Skip to main content

Avhandling om skatteflykt

Evenemang

24
AUG
Aula B 1014 på entréplanet till handelshögskolan
 
Ulrika Rosander disputerar den 24 augusti på sin avhandling ”Generalklausul mot skatteflykt”. Fredagen den 24 augusti kl. 10.00 i aula B 1014 på entréplanet till handelshögskolan sker disputationen. Fakultetsopponent är professor Frederik Zimmer, rättsvetenskap, Olso universitet. Allmänheten hälsas välkommen! Om avhandlingen och ämnesområdet Med skatteflykt avses vad som vardagligt brukar beskrivas som att ”utnyttja kryphål i lagstiftningen”. Det är inte en brottslig handling, men handlingar konstrueras på ett sätt som ger en för den skattskyldige positiv skatteeffekt som inte var avsedd vid lagstiftningens tillkomst. Avhandlingen analyserar generalklausuler mot skatteflykt ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Denna analys genomförs i form av en komparativ studie av Sveriges, Kanadas och Tysklands generalklausuler mot skatteflykt. Användandet av en generalklausul jämförs också med användandet av en praxismetod, vilket är den andra repressiva metoden mot skatteflykt som är frekvent förekommande i olika rättssystem världen över. Det konstateras att det är många olika frågor vid sidan av den konkreta rekvisitkonstruktionen och tillämpningsområdet som påverkar vilken rättssäkerhet och effektivitet som en generalklausul mot skatteflykt uppnår. Hur domstolssystemet ser ut, vilken inställning som finns till lagtolkning och hur domstolarna och skattemyndigheten väljer att tillämpa klausulen är exempel på mer generella frågor som har stor betydelse. Men även t.ex. relationen till andra metoder mot skatteflykt, möjligheten att erhålla förhandsbesked och vilka administrativa specialregler som används påverkar. I avhandlingen framför författaren sin uppfattning om vilka områden som är av störst vikt att utveckla i svensk rätt för att stärka skatteflyktslagens rättssäkerhet och effektivitet i framtiden. Mer information finns på www.ihh.hj.se På uppdrag: Daniel Ekman Marknadsenheten tel: 036-10 17 23 e-post: daniel.ekman@ihh.hj.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.