JP Infonet presenterar webbkurs i juridik för politiker inom kommun och landsting

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:26 CEST

Arbetet som förtroendevald innebär ett stort ansvar. För att erbjuda stöd i det arbetet har JP Infonet tagit fram en webbkurs som går igenom den juridik förtroendevalda politiker behöver förhålla sig till i sitt arbete.

JP Infonet välkomnar Cecilia Grefve som ny medarbetare

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 13:35 CEST

Vi hälsar vår nya medarbetare Cecilia Grefve välkommen som Ledarskaps- och organisationsutvecklare. Cecilia har en bakgrund som mångårig ledare inom kommunal verksamhet där hon varit en tongivande person och gjort avtryck i ett flertal kommuner. Hon kommer nu senast från ett uppdrag som regeringens nationella samordnare med uppdraget att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

JP Infonet lanserar webbkurs som ger stöd i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier på jobbet

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 09:46 CET

Webbkursen sexuella trakasserier på jobbet riktar sig till arbetsgivare, både inom offentlig och privat sektor. I kursen ger JP Infonets arbetsrättsexpert Annika Blekemo en omfattande genomgång av vad chefer kan och bör göra för att förebygga sexuella trakasserier på jobbet.

JP Kommentarer lagen om framtidsfullmakter – ny digital lagkommentar

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:46 CET

Nu kommer ytterligare en digital lagkommentar från JP Infonet. Lagkommentaren till lagen om framtidsfullmakter är författad av Håkan Sandesjö. Håkan har arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden.

JP Infonet presenterar webbkurs – offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 15:07 CET

Frågor som rör myndigheters hantering av allmänna handlingar och sekretess är ständigt aktuella. Inte minst för dem som jobbar inom socialtjänsten där det råder en mycket stark sekretess och tystnadsplikt. För att erbjuda dem som jobbar inom socialtjänsten kunskap lanserar JP Infonet nu en webbkurs om offentlighet och sekretess inom socialtjänsten.

JP Infonet lanserar webbkurs som ger stöd i arbetet med GDPR

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 15:33 CEST

​Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad GDPR) tillämpas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) och EU-direktivet som PUL bygger på. För att ge stöd i arbetet med GDPR har JP Infonet tagit fram JP Webbkurs - Dataskyddsförordningen.

JP Infonet lanserar rådgivning inom samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 11:20 CEST

Är du i behov av juridisk hjälp inom plan- och bygglagsområdet? Nu utvidgar JP Infonet sin konsultverksamhet inom rättsområdet.

Har du fastnat i någon fråga i handläggningen? Behöver du hjälp med en rättsutredning? Eller stöd med att överklaga ett beslut? Inom JP Infonets nya verksamhetsområde får du rådgivning av jurist och samhällsbyggnadskonsult Susanna Grege med mångårig erfarenhet från länsstyrelse och hovrätt.

–Vi har under lång tid erbjudit webbtjänster och utbildningar inom samhällsbyggnad, därför känns det som ett naturlig steg att förstärka området med rådgivning. Vi hoppas och tror att tjänsten ska bli lika uppskattad som vår rådgivning inom andra rättsområden, säger Simon Jernelöv, konsultchef på JP Infonet.

Rådgivningen på samhällsbyggnadsområdet vänder sig till kommuner, advokatbyråer och byggföretag. Här kan du få hjälp med bland annat analyser och förslag på beslut, formella frågor kring förelägganden och överklaganden. Vi erbjuder allt från enklare stöd via onlinerådgivning till mer omfattande rådgivning genom konsultuppdrag. 

Om JP Infonet Förlag
JP Infonet är ett av Sveriges ledande juridiska förlag med majoriteten av Sveriges kommuner som kunder. Bland våra kunder finns även myndigheter, advokatbyråer, organisationer och privata företag där våra heltäckande informationstjänster blivit ett självklart verktyg i vardagen. Varje dag hämtar hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rättssäkra beslut från våra tjänster. Vi erbjuder webbaserade informationstjänster, rådgivning och utbildningar.

