Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Jordbruksverket välkomnar ny överdirektör och styrelse

Jordbruksverket välkomnar ny överdirektör och styrelse

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 10:25 CEST

Regeringen har idag beslutat att utse Jan Cedervärn till överdirektör på Jordbruksverket. Samtidigt presenterades medlemmarna i Jordbruksverkets styrelse; Peter Linderoth, Malin Wildt-Persson, Staffan Bengtsson, Elisabeth Gauffin, Annika Bränström.

Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 09:23 CEST

Jordbruksverket upphandlar rådgivningsinsatser för att hjälpa svenska jordbruksföretagare att hantera konsekvenser av sommarens torka. Rådgivningen fokuserar på likviditetsplanering och foderplanering. Syftet är att säkra den framtida driften och konkurrenskraften.

Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 18:30 CEST

Den svåra situationen med torka i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Kommissionen har även öppnat upp för möjligheten att betala ut förskott på direktstöden.

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 12:14 CEST

Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar. Jordbruksverket följer utvecklingen för att kunna hitta lösningar som mildrar effekterna av torkan. 30 juli presenterade regeringen ett krispaket på 1,2 miljarder. Syftet är att stärka likviditeten i lantbruket och minska risken för utslaktning av djur. Krisstödet ska betalas ut av Jordbruksverket.

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 11:08 CEST

Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till vatten och foder som behövs för livsmedelsproduktionen.

Rådgivning till besöksnäringsföretag om mat, dryck och lokalt värdskap

Rådgivning till besöksnäringsföretag om mat, dryck och lokalt värdskap

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 10:38 CEST

​Nu upphandlar Jordbruksverket rådgivningstjänster till företag inom besöksnäringen med servering av mat och dryck. De upphandlade rådgivningstjänsterna kommer att omfatta olika temaområden, till exempel affärs- och konceptutveckling, anläggningsutveckling, marknadsföring och utveckling av det regionala utbudet av mat och dryck.

Jordbruksverket, LRF och regeringen uppmanar – skörda allt som går

Jordbruksverket, LRF och regeringen uppmanar – skörda allt som går

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 11:00 CEST

För varje regnfri dag blir situationen allt svårare för lantbrukarna och andra djurägare. Situationen är allvarlig och Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och regeringen samverkar för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken.

Lättnader i reglerna kring projekt- och företagsstöd

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket har beslutat om vissa ändringar i reglerna vad gäller stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och stöd till lokalt ledd utveckling. Ändringarna innebär bland annat mindre avdrag vid sent inkommen ansökan och utökad tid att ansöka om startstöd.

Ledarskaps- samt styrelseutbildningar för företagare inom de gröna näringarna

Ledarskaps- samt styrelseutbildningar för företagare inom de gröna näringarna

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 09:12 CEST

Företagandet i allmänhet genomgår stora förändringar, vilket naturligtvis inkluderar företag inom de gröna näringarna. För att möta de allt högre kraven på ledarskap och företagsutveckling har Jordbruksverket upphandlat flera leverantörer som erbjuder ledarskaps- och styrelseutbildningar.

26 miljoner kronor till projekt för att öka ekologisk produktion och konsumtion

26 miljoner kronor till projekt för att öka ekologisk produktion och konsumtion

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 15:41 CEST

Nu utlyser Jordbruksverket 26 miljoner kronor för åtgärder som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. Utlysningen är den första av flera.

Honungsprogram bidrar till bihälsa

Honungsprogram bidrar till bihälsa

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket har fattat beslut angående fördelningen av medel i Nationella honungsprogrammet 2019. Totalt satsas drygt 6 miljoner kronor inom ett antal områden för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Hälften av pengarna finansieras av EU-medel.

Möt Växtskyddscentralen på Brunnby Lantbrukardagar

Möt Växtskyddscentralen på Brunnby Lantbrukardagar

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 11:41 CEST

Den 4-5 juli genomförs Brunnby Lantbrukardagar strax utanför Västerås. Jordbruksverkets växtskyddscentral är såklart på plats och finns i år i monter 144. Hos oss får du lära dig mer om ogrässtrategier, växtsjukdomar, skadeinsekter, skyddszoner och vad du kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden.

Pengar till studier för bättre djurvälfärd och lönsammare företag

Pengar till studier för bättre djurvälfärd och lönsammare företag

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:00 CEST

Inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi har Jordbruksverket fått möjlighet att dela ut pengar till forskningsprojekt som syftar till att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med förbättrad eller bibehållen god djurvälfärd. Av totalt 45 ansökningar har nu elva valts ut.

Skörden av ekologiskt odlad spannmål ökar

Skörden av ekologiskt odlad spannmål ökar

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:30 CEST

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 323 300 ton under 2017. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar mer än 5 procent av den totala spannmålsskörden.

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 10:00 CEST

Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid gårdsbesök. Det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.

Precisionsodling årets tema på Borgeby fältdagar

Precisionsodling årets tema på Borgeby fältdagar

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 15:47 CEST

Den 27-28 juni genomförs Borgeby Fältdagar, Sveriges största lantbruksmässa i fält. Jordbruksverket är som vanligt på plats. Årets tema, precisionsodling, ger mässbesökarna tillfälle att hämta inspiration och kunskap kring jord, teknik och biologi.

Boka in 21 november för årets djurskyddskonferens

Boka in 21 november för årets djurskyddskonferens

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 13:19 CEST

Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Konferensen hålls i SLUs lokaler på Ultuna i Uppsala.

Kontrollområdet till följd av fågelinfluensa på viltfågelanläggning i Skåne tas bort

Kontrollområdet till följd av fågelinfluensa på viltfågelanläggning i Skåne tas bort

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 15:26 CEST

Jordbruksverket upphäver kontrollområdet runt den anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö där lågpatogent fågelinfluensavirus konstaterades i maj. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:04 CEST

Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen och halterna av dioxin i värpfoder ligger under de tillåtna gränsvärdena. Det visar den undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört.

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

Antalet vilda bin minskar. En tredjedel av de svenska arterna är rödlistade och några av dem riskerar att försvinna helt. För jordgubbar har pollineringen större betydelse för tillväxten än vad man tidigare trott. Riklig pollinering ger bättre skörd och gubbarna växer snabbare och väger mer. Nu finns ett nytt kunskapsmaterial som inspirerar till åtgärder för att gynna de vilda bina.