Mtvx4owfglmiin7ethmk

JP Infonet har värvat ny konsult

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 09:40 CEST

Janna Sundberg har tidigare arbetat på allmän domstol och förvaltningsdomstol och kommer närmast från Skolinspektionen. Nu tillträder hon som skoljuridisk rådgivare på JP Infonet Förlag. Janna hjälper dig med skoljuridiska frågor som rör till exempel överklaganden, inlagor till domstol och dokumentation.

Lixl7gwfwvybgqjddhed

Annika Thid blir ny författare i JP Trafiknet och JP Socialförsäkringsnet

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 11:39 CEST

Annika Thid från Legio Advokatfirma blir ny författare för JP Infonets informationstjänster JP Trafiknet och JP Socialförsäkringsnet.

Media-no-image

JP Infonet Förlag lanserar ny lagkommentar för dig som arbetar med PUL

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 13:01 CEST

JP Infonet kan nu presentera det aktuella verktyget för dig som arbetar med personuppgiftsfrågor; JP Kommentarer Personuppgiftslagen erbjuder systematiska och informativa lagkommentarer, alltid uppdaterade med gällande rätt.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgiftslagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när sådana uppgifter behandlas.

Vi har sett ett stort behov av ett relevant hjälpmedel för de som arbetar med personuppgiftslagen och är nu glada att kunna presentera ett digitalt och användarvänligt arbetsverktyg, säger Jörgen Palmberg, VD för JP Infonet Förlag.

JP Kommentarer Personuppgiftslagen ger den vägledning som behövs för en korrekt hantering av regelverket. Lagkommentaren baserar sig på förarbeten och vägledande praxis. Allt relaterat material finns enkelt nåbart via länk eller sökbart med Googles kraftfulla sökmotor. Författare till kommentarerna är Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

JP Infonet kan nu presentera det aktuella verktyget för dig som arbetar med personuppgiftsfrågor; JP Kommentarer Personuppgiftslagen erbjuder systematiska och informativa lagkommentarer, alltid uppdaterade med gällande rätt.

Läs vidare »
Media-no-image

Kostnadsfri frågeservice för dig som använder JP Skolnet

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 08:55 CEST

Nu kan du som kund på JP Skolnet kostnadsfritt ställa skoljuridiska frågor till våra skoljurister. 

Våra jurister har lång erfarenhet från Skolinspektionen, Skolverket, Barn- och elevombudet, Överklagandenämnden, domstol och departement. De har hjälpt många skolor och huvudmän med deras skoljuridiska problem och ser fram emot att hjälpa även dig.

Den kostnadsfria frågeservicen omfattar kortare frågor av generell karaktär. Behöver ni hjälp med mer omfattande rättsutredningar och analyser, verksamhetsutveckling eller i specifika elevärenden hänvisar vi er till vår konsulttjänst.

JP Skolnet är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridiska frågor. I tjänsten hittar du lagtexter, domar och beslut, lagkommentarer samt de senaste skoljuridiska nyheterna.


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Nu kan du som kund på JP Skolnet kostnadsfritt ställa skoljuridiska frågor till våra skoljurister. Våra jurister har lång erfarenhet från Skolinspektionen, Skolverket, Barn- och elevombudet, Överklagandenämnden, domstol och departement. De har hjälpt många skolor och huvudmän med deras skoljuridiska problem och ser fram emot att hjälpa även dig.

Läs vidare »
Media-no-image

JP Infonet lanserar juridisk plattform för trafikområdet

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 10:02 CEST

JP Infonet introducerar nu en helt ny plattform för dig som arbetar med trafikrättsliga frågeställningar – rättsdatabasen JP Trafiknet. Här får du tillgång till nyheter, vägledande avgöranden, lagar och regler, expertanalyser och referat.

JP Trafiknet är en rättsdatabas för dig som arbetar som jurist eller handläggare på en myndighet, landsting eller kommun. Tjänsten är heltäckande inom trafikområdet. Dagligen publiceras vägledande analyser av rättsfall, nya förslag från regering, riksdag och myndigheter, heltäckande omvärldsbevakning och alla relevanta domar inom trafikområdet.

– JP Trafiknet kommer att underlätta avsevärt för alla de som fattar beslut inom trafikområdet, säger Jörgen Palmberg VD på JP Infonet.

Analyserna i JP Trafiknet skrivs av framstående experter inom det trafikrättsliga området. JP Infonets egna jurister skriver regelbundet referat på de viktigaste avgörandena och publicerar dagligen nyheter och information i en heltäckande omvärldsbevakning. 


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

JP Infonet introducerar nu en helt ny plattform för dig som arbetar med trafikrättsliga frågeställ-ningar – rättsdatabasen JP Trafiknet. Här får du tillgång till nyheter, vägledande avgöranden, lagar och regler, expertanalyser och referat.

Läs vidare »
Mpncviopmsc4byh5jafi

Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg blir nya författare i JP Upphandlingsnet

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 10:16 CEST

Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg blir våra nya författare för informationstjänsten JP Upphandlingsnet.

Hrnvzcb3xvvjlzrjpwk6

Jerker Öhrfeldt blir ny författare inom arbetsrätt

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 13:57 CEST

Jerker Öhrfeldt blir vår nya författare i informationstjänsten JP Arbetsrättsnet och lagkommentaren JP Kommentarer MBL.