Har du fastnat i någon fråga i handläggningen? Behöver du hjälp med en rättsutredning? Eller stöd med att överklaga ett beslut? Inom JP Infonets nya verksamhetsområde får du rådgivning av jurist och samhällsbyggnadskonsult Susanna Grege med mångårig erfarenhet från länsstyrelse och hovrätt.

Läs vidare »

JP Infonet tecknar ramavtal för juridisk rådgivning med SKL Kommentus Inköpscentral

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 13:35 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral har för första gången upphandlat ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster för sina medlemmars räkning. Ramavtalet täcker in flera rättsområden och för speciell förvaltningsrätt (bland annat frågor kring socialtjänstlag, LSS och skollag) rangordnas JP Infonet som nummer ett. JP Infonet är också leverantör avseende rättsområdet allmän förvaltningsrätt som avser frågor kring kommunallag, förvaltningslag samt offentlighets- och sekretesslagen.

JP Infonet har tilldelats kontrakt i SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av juridisk rådgivning. Ramavtalet ska tillgodose behov av juridiska tjänster och experthjälp kopplade till juridiska frågeställningar hos enskilda upphandlande myndigheter. För speciell förvaltningsrätt är JP Infonet den leverantör som rangordnas på första plats i samtliga regioner och för allmän förvaltningsrätt rangordnas företaget som nummer två i regionerna Mitt och Norr. Kommuner, landsting och regioner kan avropa på detta ramavtal genom sitt medlemskap i SKL.

- Vi lämnade det starkaste erbjudandet med en kombination av bred erfarenhet och specialkompetens inom bland annat socialrätt, skoljuridik och offentlig rätt. Vi är stolta över vår organisation och förtroendet som våra kunder ger oss, säger Simon Jernelöv, konsultchef på JP Infonet.

JP Infonet har lång erfarenhet av att erbjuda både enklare juridisk rådgivning och mer omfattande konsultuppdrag som anpassas specifikt efter kundens önskemål. Företagets jurister har gedigen ämneskunskap och erfarenhet från domstolar, myndigheter, företag och organisationer. Bland annat hjälper de myndigheter att granska och upprätta rättsutredningar, planer, avtal och dokumentmallar samt ge stöd vid verksamhetsöversyn, beslutsfattande, förhandlingar och överklaganden.

Ramavtalet gäller under två år med möjlighet till förlängning och trädde i kraft den 27 juni 2016.

Vill ni avropa juridisk rådgivning?

Vill er myndighet avropa rådgivning från JP Infonet anmäler ni det inledningsvis på SKL Kommentus hemsida. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Beställningen görs sedan direkt till Simon Jernelöv på JP Infonet.

Om JP Infonet Förlag

JP Infonet är ett av Sveriges ledande juridiska förlag med majoriteten av Sveriges kommuner som kunder. Bland våra kunder finns även myndigheter, advokatbyråer, organisationer och privata företag där våra heltäckande informationstjänster blivit ett självklart verktyg i vardagen. Varje dag hämtar hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rättssäkra beslut från våra tjänster. Vi erbjuder webbaserade informationstjänster, rådgivning och utbildningar.

SKL Kommentus Inköpscentral har för första gången upphandlat ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster för sina medlemmars räkning. Ramavtalet täcker in flera rättsområden och för speciell förvaltningsrätt rangordnas JP Infonet som nummer ett. JP Infonet är också leverantör avseende rättsområdet allmän förvaltningsrätt.

Läs vidare »

JP Infonet och Advokatfirman MarLaw lanserar ny informationstjänst inom marknadsrätt

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2016 07:00 CET

JP Infonet nylanserar tillsammans med Advokatfirman MarLaw sin informationstjänst inom marknadsrätt under namnet JP Marknadsnet med MarLaw. I denna tjänst får du som är kommunikationschef, bolagsjurist eller marknadsföringsansvarig den information som krävs för att kunna utöva ett legalt ansvar för ditt företags eller din organisations kommunikation.

