att förbättra skyddet för biodlingen.

Arealerna med havre ökar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:47 CEST

Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 1 007 600 hektar spannmål 2020. Det är en ökning med 14 400 hektar, motsvarande 1 procent, jämfört med 2019. Ökningen beror främst på att arealen med havre har ökat med 36 800 hektar till 184 700 hektar. Arealen med havre har minskat kraftigt sedan slutet av 1970-talet. Årets areal är dock den tredje största under 2010-talet.

Strukturundersökningen 2020 – viktigt underlag för jordbrukets utveckling

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 10:18 CEST

Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning mm. Alla jordbrukare i landet, ungefär 60 000, får besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni. Undersökningen går även att fylla i digitalt.

Färre regler för företag som producerar förökningsmaterial av prydnadsväxter

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 09:26 CEST

Från den 31 maj anpassar Jordbruksverket reglerna för förökning av prydnadsväxter och grönsaksväxter till EU:s gemensamma regler. Det innebär att det blir färre regler för företag som producerar förökningsmaterial för prydnadsväxter.

Stort intresse för att räkna ut klimatavtrycket för gårdens produkter

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 09:20 CEST

Rådgivningsprojektet Greppa Näringen har vidareutvecklat beräkningarna i rådgivningen om gårdarnas klimatpåverkan ”Klimatkollen”. Med en utökad funktion kan användaren nu fördela (allokera) klimatavtrycket över gårdens olika produkter som till exempel vete, potatis, oljeväxter, kött och mjölk.

Stöd till privat lagring ska minska risken för överskott på marknaden

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 14:06 CEST

På grund av Covid-19-pandemin har efterfrågan på vissa mejeri- och köttprodukter på EU:s marknad minskat kraftigt. För att tillfälligt minska överskottet av dessa produkter har EU beslutat att ge stöd till aktörer i den privata sektorn för att betala kostnaderna för lagring av produkterna under en viss tid.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • inbwfozpjooyurzd@jjmorgkdbioruirksbrvewgrkqpetsw.sntevg
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern