Skip to main content

Digital lösning för att enklare starta och driva vattenbruk

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 09:39 CEST

Ängslador vid Vindelälven. Foto: Urban Wigert

Den 26 april lanseras en checklista på verksamt.se som underlättar för den som vill starta eller driva vattenbruk och till exempel odla fisk, skaldjur och alger. Vattenbruksföretag behöver vända sig till många olika myndigheter för att lämna uppgifter och söka tillstånd. Checklistan ska hjälpa till att ge en överblick över vilka myndighetskontakter som behöver tas.

Den digitala lösningen har tagits fram i ett samarbete mellan Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket. Checklistan finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se som samlar information och e-tjänster för att starta och driva företag.

Den stora vinsten med checklistan är att man som förtagare dels slipper vara rädd för att missa någon information eller något tillstånd, dels att man har allt samlat och får en bra överblick utan att behöva leta sig fram på olika myndigheters webbplatser.

- Man fyller helt enkelt i vissa kriterier och får en sammanställning på det man behöver göra för att kunna starta sitt företag, säger Anne Hansson som leder regeringsuppdraget Utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan.

Digitala tjänster för en smartare vardag

I slutet av förra året publicerade vi en liknande lösning för företag i biodlar- eller honungsbranschen.

- Det här är två pilotbranscher som är en sorts motvikter, säger Anne Hansson. För att starta och driva vattenbruk kan det krävas upp mot 40 olika tillstånd, anmälningar med mera. Biodlar- och honungsbranschen behöver inte ta så många myndighetskontakter, avslutar Anne.

Verksamt.se hade ca 3,1 miljoner användare förra året, vilket var en uppgång med 20 procent jämfört med året innan.

Checklistan för biodling publicerades den 30 november 2018. Under första kvartalet 2019 startades guiden 1 858 gånger och 633 checklistor skapades.

Arbete framåt

Nu bygger vi vidare på resultatet med checklistor och processkartläggningar för de bägge pilotbranscherna. Vi tar till exempel fram ett koncept för att företagare bara ska lämna sina uppgifter en gång, en så kallad samtjänst, och utreder vilka hinder som finns, organisatoriskt, tekniskt och juridiskt. Meningen är att fler branscher inom livsmedelskedjan ska kunna ta del av lösningar som föreslås och tas fram.

Uppdraget är inom ramen för den svenska Livsmedelsstrategin.

Mer information
Se hela checklistan för vattenbruk på verksamt.se
Läs mer om uppdraget att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan
Läs mer om Sveriges Livsmedelsstrategi

Kontaktperson för journalister
Anne Hansson, projektledare
Stöd- och samordningsenheten
anne.hansson@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 77

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.