JP Marknadsnet innehåller sedan tidigare stora mängder juridiskt grundmaterial, bl.a. en komplett bevakning av aktuella rättsfall och avgöranden från Marknadsdomstolen. Som användare får du även en komplett omvärldsbevakning och djuplodande analyser. Nu har tjänsten även kompletterats med en utförlig ämnesguide. Ämnesguiden har en lättmanövrerad struktur där du som användare kan välja att ta del av informationen i uppslagsform, avsnittsform eller via den kraftfulla sökmotorn. Varje ämnesord innehåller länkar till relevant juridiskt material i form av lagar, förarbeten, domar och vägledande dokument.

JP Infonets vision är att göra allt juridiskt material tillgängligt på det sätt eller i det format varje användare föredrar, och den här ämnesguiden är inget undantag.

– Med MarLaws kompetens inom marknadsrätt i kombination med JP Infonets erfarenhet av kvalitativ informationsförsörjning och teknik i framkant har vi skapat en tjänst som på ett fantastiskt sätt uppfyller vår vision att med hjälp av tekniken flytta juridikens gränser, säger Jörgen Palmberg, VD för JP Infonet. Vi är glada och stolta över att samarbeta med MarLaw på detta sätt och ser fram emot fortsatta samarbeten med företag och organisationer.

Med samarbetet vill JP Infonet och MarLaw tillsammans lyfta JP Marknadsnet med MarLaw till en högre nivå. Ambitionen är att underlätta både för praktiskt verksamma jurister, marknadsföringsansvariga, kommunikatörer och studenter.

­– Jag är väldigt glad och stolt över att vi äntligen kan lansera denna moderna digitala produkt, säger Cecilia Torelm Tornberg, advokat på Advokatfirman MarLaw. I flera år har vi jobbat med att utveckla en informationstjänst som kan användas som marknadsrättsligt läromedel och dessutom fungerar som en praktisk handbok för alla som jobbar med kommunikation. Det finns ingen motsvarighet på marknaden idag! Vår juridiska erfarenhet har bakats samman med JP Infonets informationstjänster. Allt för att skapa ett enkelt och modernt sätt att snabbt få juridisk vägledning inom marknadsrätten.

Advokatfirman MarLaw är tongivande inom marknadsrätt och den enda advokatbyrån i Sverige som specialiserar sig på ämnet. Redan 1975 gav juristerna på MarLaw ut den välkända handboken Praktisk marknadsrätt, en handbok som än idag betraktas som ett standardverk för alla som arbetar med marknadskommunikation. MarLaw utbildar dessutom Ansvariga reklamutgivare (ARU) för Sveriges Kommunikationsbyråers räkning och håller kurser för bland annat IHR och Berghs School of Communication.

JP Infonet är ett informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av tekniska lösningar skapar vi nya möjligheter att bearbeta juridisk information. Vi erbjuder webbtjänster, rådgivning och utbildningar. Varje dag hämtar hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rättssäkra beslut från våra heltäckande informationstjänster.


JP Marknadsnet med MarLaw lanserades i fullständig version den 1 januari 2016. 


JP Infonet nylanserar tillsammans med Advokatfirman MarLaw sin informationstjänst inom marknadsrätt under namnet JP Marknadsnet med MarLaw. I denna tjänst får du som är kommunikationschef, bolagsjurist eller marknadsföringsansvarig den information som krävs för att kunna utöva ett legalt ansvar för ditt företags eller din organisations kommunikation.

Läs vidare »

Patrik Kastberg är vår nya expert för JP Förvaltningsnet

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2015 09:29 CET

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för bolags- och kommunalrätt. Patrik kommer framöver att skriva analyser och kommentarer till aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten för JP Förvaltningsnet. Tjänsten vänder sig till dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor och vill hålla dig uppdaterad på ett lätt och smidigt sätt.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om JP Infonet AB

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

Adress

  • JP Infonet AB
  • Kornhamnstorg 6
  • 103 16 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar