Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Pengar till forskning och utveckling för miljöåtgärder samt för främjande av ekologiskt

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 11:05 CEST

Jordbruksverket utlyser nu pengar till nya försöks- och utvecklingsprojekt för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Det finns även pengar att söka för projekt med syfte att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Utlysningen gäller projekt som genomförs under 2019.

I dag påbörjas flera delutbetalningar av jordbrukarstöd för 2018

I dag påbörjas flera delutbetalningar av jordbrukarstöd för 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:00 CEST

I dag, fredagen den 19 oktober, börjar lantbrukare få sina delutbetalningar av kompensationsstöd och flera andra ersättningar för 2018.

Nu är e-tjänsten för att söka krisstödet 2018 öppen

Nu är e-tjänsten för att söka krisstödet 2018 öppen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:28 CEST

I dag, den 16 oktober, öppnade e-tjänsten där lantbrukare ska lämna de uppgifter som behövs för att kunna ta del av krisstödet 2018. Stödet, på totalt 400 miljoner kronor, riktar sig till lantbrukare med får-, nötkötts- och komjölksproduktion och som har 10 djurenheter eller fler.

Fler grisar och färre får på svenska gårdar

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:36 CEST

Mellan juni 2017 och juni 2018 ökade antalet grisar och nötkreatur medan antalet får minskade. Andelen mjölkkor av nötkreaturen minskar också. Det visar Jordbruksverkets årliga undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige.

Djurskyddskonferens med tema: Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:26 CEST

Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Temat är Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna i Uppsala.

Nya projekt får 26 miljoner kronor av Jordbruksverket för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:08 CEST

Jordbruksverket beviljar 26 miljoner kronor för 11 nya projekt som ska höja kunskapen om ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer. Syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:49 CEST

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull som öppnas upp eller utökas. Avtalet ger svenska producenter ökat tillträde till den norska marknaden.

Duvpest hos duvor i Varbergs kommun

Duvpest hos duvor i Varbergs kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 16:19 CEST

Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 12:02 CEST

På grund av sommarens svåra torka har Jordbruksverket beslutat att lantbrukare som år 2018 ansökt om utbetalning och sått fånggröda inte behöver bryta fånggrödan. Istället kan lantbrukare använda årets fånggröda som huvudgröda nästa år. Detta gäller inom miljöersättningen för minskat kväveläckage.

Så stoppar vi afrikansk svinpest från att nå Sverige

Så stoppar vi afrikansk svinpest från att nå Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 12:26 CEST

Den allvarliga djursjukdomen afrikansk svinpest nådde i förra veckan Belgien. För att hindra smittan från att nå Sverige är det viktigt att inte slänga matrester i naturen eller lämna kvar dem på rastplatser, eftersom de då kan smitta vildsvin som äter upp resterna. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser.

Krisstödet med anledning av torkan 2018 – ansökan öppnar i oktober

Krisstödet med anledning av torkan 2018 – ansökan öppnar i oktober

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 11:30 CEST

I oktober planeras ansökan för det nationella krisstödet 2018 att öppna. Det är 400 miljoner kronor som ska gå till lantbrukare med mjölk-, nöt- och fårproduktion för att framför allt täcka upp för foderbrist som uppstått på grund av torkan.

Pengar till samarbetsprojekt för ökad användning av digital teknik

Pengar till samarbetsprojekt för ökad användning av digital teknik

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 13:00 CEST

Jordbruksverket utlyser upp till 15,3 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att demonstrera och synliggöra praktiska tillämpningar av digital teknik i svenska jordbruks- och trädgårdsföretag.

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:47 CEST

Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektiv och visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs.

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:36 CEST

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler. Att få in afrikansk svinpest skulle få stora konsekvenser.

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:44 CEST

NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:53 CEST

Marknadsbalanserna för årets första sex månader visar att konsumenternas efterfrågan på kött och matfågel fortsätter att minska, samtidigt som svensk produktion ökar och den svenska självförsörjningsgraden har förbättrats.

Priset på åkermark ökade i hela landet mellan 2014 och 2017

Priset på åkermark ökade i hela landet mellan 2014 och 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 09:37 CEST

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet. Även priset på betesmark ökade, förutom i Övre Norrland där priserna sjönk med 10 procent till i genomsnitt 4300 kronor för ett hektar betesmark. I Götalands slättbygder kostar i genomsnitt en hektar betesmark 88 300 kronor.

Pengar till kompetensutveckling inom likviditets- och foderplanering

Pengar till kompetensutveckling inom likviditets- och foderplanering

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 08:00 CEST

Jordbruksverket utlyser totalt 8 miljoner kronor till organisationer, föreningar, företag och myndigheter för att anordna kurser och utbildningar med fokus på likviditetsplanering och foderplanering.

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 09:36 CEST

Jordbruksverkets samlade statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2017 visar att invägningen av ekologisk mjölk ökade med 45 000 ton, eller motsvarande 12 procent, till 414 200 ton. Det innebär att 15 procent av den totala mjölkinvägningen var ekologisk 2017. Ökningen beror på att antalet ekologiskt hållna mjölkkor har ökat.

Jordbruksverket och LRF lär barn om hållbar mat tillsammans med Tom Tits i Södertälje

Jordbruksverket och LRF lär barn om hållbar mat tillsammans med Tom Tits i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 15:43 CEST

En gemensam utställning om hållbar produktion och konsumtion av mat, med frågor på en Puffersphere och olika typer av odlingar, ska lära barn mer om vad hållbar mat är. Nu bjuder Jordbruksverket, LRF och Tom Tits också in lärare till en gratis inspirationskväll i samband med invigningen.