Skip to main content

Över 200 beslut av Förvaltningsrätten i Göteborg angående psykiatrisk tvångsvård under perioden 4 maj till 31 augusti 2010.

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 13:40 CEST

JP Infonet AB har med hjälp av JP Rättsfallsnet kartlagt antalet avgöranden angående psykiatrisk tvångsvård i Göteborg mot bakgrund av den pågående debatten om den psykiska ohälsan.

I debatten som pågår i media har det å ena sidan hävdats att psykiatrisk tvångsvård ska vara den sista utvägen och att det bör användas mycket restriktivt. Å andra sidan har det också hävdats att psykiatrisk tvångsvård ska vara en av de resurser som tas i bruk när staten satsar på att minska antalet självmord bland unga. Samtidigt debatteras vad som ingår i definitionen av laglig psykiatrisk tvångsvård efter avslöjandet om att en man med Downs Syndrom hållits bunden i 25 år.

Informationen i JP Rättsfallsnet visar att vid Förvaltningsrätten i Göteborg har en stor andel av de 200 ärendena handlat om överklaganden av öppen psykiatrisk tvångsvård. I de flesta fallen har domstolen gett den enskilda personen rätt och inte bifallit ansökan om tvångsvård. En betydande del av dessa ärenden avsåg unga med självskadebeteenden.

Ur JP Rättsfallsnet kan även utläsas att avseende sluten psykiatrisk tvångsvård har domstolen i de flesta fallen beviljat ansökan från behandlande läkare och i majoriteten av de fallen har det avsett personer med ett våldsamt, destruktivt eller aggressivt beteende.

Kontaktuppgifter:
JP Infonet Förlag AB
08-462 65 60
jprattsfallsnet@jpinfonet.se
www.jpinfonet.se

Om JP Infonet AB
JP Infonet grundades 1999 och levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Bifogade filer

PDF-dokument