Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

Antalet vilda bin minskar. En tredjedel av de svenska arterna är rödlistade och några av dem riskerar att försvinna helt. För jordgubbar har pollineringen större betydelse för tillväxten än vad man tidigare trott. Riklig pollinering ger bättre skörd och gubbarna växer snabbare och väger mer. Nu finns ett nytt kunskapsmaterial som inspirerar till åtgärder för att gynna de vilda bina.

42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:35 CEST

Den 18 juni överlämnar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket en handlingsplan till näringsdepartementet för att minska matsvinnet i Sverige. Handlingsplanen innehåller 42 konkreta åtgärder som berör hela livsmedelskedjan - primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation.

Nu ska läckaget av ogräsmedel minska

Nu ska läckaget av ogräsmedel minska

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:59 CEST

Under en tid har höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Nu startar en informationskampanj för att lantbrukarna, främst i Skåne, ska göra åtgärder för att minska risken för läckage. Lyckas detta finns möjligheten att få använda diflufenikan även i framtiden.

Antalet ekologiska mjölkkor har ökat med 8 procent

Antalet ekologiska mjölkkor har ökat med 8 procent

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 10:09 CEST

I juni 2017 var 52 900 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige, en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Det innebär att 16 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2017. Ökningstakten var betydligt högre under 2017 än för åren 2015 och 2016. Den totala andelen ekologiska nötkreatur har ökat från 13 procent 2010 till 20 procent 2017. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

Ny bred satsning mot övergödning

Ny bred satsning mot övergödning

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Övergödning är ett stort problem i sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. 2 300 vattendrag har ingen god vattenstatus på grund av övergödning. På uppdrag av regeringen genomför Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och LRF en satsning på lokala åtgärder mot övergödning. Drygt nio miljoner kronor finns att söka 2018.

Rent spel på rysslandsresan

Rent spel på rysslandsresan

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:59 CEST

I dag startar fotbolls-VM i Ryssland. Jordbruksverket uppmanar semesterresenärer att ta en extra funderare innan resväskan packas på hemvägen. Eftersom Ryssland inte är med i EU är det speciella regler för införsel av bland annat matvaror, växter och souvenirer från Ryssland.

Svensk trädgårdsodling stabil trots stora förändringar för enskilda grödor

Svensk trädgårdsodling stabil trots stora förändringar för enskilda grödor

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 09:45 CEST

Trädgårdsodlingen visade inga större förändringar mellan 2014 och 2017, trots att produktionen av enstaka grödor förändrades dramatiskt. Exempelvis minskade spenat och dill med 93 respektive 52 procent medan äppelproduktionen hölls på en relativt hög nivå under 2017, då avkastningen var ovanligt låg. Växthusföretagen fortsätter att i snabb takt ställa om till förnybara bränslen.

Klartecken för att skörda på ekologiska fokusarealer och viss träda

Klartecken för att skörda på ekologiska fokusarealer och viss träda

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:39 CEST

Jordbruksverket har idag fattat beslut om att lantbrukare får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

Digitalisering ska förenkla för företag i livsmedelskedjan

Digitalisering ska förenkla för företag i livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 12:00 CEST

För företag inom livsmedelskedjan ska det bli enklare att veta när, var och hur de ska hantera sina kontakter med olika myndigheter. Jordbruksverket är utvecklingsmyndighet för livsmedelskedjan och driver arbetet tillsammans med Livsmedelsverket och Tillväxtverket på uppdrag av regeringen.

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 05:55 CEST

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

Sverige ett av få OECD-länder som både ökat jordbruksproduktionen och minskat dess miljö- och klimatpåverkan

Sverige ett av få OECD-länder som både ökat jordbruksproduktionen och minskat dess miljö- och klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 09:06 CEST

OECD har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. Innovationssystem är kombinationen av aktörer, drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer. Utvärdering visar att produktiviteten i det svenska jordbruket är stark och att jordbruket har minskat sin klimat- och miljöpåverkan.

Vi sänker avgifter för kontroller

Vi sänker avgifter för kontroller

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 13:40 CEST

Jordbruksverket sänker avgifter för vissa kontroller. Sänkningarna gäller exportkontroll och importkontroll from den 13 juni 2018.

Skadegöraren rotgallnematod finns i fler fält

Skadegöraren rotgallnematod finns i fler fält

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 12:00 CEST

Uppföljningen av det fall av växtskadegöraren rotgallnematod av arten Meloidogyne chitwoodi som påträffades i fält öster om Kristianstad visar att nematoderna finns i flera fält på samma jordbruksfastighet. Nu inleds en bredare inventering för att skapa underlag för beslut om åtgärder.

Skogsbrand: Tänk på detta om du har djur

Skogsbrand: Tänk på detta om du har djur

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 15:07 CEST

Jordbruksverket följer utvecklingen av skogsbrandsrisken och den pågående branden i Västmanland. Skogsbranden kan innebära att djur måste flyttas. Vi informerar om vad som är viktigt att tänka på som djurägare när djuren måste flyttas.

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:00 CEST

Årets djurskyddsrapport förklarar bland annat hur Jordbruksverket arbetar med djurskyddsbestämmelser för att både stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan och bibehålla ett gott djurskydd. Rapporten handlar också om andra händelser under året som invigningen av Sveriges 3R-center och en EU-plattform för djurskyddsfrågor.

Böngröt, snurrekål och blåbärskaka i ny kunskapsbank om svensk mattradition

Böngröt, snurrekål och blåbärskaka i ny kunskapsbank om svensk mattradition

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:47 CEST

Nu finns en ny digital kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige. Den heter Matkult.se och innehåller över 800 äldre recept, fakta om matlagning genom tiderna och mycket mer. Matkult.se har tagits av fram av Institutet för språk och folkminnen med stöd av landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket.

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 14:29 CEST

Jordbruksverket har undersökt vilka möjligheter som öppnats upp för handel efter att frihandelsavtalet mellan EU och Kanada trädde i kraft i september 2017. Avtalet innebär omfattande tullsänkningar på fisk- och jordbruksområdet, men tullarna för vissa känsliga produkter som kött, mejeriprodukter och ägg tas inte helt bort.

Ändrade tränings- och tävlingsregler ska stärka djurskyddet

Ändrade tränings- och tävlingsregler ska stärka djurskyddet

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:16 CEST

Nu ändras tränings- och tävlingsregler för djur. Regelverket kring dopning har setts över för att skapa bättre förutsättningar för att skydda djuren från att utsättas för lidande på grund av åtgärder och behandlingar i samband med tävling eller träning för tävling.

Tjänsteinkomster betydelsefulla för jordbrukarhushåll

Tjänsteinkomster betydelsefulla för jordbrukarhushåll

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:36 CEST

Under 2016 bestod drygt 80 procent av jordbrukarhushållens inkomster av tjänsteinkomster, för småbruk var motsvarande andel ännu större. Även för heltidsjordbruk var tjänsteinkomsterna betydelsefulla då de utgjorde nästan 60 procent av hushållets inkomster. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Fågelinfluensa på viltfågelanläggning i Skåne

Fågelinfluensa på viltfågelanläggning i Skåne

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 16:14 CEST

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö. Viruset är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige nyligen. Proverna är analyserade av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inom ordinarie övervakningsprogram för fågelinfluensa.