Skip to main content

Taggar

Jordbruksverket 53 lantbruk 19 konkurrenskraft 18 Livsmedelsstrategin 17 rapport 13 Djurskydd 7 Fågelinfluensa 6 ekologisk produktion 5 Grüne Woche 4 Häst 4 Newcastlesjuka 4 Duvpest 4 statistik 4 fritidsfiske 3 mat 3 smittskydd 3 fisketurism 3 konferens 2 afrikansk svinpest 2 värphöns 2 export 2 antibiotika 2 kontroll 2 fiske 2 jordbruk 2 eko 2 jordbrukarstöd 2 foder 2 Växtskydd 2 rådgivning 2 torka 2 app 2 Handel 2 hund 2 magsjuka 1 vattenbrist 1 antibiotikaresistens 1 fotbolls-vm 1 biodling 1 cites 1 dioxin 1 resistens 1 ehec 1 måltidsturism 1 android 1 hotade arter 1 föreskrift 1 souvenirer 1 läkemedel 1 hästhållning 1 mink 1 spannmålsskörd 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 ett rikt odlingslandskap 1 mjältbrand 1 landsbygdsnätverket 1 3R 1 djurskyddskontroll 1 bihälsa 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 överdirektör 1 livsmedelskedja 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 Hållba mat 1 svinpest 1 afrikans svinpest 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 turism 1 livsmedel 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 kaviar 1 styrelse 1 resa 1 djur 1 växter 1 biologisk mångfald 1 mässa 1 avgift 1 klimatmål 1 Potatis 1 digitalisering 1 katt 1 Eurohorse 1 kanada 1 skörd 1 import 1 ägg 1 handhygien 1 stöd 1 Besöksnäring 1 frihandel 1 kosläpp 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 vaccination 1 spannmål 1 ekologiska livsmedel 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Jordbruksverket presenterar Sveriges kulinariska mångfald i Berlin på världens största matmässa

Jordbruksverket presenterar Sveriges kulinariska mångfald i Berlin på världens största matmässa

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 15:35 CET

Idag öppnar dörrarna till den 84:e upplagan av mat- och jordbruksmässan Internationale Grüne Woche i Berlin. Efter den lyckade återkomsten och det stora intresset i fjol är Sverige åter på plats. I år har den svenska närvaron dessutom stärkts ytterligare genom samarbeten med Visit Sweden och Business Sweden.

Utlysning: 200 miljoner euro i EU-stöd för säljfrämjande kampanjer

Utlysning: 200 miljoner euro i EU-stöd för säljfrämjande kampanjer

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 08:00 CET

Nu kan branschorganisationer och producentorganisationer som arbetar med jordbruks- och fiskeriprodukter söka EU-stöd för säljfrämjande kampanjer. Syftet är att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft och förbättra konkurrensvillkoren såväl på EU:s marknad som i länder utanför EU. 2019 finns 200 miljoner euro att söka och beviljade ansökningar medfinansieras upp till 85 procent.

Pengar till studier för förbättrad lönsamhet och djurvälfärd

Pengar till studier för förbättrad lönsamhet och djurvälfärd

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 13:30 CET

Jordbruksverket delar under 2019 ut pengar till studier som syftar till att främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion samtidigt som djurvälfärden bevaras eller förbättras. Detta är ett av uppdragen inom ramen för livsmedelsstrategin.

Lär känna fåglarna inpå knuten med Lärkvitter

Lär känna fåglarna inpå knuten med Lärkvitter

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 09:21 CET

​Appen LärKvitter har fått ny design och utökats med nya fågelarter som är vanliga i trädgårdar och gårdsmiljöer. I den nya versionen finns nu även fågelarter som ofta besöker våra fågelbord på vintern. Med hjälp av ljud och bild kan användaren lära känna fåglarna och få veta mer om vad som får dem att trivas. Appen LärKvitter är kostnadsfri och kan laddas ner till iPhone och Android.

Pengar till projekt för produktion av ekologiska livsmedel

Pengar till projekt för produktion av ekologiska livsmedel

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 10:08 CET

Jordbruksverket beviljar 6 miljoner kronor för 10 nya projekt inom försök och utveckling för att främja produktion av ekologiska livsmedel.

EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 12:53 CET

Torkan 2018 fortsätter att skapa utmaningar för det svenska lantbruket. Inför våren 2019 saknas utsäde för stora arealer i viktiga växtslag. I somras fältbesiktigade Jordbruksverket därför drygt 8 000 hektar vårgrödor med strå och trindsäd och ansökte om dispens hos EU för att kunna sälja utsädet, trots att det inte är av rätt generation. EU har nu godkänt att Sverige använder utsädet.

Minkhållningen har förbättrats - men mer studier behövs

Minkhållningen har förbättrats - men mer studier behövs

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 09:01 CET

Jordbruksverket har lämnat en rapport om välfärden hos svenska minkar som hålls för produktion av päls till regeringen. Vi bedömer att generellt har svenska minkar fått det bättre men förslår att mer forskning görs.

Nya föreskrifter om hästhållning

Nya föreskrifter om hästhållning

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 14:03 CET

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter om hästhållning. Ett syfte med de nya föreskrifterna är att ge ökade möjligheter för den som vill utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på. Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2019.

