Skip to main content

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2018 13:44 CEST

Genrebild livsmedel. Foto: Shutterstock.

NKP-webben visar och beskriver på ett enkelt sätt hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad och organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan.

Användningen av NKP-webben ska på ett effektivare sätt möjliggöra en likvärdig kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för kvalitetssäkring och utveckling. Tjänsten hjälper chefer inom myndigheternas kontroll att snabbt hitta mål och aktiviteter som är relevanta för att konsumenterna ska få tillgång till säkra livsmedel som kommer från friska djur och sunda växter. NKP-webben underlättar också för företagen som enklare ser vilka prioriteringar myndigheterna har.

Den nationella kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord. Det innebär bland annat kontroll av:

  • Vegetabilier som spannmål, frukt, grönsaker.
  • Djuruppfödning, djurfoder, djurhälsa och djurskydd;
  • Jakt och fiske.
  • Tillverkning, transporter och importerade livsmedel.
  • Alla ställen där mat säljs och äts - butiker, restauranger, skolmatsalar, sjukhus, äldreboenden.

Kontrollplanen digitaliseras eftersom målgruppen har behov av löpande uppdaterad och lättillgänglig information. Det är ett mer resurseffektivt sätt att arbeta och funktionaliteten kan anpassas efter målgruppens intresse och framtida behov.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU, Swedac, Tullverket, länsstyrelserna och kommunerna delar på uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.

Välkommen in att besöka nya www.nkpwebben.se.

Ytterligare information för journalister:

Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40

Jordbruksverket
Sofia Petersson, samordnare, 036 – 15 64 47

Länsstyrelserna
Karin Lundborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 010 – 224 52 86

Sveriges Kommuner och Landsting
Michael Öhlund, handläggare, 08 – 452 79 63

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.