Media-no-image

Upptäck JP Infonets digitala lagkommentar till Hyreslagen!

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 09:46 CEST

Nu finns den moderna lagkommentaren för dig som arbetar inom hyresrättsområdet. JP Kommentarer Hyreslagen erbjuder sytematiska, informativa och användarvänliga kommentarer, alltid uppdaterade med gällande rätt.

Hyreslagen, som återfinns i 12 kap. jordabalken (1970:994), reglerar förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Lagen avser både hyra av bostad och lokal. Vissa delar av lagen är tvingande och kan därmed inte avtalas bort. I andra delar råder avtalsfrihet.

I JP Kommentarer Hyreslagen ges en grundlig och pedagogisk genomgång av regelverket. Lagkommentaren baserar sig framförallt på förarbeten och vägledande praxis, men innehåller även angränsande lagstiftning och de senaste uppdateringarna.

Tjänsten riktar sig till den verksamme hyresrättsjuristen eller till dig som annars har behov av ett uppdaterat och modernt arbetsverktyg inom hyresrättens område.

Författare till lagkommentaren är bland annat advokat Martina Slorach, specialist inom hyresrätt och annan fastighetsrätt med bakgrund vid bland annat Hyres- och arrendenämnden i Stockholm samt vid HSB Riksförbund.


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Nu finns den moderna lagkommentaren för dig som arbetar inom hyresrättsområdet. JP Kommentarer Hyreslagen erbjuder sytematiska, informativa och användarvänliga kommentarer, alltid uppdaterade med gällande rätt.

Läs vidare »
Media-no-image

Få stöd i frågor som rör vård av unga med JP Infonets kommentar till LVU

Pressmeddelanden   •   2014-05-26 09:36 CEST

Nu lanserar JP Infonet en fristående lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. JP Kommentarer LVU utgör ett kvalificerat stöd för dig som är yrkesverksam inom området och är med sitt digitala format ett arbetsverktyg i framkant.

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en skyddslag för barn och unga under 21 år. Lagen reglerar tvångsomhändertagande när nödvändig hjälp och stöd inte kan genomföras med samtycke från barnet/den unge och dennes föräldrar.

JP Kommentarer LVU utgör ett kvalificerat stöd i arbetet med frågor som rör vård av unga. Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis, men ger också tillgång till djupgående analyser, angränsande lagstiftning och de senaste uppdateringarna inom området.

Lagkommentaren riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vid förvaltningsrättslig domstol eller till dig som annars kommer i kontakt med rättsområdet. Kommentarerna uppdateras löpande och speglar alltid gällande rätt.

Författare till JP Kommentarer är Carl-Gustaf Tryblom, Byråchef vid Justitieombudsmannen.


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Nu lanserar JP Infonet en fristående lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. JP Kommentarer LVU utgör ett kvalificerat stöd för dig som är yrkesverksam inom området och är med sitt digitala format ett arbetsverktyg i framkant.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu finns JP Infonets lagkommentar till förvaltningslagen i digital form

Pressmeddelanden   •   2014-05-23 12:55 CEST

I förvaltningslagen finns bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter och domstolar ska handlägga förvaltningsärenden. Kännedom om regelverket är viktigt för en korrekt ärendehantering och för att de enskilda personer som kommer i kontakt med myndigheterna ska bemötas på rätt sätt. Med JP Infonets digitala lagkommentar till förvaltningslagen får du som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor de bästa förutsättningarna att förstå rättsområdet.

JP Kommentarer Förvaltningslagen är ett systematiskt och lättillgänglig verktyg för tolkning och tillämpning av det centrala regelverket inom förvaltningsrättens område. Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis – allting enkelt nåbart via länk från varje kommenterad paragraf. Du kan också välja att söka i materialet med Googles kraftfulla sökmotor. Självklart speglar kommentarerna alltid gällande rätt.

Författare till JP Kommentarer Förvaltningslagen är Lars Clevesköld. Lars Clevesköld arbetar som hovrättsråd och har tidigare varit verksam som byråchef vid JO, där han ägnat sig åt frågor rörande förvaltningsmyndigheternas formella ärendehandläggning.


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

I förvaltningslagen finns bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter och domstolar ska handlägga förvaltningsärenden. Med JP Infonets digitala lagkommentar till förvaltningslagen får du som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor de bästa förutsättningarna att förstå rättsområdet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Utvecklingschef
 • kim.lundgren@jpinfonet.se
 • 08-462 65 60

 • Presskontakt
 • VD
 • jorgen.palmberg@jpinfonet.se
 • 08-462 65 60

 • Presskontakt
 • Försäljningschef
 • johacosyn.ahtaqdbxenrnxnstfhjlfqasedwlsgsrt@hwvfztjpingdfonet.se
 • 08-462 65 60

Om JP Infonet Förlag AB

Juridisk information, alla lagar, alla domstolar, alltid uppdaterat!

JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets ledande juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Adress

 • JP Infonet Förlag AB
 • Kornhamnstorg 6
 • 103 16 Stockholm
 • Vår hemsida