Ny e-tjänst för att enkelt söka CITES-intyg och CITES-tillstånd

Ny e-tjänst för att enkelt söka CITES-intyg och CITES-tillstånd

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 12:55 CET

Nu lanserar vi nya e-tjänster som gör det enklare att söka CITES-intyg och CITES-tillstånd. Cirka 5 600 djurarter och över 30 000 växtarter är starkt hotade på grund av omfattande handel världen över. För att handla med hotade arter behöver man ha ett så kallat CITES-intyg eller CITES-tillstånd.

Inga trendbrott vid val av  hundras

Inga trendbrott vid val av hundras

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 11:32 CET

Labrador retriever har toppat listan med populära raser sedan 2010. På andra plats finns tysk schäferhund med 1 885 strax före golden retriever med 1 882 registreringar. På fjärdeplats hamnar den svenska rasen jämthund. Molly är fortfarande det populäraste hundnamnet. I Jordbruksverkets centrala hundregister, där hundar och deras ägare ska registreras, finns nu 919 000 hundar och 671 000 ägare.

Pressinbjudan:  Jordbruksverkets livsmedelsseminarium om hållbar lönsamhet

Pressinbjudan: Jordbruksverkets livsmedelsseminarium om hållbar lönsamhet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 13:13 CET

Den 15 januari anordnar Jordbruksverket sitt årliga seminarium för livsmedelsindustrin. Temat är resurseffektivitet som ger hållbar lönsamhet. Att använda våra befintliga resurser effektivare är på många sätt avgörande för hela livsmedelskedjan. Det gynnar inte bara miljön och samhället, det gynnar också företagens lönsamhet. Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av dagen.

Bred och långsiktig satsning mot övergödning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 09:18 CET

20 projekt runt om i Sverige får nu möjlighet att utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att stärka det lokala arbetet mot övergödning. Satsningen är ett samarbete mellan myndigheter och jordbruksnäringen. Att bygga upp ett gemensamt och långsiktigt arbetssätt mot övergödning är en del av regeringens fleråriga satsning på rent hav som beslutades tidigare i år.

Jordbruksverket nummer ett bland unga yrkesverksamma akademiker inom naturvetenskap

Jordbruksverket nummer ett bland unga yrkesverksamma akademiker inom naturvetenskap

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 10:46 CET

När över 19 000 av Sveriges unga yrkesverksamma akademiker röstar fram sina framtida drömarbetsgivare hamnar Jordbruksverket på en första plats hos naturvetarna. Det visar Universums undersökning Karriärbarometern 2018.

Välkommen till Jordbruksverkets seminarium "Resurseffektivitet ger hållbar lönsamhet"

Välkommen till Jordbruksverkets seminarium "Resurseffektivitet ger hållbar lönsamhet"

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 13:10 CET

Jordbruksverkets livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2019 har temat resurseffektivitet som ger hållbar lönsamhet. Att använda våra befintliga resurser effektivare är på många sätt avgörande för hela livsmedelskedjan. Det gynnar inte bara miljön och samhället, det gynnar också företagens lönsamhet.

Nu betalar vi ut årets biogasstöd

Nu betalar vi ut årets biogasstöd

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 12:50 CET

Idag den 14 december och fredagen den 21 december betalar vi ut årets stöd till biogasbranschen, totalt 327 miljoner kronor. 270 miljoner kronor för det tillfälliga biogasstöd som regeringen avsatte pengar till i våras och 57 miljoner kronor för det årliga gödselgasstödet.

Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 09:41 CET

Sommarens torka och höga temperaturer ledde inte bara till minskade skördar av spannmål och oljeväxter, även vallskörden minskade kraftigt. Skörden av vall minskade med en femtedel jämfört med 2017. På grund av brist på grovfoder har större spannmålsarealer än vanligt skördats som ensilage istället för att tröskas.

Fler fält med växtskadegöraren rotgallnematod

Fler fält med växtskadegöraren rotgallnematod

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 12:48 CET

Uppföljningen av de fall av växtskadegöraren rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi som påträffades i fält öster om Kristianstad och fält i västra Blekinge visar att nematoderna finns i några fler fält på omgivande jordbruksfastigheter. Dessutom visar resultaten att det öster om Kristianstad även finns rotgallnematoder av arten Meloidogyne fallax.

Livsmedelsproducenter får råd om lokal försäljning

Livsmedelsproducenter får råd om lokal försäljning

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 09:11 CET

Nu får företag råd om att sälja sina livsmedel på en lokal marknad, direkt till konsument eller genom en så kort livsmedelskedja som möjligt. Jordbruksverket har upphandlat Hushållningssällskapet som kan erbjuda rådgivningstjänster. Detta ska leda till ökad kunskap och visa hur livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare kan utveckla sina verksamheter och öka försäljningen på lokala marknader.

Företag välkomna att delta i handelsdelegation till Dubai

Företag välkomna att delta i handelsdelegation till Dubai

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 07:02 CET

Den 16-19 februari 2019 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Dubai. EU-kommissionen bjuder nu in företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Syftet är att marknadsföra och sprida kunskap om produkter från EU. Temat för delegationen är att mat och dryck från EU är mer än bara mat och dryck, det är en livsstil.

Nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet

Nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 16:23 CET

Efter årsskiftet kommer det att finnas nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet. Då öppnas flera stöd upp för ansökan igen, stöd som tidigare varit stängda på grund av att pengarna varit slut.